Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 8:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu LPG cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 06:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci najíždění reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 24.9.2020, 03:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach 4 ks LPG cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).5. etapa projektu Uhelná maturita - finále

23. října 2018

maturitaV pondělí 22. listopadu 2018 skládalo celkem 27 studentů, kteří se zapojili do projektu Cesta za poznáním uhlí, maturitu „nanečisto“, tzv. Uhelnou maturitu. Projekt Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita připravilo pro studenty Ekologické centrum Most pro Krušnohoří za podpory společnosti Vršanská uhelná a.s.maturitaOd 18. září studenti v rámci projektu navštívili, povrchový lom, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. i Vysokou školu báňskou, teplárnu Komořany, uhelnou elektrárnu a hornické muzeum. V průběhu těchto exkurzí tak měli možnost získat informace, které se týkají uhlí, jeho těžby a užití v minulosti i současnosti. Znalosti poté mohli zúročit při zpracování témat, které si jako tříčlenné týmy na počátku projektu vybrali.

maturita V letošním roce se odborná komise, která měla za úkol posoudit věcný obsah, způsob zpracování prezentace a znalosti jednotlivých týmů o tématu, skládala z 5 členů – Ing. Ingrid Bejšovcové, Ing. Tomáše Knotka (Vršanská uhelná a.s.), Zbyňka Jakše (Podkrušnohorské technické muzeum), Ludmily Holadové (Okresní agrární komora, Most) a Martiny Černé (VÚHU a.s.). Ukončení projektu se samozřejmě zúčastnila i Mgr. Iva Císařová – třídní učitelka třídy, zapojené do projektu; a tisková mluvčí společnosti Vršanská uhelná a.s. -
Mgr. Gabriela Sáričková Benešová a personální ředitel společnosti
Bc. Petr Mrvík.

maturita Komise si v průběhu jednotlivých prezentací dělala pečlivě poznámky a každý tým se mimo připomínek ke svému tématu dozvěděl mnoho zajímavých doplnění a upřesnění.

Prezentace probíhaly ve 2 blocích, poté následovala přestávka na odpočinek a občerstvení, které pro všechny účastníky připravila Okresní agrární komora v Mostě. Její ředitelka paní Ludmila Holadová osobně dohlížela na to, aby se studenti řádně občerstvili regionálními potravinami a výrobky. Přivezla např. vynikající mošty, ale i výborné zákusky, masné výrobky, sýry a ovoce.

maturita Všechny týmové prezentace měly velmi dobrou úroveň jak z hlediska věcného obsahu, tak i z hlediska způsobu prezentace. Ač byla ve vzduchu byla cítit nervozita, všech 9 týmů nakonec maturitu zvládlo.

Jak tedy dopadla Uhelná maturita 2018?

Oproti minulým ročníkům byl ten letošní zvláštní tím, že byla udělena hned dvě 1. místa, a to:

Týmu č. 8 ve složení: Kateřina Zemanová, Alexandra Bauerová a Kateřina Hejduková. Soutěžní tým si vybral téma „Historie a současnost užití uhlí“. Bohužel jedna členka týmu chyběla, ale i tak byla prezentace velmi vydařená a došlo i na pokus s uhlím.

Dalším oceněným byl tým č. 9 ve složení: Tereza Prokopová, Kateřina Weinfurtová a Alena Závětová. Soutěžní tým si vylosoval téma „Druhá tvář těžby uhlí“. Ač dívky samy uznaly, tak si s tímto tématem nevěděly z počátku rady, ale při absolvování jednotlivých exkurzí postupně získaly jasnější představu, jak téma uchopit. Bohužel i tento tým nebyl kompletní, ale studentky si s tím poradily s nadhledem sobě vlastním.

maturita Všichni zúčastnění obdržely z rukou zástupců společnosti Vršanská uhelná a.s. drobný dárek a certifikát za absolvování „maturity“. Na vítězné týmy čekal věcný dar – tablet a samozřejmě diplom.

V závěru poděkovala Martina Černá z VÚHU a.s. všem, kteří se na realizaci projektu nějak podíleli, neboť bez jejich vstřícného jednání by projekt nemohl fungovat. Zároveň ocenila snahu studentů, s jakou se pustili do poznávání uhlí jako nerostného bohatství, porozumění hornickému povolání a historické i současné úloze uhlí v životě regionu. Dále poděkovala komisi za jejich hodnocení výkonů studentů a společnosti Vršanská uhelná a.s. za podporu celého projektu. Nemalé díky také patří vedení Střední zdravotnické školy za organizaci a vedení studentů v průběhu projektu.

chytré hlavy
maturita
M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf