Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…

18. prosince 2012

Dne 11. 12. 2012 se uskutečnilo od 14:00 hod. v učebně VÚHU a.s. Předvánoční posezení pro pedagogy, kteří se zúčastnili se svými žáky a studenty seminářů pořádaných Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří v roce 2012. Semináře byly určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty 1. a 2. ročníku středních škol. V roce 2012 lektorky ECM realizovaly 31 seminářů pro 570 žáků a studentů v rámci interaktivního výukového programu „Těžba a rekultivace“ a semináře „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“.

Na předvánoční posezení bylo pozváno všech 21 pedagogů, ale pouze 6 pedagogů se mohlo v předvánočním shonu setkání zúčastnit a vychutnat si jak závěrečné chvilky z letošních seminářů, tak i vánoční cukroví, vánoční čaj a předvánoční pohodu.

Přítomné pedagožky (samé ženy) byly z následujících škol: VOŠ, OA, SPGŠ a SZŠ MOST (Mgr. Lucie Štefánková), Střední odborná škola INTERDACT s.r.o. (Bc. Jana Macho), ZŠ Svážná Most (Mgr. Ivana Strnadová), Střední odborná škola Litvínov-Hamr (Mgr. Šárka Fléglová), Střední odborná škola gastronomie a služeb (Ing. Romana Ernestová). Před samotným začátkem setkání byly převzaty ceny pro vítěznou dvojici žaček ze Základní školy z Postoloprt paní Marií Sekyrkovou. Mimo pedagogů a setkání se zúčastnila také zástupkyně společnosti Czech Coal a.s. Mgr. Růžená Martínková.

Program, který byl připraven pro pedagogy:
- Poděkování za účast na seminářích
- Rekapitulace seminářů
- Vyhlášení a předání cen
- Občerstvení (vánoční čaj a vánoční cukroví)
- Pohár předvánoční pohody
- Návrhy témat seminářů v roce 2013
- Vyhlášení nejlépe graficky zpracovaných posterů o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie a návrhů rekultivací krajiny ze seminářů

Průběh Předvánočního posezení dne 11.12.2012

Před 14. hodinou lektorky pilně připravovaly v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří vánoční atmosféru. Hlavním úkolem bylo vánoční ozdobení stolu, navaření vánočního čaje a naaranžování cukroví, které provonělo a vykouzlilo krásný pocit vánočního klidu a pohody. Pod perníkovým vánočním stromečkem, který vyrobily děti z Družiny ZŠ Gen. Klapálka v rámci vánoční soutěže ECK 2011 na téma “Vánoční stromeček šetrný k přírodě“, byly umístěny dárky nejen pro pedagogy, ale především pro vítěze ze seminářů.

Za melodických tónů vánočních koled se do ECM dostavila pravá atmosféra Vánoc

Ve 14:00 hod. tak mohlo být setkání zahájeno.Po přivítání všech zúčastněných Ing. Vágnerová, vedoucí ECM, k čaji a cukroví servírovala prezentaci průběhu seminářů „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“ a „Těžba a rekultivace“. Prezentace se věnovala v první části semináři „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“ a ve druhé části semináři „Těžba a rekultivace“. Prezentace byla doplněna fotografiemi, grafy, tabulkami, zajímavými postřehy. V průběhu prezentace byly vyhlášeny a odměněny nejlépe zpracované postery o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie a vítězné návrhy způsobů rekultivací krajiny po ukončení těžby. Odměny převzaly zastupující pedagogové.

„Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“
Díky finanční podpoře Ústeckého kraje ECM mohlo vytvořit a poté realizovat pro účastníky bezplatně celkem 11 seminářů na téma „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“, kterých se zúčastnilo 191 žáků a studentů z 5 škol (12 tříd) z Mostu, Meziboří i Postoloprt. Součástí semináře byla soutěž o nejlépe zpracovaný poster o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie. Z 55 grafických posterů byly dispečerkami ECMaK vyhodnoceny 4 nejlépe zpracované postery, pro které byly v ECM připraveny hodnotné ceny. Zároveň byly v prezentaci vyhodnoceny testy žáků a studentů, které poukázaly na dobrou zpětnou vazbu, neboť většina otázek ze seminářů byla správně zodpovězena. Níže jsou uvedeny výherní grafické postery o zdrojích obnovitelných i neobnovitelných a jejich autoři.

Umístění

3. místo - 26.9.2012 - VOŠ, OA, SPGŠ A SZŠ MOST
JADERNÁ ENERGIE A SLUNCE: VONDRÁČKOVÁ, FORMANOVÁ, HEINZLOVÁ, FRONKOVÁ


2. místo - 12.10.2012 - VOŠ, OA, SPGŠ A SZŠ MOST
MOŘE A UHLÍ: VONDRISKOVÁ, MEISELOVÁ, NGUYEN


1. místo – ZŠ Postoloprty
JADERNÁ ENERGIE A SLUNCE: HANUŠOVÁ, BOMBALOVÁ


Zvláštní cena – 30.10.2012 - VOŠ, OA, SPGŠ A SZŠ MOST VODA A SLUNCE: KALUŠ, GOGOLOVÁ, JANIGA, PÍSAŘÍKOVÁ, KUKANOVÁ, GABRIEL, PUCHMEROVÁ (7 STUDENTŮ)


„Těžba a rekultivace“
Za finanční podpory těžebních společností skupiny Czech Coal ECM zpracovalo v roce 2012 nový výukový interaktivní program s názvem „Těžba a rekultivace“. V období od května do prosince (09.05.2012 – 06.12.2012) bylo realizováno pro účastníky bezplatně celkem 20 seminářů, kterých se zúčastnilo 379 žáků a studentů ze 13 škol a 21 tříd z Mostu, Litvínova, Meziboří i z královského města Kadaně. Z 20 pořádaných seminářů měli žáci a studenti možnost v rámci 7 seminářů zúčastnit se navazující exkurze - UHELNÉ SAFARI. Celkem 114 žáků a studentů mohlo tedy nasednout do terénního vozu mercedes-unimog a odjet do lomu Československá armáda společnosti Litvínovská uhelná a.s. či lomu Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s. podívat se do obvykle nepřístupných míst povrchových lomů a zažít pocit horníka – pozorovatele. Vítězné návrhy rekultivací, které vyhodnotily dispečerky ECM jako nejlepší, jsou uvedeny níže.

Umístění

3. místo – 06.12.2012 - VOŠ, OA, SPGŠ A SZŠ MOST


2. místo - 10.10.2012 - VOŠ, OA, SPGŠ A SZŠ MOST


1. místo – 04.12.2012 - VOŠ, OA, SPGŠ A SZŠ MOST


Zhodnocení seminářů

Pedagogové byli seznámeni s výsledky jednotlivých seminářů a ceny vítězným skupinám byly předány zastupujícím pedagogům vítězných škol (zejm. Mgr. Lucii Štefánkové a Marii Sekyrkové). Po prezentaci seminářů „Těžba a rekultivace“ a „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“ byl otevřen prostor pro diskusi pedagogů a zhodnocení proběhlých seminářů, zároveň byly komentovány dosavadní výsledky a možné návrhy témat do budoucích let. Kladně byl zhodnocen přínos Ekologického centra Most pro Krušnohoří jako tvůrce environmentálních vzdělávacích projektů, které zajišťuje pro cílové skupiny – žáky základních a studenty středních škol. Ze stran pedagogů byly vnímány pozitivní ohlasy od žáků a studentů po skončení seminářů „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“ i „Těžba a rekultivace“ a sdělena témata, která by žáky a studenty zaujala (např. příroda Mostecka a okolí, historie regionu). Práce lektorek v průběhu seminářů byla také kladně ohodnocena a při prezentování tématických seminářů byly pedagogové s činností lektorek spokojeni.

Všem pedagogům, kteří se zúčastnili našich seminářů, velice děkujeme za přízeň v letošním roce a přejeme jim i jejich žákům a studentům do dalšího roku 2013 hodně štěstí, zdraví a pohody.
Těšíme se na další setkání nejen při dalších seminářích, ale i na společných setkání při závěrečném shrnutí seminářů, jako tomu bylo v roce 2012.

Děkujeme všem žákům a studentů, kteří se zúčastnili našich soutěžních projektů a gratulujeme vítězným skupinám.
Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu při realizaci semináře „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“ a společnosti Czech Coal za finanční podporu a odborné konzultace při zpracování a realizaci seminářů „Těžba a rekultivace“.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf