Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor

9. prosince 2015

summitLesní porosty Krušných hor byly v 70. a 80. letech poškozeny dlouhodobým vlivem imisí, které mimo jiné snížily pH v půdě. Hlavní příčinou snížení pH v půdě jsou kyselé deště. V Krušných horách v horské části na Litvínovsku (katastrální území Mníšek a Nová Ves v Horách) probíhalo vápnění lesů od 30. srpna do 10. září 2015. Plocha činila 515 ha a bylo na ní shozeno z letadel a vrtulníku celkem 1 546 tun vápenitého dolomitu. Ministři zemědělství a životního prostředí dostali za úkol předložit vládě do 1. listopadu 2016 program revitalizace Krušných hor.

Kyselý déšť
O kyselém dešti hovoříme, pokud má zvýšenou kyselost, tedy nízkou hodnotu pH. Přirozené pH bývá kolem 5,6-6, kyselé srážky mohou mít hodnoty pH 3-4. Znečišťující látky, vznikající při spalování fosilních paliv, se dostávají do ovzduší a některé z nich, zejména oxid siřičitý (SO2) a oxidy dusíku (NOx), reagují v ovzduší se srážkovou vodou, která se tak stává slabým roztokem kyseliny sírové nebo dusičné – kyselým deštěm.

Kyselý déšť ohrožuje nejen lesy, ale i vodní organismy (v důsledku okyselení vody v řekách a jezerech), půdu a půdní organismy, ale také některá lidská díla (narušuje omítky budov, historické památky apod.), neboť reaguje s vápníkem.

Vápnění lesů
Desetiletí působení kyselých dešťů ovlivnilo zdravotní stav lesů a snížilo obsah živin v půdě. Mezi nedostatkové prvky patří zejména hořčík, který je základním kamenem zeleného barviva – chlorofylu. Ten je nezbytnou podmínkou pro fotosyntézu. Dřeviny proto žloutnou a postupně chřadnou. Jednou z možností, jak tento prvek dostat zpět do lesů, je vápnění lesů drceným vápnitým dolomitem, který tento prvek obsahuje ve zvýšeném množství.

Vápněním se zvyšuje i množství mikroorganizmů, které zlepšuje živočichům potravní nabídku. Ukazuje se tak, že vápnění prováděné pro zlepšení zdravotního stavu lesů v České republice nepůsobí rozvrat přírodních společenstev, ale naopak, kromě příznivého vlivu na lesy podporuje i život v postižených půdách.
Ve větším rozsahu začalo být vápnění uplatňováno v 70. a 80. letech 20. století zvláště v severní Evropě. V letech 1978 až 1991 bylo v ČR vápněno zhruba 80 000 hektarů lesů, z toho zhruba 62 000 hektarů v Krušných horách.

Po přestávce v 90. letech minulého století se novým impulsem pro vápnění lesních porostů stalo opakovaně a plošně se projevující žloutnutí a chřadnutí smrkových porostů v Krušných a Orlických horách na přelomu milénia.

V letech 2000 až 2010 bylo povápněno více než 39 000 hektarů lesů, z toho v Krušných horách více než 30 000 hektarů.

Vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR Ladislav Půlpán řekl:
„Z minulých cyklů vápnění víme, že se zdravotní stav lesů a jejich odolnost vůči dalším škodlivým vlivům, například sucha, po zásahu zlepší. Proto předpokládáme, že na projekt navážeme i v dalších letech.“

Vápnění lesů započalo v letošním roce koncem srpna. Zásah byl proveden v Orlických horách, ve Slezských Beskydech, (konkrétně na Jablunkovsku), v Ústeckém a Karlovarském kraji - u Hory Svaté Kateřiny, u Horní Blatné a Kraslic.

summitV příštím roce se bude v Krušných horách pokračovat u Vejprt a opět v Kraslicích a Horní Blatné.

V Krušných horách v horské části na Litvínovsku (katastrální území Mníšek a Nová Ves v Horách) se s vápněním lesů začalo 30. srpna a skončilo se 10. září 2015. Plocha činila 515 ha, na níž bylo shozeno 1 546 tun vápenitého dolomitu. Kvůli riziku úrazu bylo lidem doporučeno, aby v daném termínu do lesů v těchto oblastech nechodili. Vápnění bylo v plánu už několik let. Veřejnou zakázku, vypsanou ministerstvem zemědělství, vyhrála pražská firma Earforst.

Vápnilo se dolomitovým vápencem, který byl aplikovaný dvěma letadly Antonov An 2 a jedním vrtulníkem. Vrtulník má pod sebou zavěšený speciální kontejner.

Lesy Krušných hor
summitKalamitní poškození lesů v Krušných horách bylo způsobeno extrémními imisemi zejména koncem 70. a 80. let minulého století. Oblast byla poškozena především imisemi síry a dusíku, což způsobilo extrémní kyselost půdy a prakticky zničení lesního porostu nad 700 metrů nadmořské výšky. Les v pásmu od 500 m.n.m. do 700 m.n.m. byl silně poškozen. Plošně odumřelo zhruba 40 tisíc hektarů lesních porostů ve vrcholové části hor. Dlouhodobé působení kyselých dešťů negativně změnilo vlastnosti lesní půdy. Jako náhrada za odumřelé stromy byly v 70. a 80. letech vysazeny porosty náhradních dřevin schopné růstu v těchto podmínkách, převážně smrk pichlavý.

Od listopadu roku 1992 stát do obnovy zalesnění Krušných hor investoval zhruba 2,4 miliardy korun.

summitOd roku 1997 odumírají doposud odolné porosty náhradních dřevin a od roku 2009 se projevuje i výrazné poškození smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou. Tato houba napadá koncové pupeny na větvičkách jehličnanů, a způsobuje tak odumírání větví a nakonec celého stromu. Smrkové monokultury jsou přitom v Severních Čechách jedním z nejrozšířenějších druhů porostu.
Přibližně polovina plochy lesů spadá pod podnik Lesy ČR a druhá polovina patří obcím, soukromníkům nebo církvím. Lesy ČR měly v roce 2015 v plánu obnovit přes 450 ha lesních porostů v severozápadních Čechách. Minulý rok společnost investovala v Krušných horách přibližně 84 milionů korun, z toho 30 milionů bylo na obnovu lesa. V letošním roce překročí investice 80 milionů korun.

Podle premiéra Bohumila Sobotky je nutné, aby investovali kromě Lesů ČR také vlastníci zbylých ploch. "Je potřeba zajistit, aby existovaly dotační programy, na které by dosáhli soukromí vlastníci, ať jsou to obce, nebo jsou to jiní soukromí majitelé tak, aby ta obnova probíhala i v této části," podotkl Sobotka. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce mohou soukromí majitelé lesů získat dotace z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Z tohoto programu by mohlo být do roku 2020 v celém Česku vyčerpáno 400 milionů korun. "Tam bude možné použít prostředky pro obecní, soukromé, případně církevní lesy. Nebude to možné pro Lesy ČR," doplnil Brabec.

Plán revitalizace Krušných hor
Program revitalizace Krušných hor do roku 2030 bude zahrnovat investice v řádu několika miliard korun. Dotkne se 41 000 hektarů lesních porostů, které jsou jak v majetku Lesů ČR, tak obecních i soukromých vlastníků. Mezi jinými Ministerstvo zemědělství plánuje další vápnění lesů pro zlepšení půdy či novou výsadbu. Jsou vyčleněny prostředky z národního rozpočtu, z rozpočtu Lesů ČR i ze dvou operačních programů. Ministerstvo zemědělství nyní připravuje podrobnou analýzu současného stavu porostů v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Podle studie z roku 2008 by bylo třeba na obnovu porostů věnovat 3,4 až 5,4 miliardy korun.

Od roku 2009 podpořil stát z Operačního programu životní prostředí 168 miliony korun projekty Lesů ČR v lesních správách Klášterec, Litvínov a Děčín. Letos mohou na zlepšení druhové struktury lesů dostat majitelé lesů 27 milionů, v příštím roce 96 milionů korun.

V Krušných horách je k vápnění vhodných přibližně 22 000 hektarů porostu. Vápnění na necelých 9 000 hektarech má již stát na příští dva roky nasmlouváno, počítá s výdaji přibližně 100 milionů korun. Zbytek by se měl vápnit od roku 2017, přibližně 4 000 hektarů ročně.

V evropském Programu rozvoje venkova je do roku 2020 připraveno na zlepšování životaschopnosti lesů skoro 500 milionů korun, mohou je ale čerpat lesníci z celé republiky.

Ing. Hana Svašková a Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://www.aerocentrum.cz/vapneni-lesu/
http://www.novinky.cz/ekonomika/337970-do-obnovy-lesu-v-krusnych-horach-pujde-letos-80-milionu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/350078/do-roka-pripravi-ministerstva-plan-revitalizace-krusnych-hor.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/odbornici-hledaji-reseni-kalamitni-situace-v-krusnych-horach-36003/
http://ustecky.denik.cz/z-regionu/obnova-lesu-ma-pokracovat-na-horach-se-bude-i-vapnit-20150721-hlfg.html
http://www.silvarium.cz/lesnictvi/vlada-by-se-mela-zabyvat-obnovou-lesu-v-krusnych-horach
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/houbari-maji-zustat-doma-vrtulnik-bude-bombardovat-vapnem-lesy-20150829.html
http://www.agris.cz/clanek/189927/do-roka-pripravi-ministerstva-plan-revitalizace-krusnych-hor
http://www.lesycr.cz/media/informacni-zpravodaj-lcr-kraje/ustecky-kraj/Documents/2012/US-LCR-28-08-2012.pdf
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-by-se-mela-zabyvat-obnovou-lesu-v-krusnych-horach

Foto: Lesy ČR

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf