Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Velké finále Uhelné maturity

25. října 2017

maturitaV úterý 24. října 2017 skládalo 34 studentů Pedagogického lycea z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most maturitu. Zkoušku z dospělosti nanečisto si tak mohlo vyzkoušet 8 týmů studentů, kteří se zapojili do projektu Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) a společnosti Vršanská uhelná a.s. (VUAS a.s.) - Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita.

maturitaUhelná maturita probíhala od 20. září do 24. října 2017. Studenti během 5 týdnů navštívili lom Vršany, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Vysokou školu báňskou, elektrárnu Počerady a Podkrušnohorské technické muzeum. Během exkurzí tak měli studenti možnost nasbírat řadu znalostí, týkající se uhlí, jeho těžby a užití v minulosti i současnosti. Znalosti poté zúročili při zpracování témat, které si jako rozděleni do 8 čtyř až pětičlenných týmů na počátku Cesty za poznáním uhlí vybrali.

maturitaUkončení projektu probíhalo v učebně VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most za přítomnosti „maturantů“, ale také 7 členů odborné komise, která měla posoudit věcný obsah a způsob zpracování a prezentace znalostí jednotlivých týmů na téma, které si sami vybrali. Témata byla následující: Rekultivace jako proces, Historie těžby uhlí na Mostecku, Těžba uhlí na Mostecku, Historie a současnost užití uhlí, Horník dříve a dnes, Uhlí jako surovina, Těžba uhlí – způsoby těžby, Rekultivace na Mostecku.

maturitaPo úvodním slovu ředitelky VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most Ing. Jitky Haškové, tiskové mluvčí Mgr. Gabriela Sáričkové Benešové a paní Ludmily Holadové z OAK Most, byla maturita zahájena. Ve vzduchu byla cítit nervozita, jako by se jednalo o maturitu skutečnou. Komise složená ze zástupců vedení a pedagogického sboru školy, odborníků VUAS a.s. na oblast těžby uhlí a rekultivací, ředitelky OAK Most a vedoucí ECM pečlivě sledovala jednotlivé prezentace, opravovala případné nejasnosti a pokládala často záludné dotazy, díky kterým se studenti často dozvěděli mnoho zajímavých informací ke zvolenému tématu.

maturitaPrezentace probíhaly ve 2 blocích vždy po 4 týmech a poté následovala přestávka na odpočinek, ale především na občerstvení, které pro všechny účastníky připravila Okresní agrární komora v Mostě. Její ředitelka paní Ludmila Holadová byla osobně přítomna jako členka poroty a dohlížela na to, aby se studenti řádně občerstvili regionálními produkty.

maturitaPo skončení prezentací studentů se komise sešla, aby posoudila a vyhodnotila práce studentů. Ač bylo rozhodování těžké, první místo vybojoval tým č. 4, který si vybral téma Historie a současnost užití uhlí. Úkolem pro Terezu Frélichovou, Karolínu Holou, Ellu Zemanovou, Daniela Škripa, Nikolu Gröschelovou bylo zmapovat způsoby využívání uhlí v blízkém regionu, a to jak historii, tak i současnost.

Ceny a diplomy prvnímu týmu předal osobně generální ředitel Vršanské uhelné a.s. Ing. Vladimír Rouček. Každý člen nejlepšího týmu obdržel šek v hodnotě 5.000,- Kč, který věnovala společnost Vršanská uhelná a.s. Všichni účastníci Cesty za poznáním uhlí obdrželi na památku svého putování za uhlím certifikát a dárek od Okresní agrární komory.

maturita

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf