Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Včelarství nejen v Ústeckém kraji

24. června 2020

včely, Ústecký kraj, podporaApis mellifera, tak zní latinské jméno Včely medonosné. Včely patří mezi blanokřídlí hmyz. Vedle včely medonosné žije na zemi přibližně 20 tisíc druhů jiných včel. Včely pro většinu lidí nejsou typickým reprezentantem domácího mazlíčka. Dávají nám skvělý med, ale pomazlit se s nimi? Avšak několik desítek včelařů v Česku své včely považují za opravdové mazlíčky a opečovávají je s největší možnou něhou.

Na včely se nepohlíží jako na jednotlivce, ale jako na jeden jediný žijící superorganismus. Plástve je možné považovat za kostru, nervový systém, smyslové orgány, paměťový a imunitní systém. Dělnice reprezentují tělesné orgány, potřebné pro údržbu a výživu organismu. Královna odpovídá samičím pohlavním orgánům a trubci samčím pohlavním orgánům.

Královna neboli matka, je již na první pohled rozeznatelná. Je největší a má dlouhý zadeček, aby mohla plodit potomstvo. Celé dny klade vajíčka do voskových pláství a nechává se krmit od včelích dělnic. V úlu se dožívá nejdelšího věku, a to 2-5 let. K oplodnění včelích královen dochází nejčastěji v období května až června při tzv. snubním letu, kdy se na jedno místo z různých úlů slétnou včelí samečci (trubci) a včelí královny v doprovodu včelích dělnic.

včely, Ústecký kraj, podporaV jednom včelstvu se nachází 500-3 000 trubců (cca 6 %). Trubec nemá žihadlo a je odsouzen k neveselému osudu, kdy po spáření s královnou uhyne. Včelích dělnic je v jednom včelstvu 300-50 000 (cca 94 %). Včela v každém stádiu života postupně zastává jinou roli. Ve 20denním cyklu projde vývojem od vajíčka, přes larvu, kuklu až po dospělou včelu a začne žít velice aktivně. Ne nadarmo se říká "pilná jako včelka". V prvních dnech je uklízečkou, čističkou buněk v plástvích. Mezi 5.-15. dnem života se změní na krmičku starších larev. Poté na kojičku mladších larev, kdy z hltanových žláz produkuje mateří kašičku. Což je potrava pro vyvíjející se plod a pro královnu. Mezi 11.-20. dnem života přestávají hltanové žlázy fungovat a včela se stává producentkou vosku, čehož využije při stavbě a opravách pláství. Po 20. dnu se stává skladnicí. Od přilétajících včel přebírá sesbíraný pyl a nektar a uskladňuje jej v úlu. Poté se stává včelou klimatizující, kdy pomocí křídel pomáhá větrat a udržovat příjemnou teplotu v úlu.

Následuje pozice bojovnice tzv. strážkyně česna, která má za úkol ochraňovat úl a nepustit dovnitř včelu, která by neprošla pachových testem. Každé včelstvo má svoji specifickou vůni, podle které se jeho jedinci poznají. Po praxi strážkyně česna se včela stává tou, s kterou se většina z nás setkává v létě, a to včelou létavkou. Včela létavka absolvuje za jeden den 3-10 výletů. V takto intenzivním pracovním nasazení dokáže sbírat nektar a pyl po dobu 10-20 dnů. Za tuto dobu jedna včela dokáže navštívit přes 1 000 000 květů, a tím získat 1 kg medu. Dalším nezanedbatelným úkolem včel létavek je opylení květů, pro tyto účely mají speciální zařízení na nohou, které slouží k zachycení pylu.

Jak včela vyrobí med?
včely, Ústecký kraj, podporaNa dně každého květu čeká na včelu kapka nektaru, ten včela nasaje do medného váčku. Již v průběhu letu zpět do úlu z něj včela dokáže odpařit okolo 50 % vody a zbytek nektarového koncentrátu se začne mísit se šťávou z hltanové žlázy. Poté se řadou pohybů z hltanu do medného váčku a zpět, začne obohacovat o enzymy – to ale ještě není med. Ten vzniká až v úlu, kdy včela dělnice předá svůj náklad mladší včele dělnici, která do něj přidá další své enzymy a animokyseliny ze svých žláz, zároveň se z tohoto medového polotovaru stále odpařuje voda a až tehdy, když je obsah vody jen cca 14 %, je med hotov. Ten obsahuje více než tisíc rozmanitých látek a může se uložit do pláství. Silné včelstvo ročně pro vlastní provoz spotřebuje asi 100-120 kg medu a 80 kg pylu.

Lidé využívají kromě vosku a medu, i mateří kašičku, která má regenerační a omlazující účinky, zároveň vyživuje a posiluje organismus a zvyšuje jeho obranyschopnost. Dále propolis, který působí především, jako antibiotikum, hojí rány a působí i proti virům. A v neposlední řadě i nečekanou věc a tím je včelí jed, ten vzniká v jedové žláze a následně se ukládá v jedovém váčku v množství až 0,26 mg. Díky zvláštním účinkům tohoto jedu, existuje i léčba zvaná apipunktura (http://www.capis.cz/vceli-jed/). Jedu se využívá proti bolesti kloubů, nervů, proti srážlivosti krve, a navíc posiluje činnost srdce a rozšiřuje cévy.

včely, Ústecký kraj, podpora Česká republika je velice nerovnoměrně zavčelena, a o Ústeckém kraji to platí dvojnásob. Tyto skutečnosti se rozhodl řešit i Ústecký kraj, který se snaží již řadu let podporovat mladé a začínající včelaře např. v rámci dotačního Programu pro rozvoj eko-agro oblastí na období 2017-2020. Díky podpoře včelařství ze strany Ústeckého kraje, ale vznikla již řada nových včelínů.

Bohužel se obor včelařství potýká i s problémem nepříznivých demografických vlivů, a to průměrným věkem včelařů – ten na řadě míst atakuje hranici odchodu do starobního důchodu. Mostecký okres má nejnižší počet včelařů i včel v rámci celé republiky. V roce 2017 se do Českého svazu včelařů zapsala Městská knihovna v Mostě. Pomocí dotace Ústeckého kraje si pořídili šest vlastních úlů na střechu budovy a v atriu budovy prosklený úl. Díky němu mohou návštěvníci knihovny naživo pozorovat, jak včely stavějí plástve, snášejí med, a především celkový způsob jejich života.

včely, Ústecký kraj, podporaSvůj chov rozšířila i Střední lesnická škola a Střední odborná škola ve Šluknově, která se může pochlubit novým včelínem. Škola se tímto krokem snaží obnovit postupně upadající tradici včelařství. Školní včelín se využívá především pro výuku studentů, ale také slouží při exkurzích pro veřejnost. Pro tyto účely je zde vybudován jeden skleněný úl, do kterého je možné dát jednu plástev a pozorovat tak život včel v celé své kráse. V současné době má škola tři včelstva, o které se stará přibližně 15 studentů. Do budoucna škola plánuje alespoň padesát včelstev a také v příštích letech plánuje rekvalifikační kurzy pro včelaře, např. v děčínské organizaci Českého svazu včelařů ročně přibývá 15 až 20 nových členů.

Historicky první univerzitní med od včel, si vytočili na Univerzitě J. E. Purkyně v prostředí Schichtovy vily ve Vaňově v roce 2019. Na univerzitních pozemních se nachází patnáct včelích úlů, na které dohlíží odborník na chov včel a učitel včelařství, Augustin Uváčik. Pro účely chovu bylo vybráno plemeno včel Singer F1, které je původem z Rakouska. Je vhodné pro chov ve městech, protože se jedná o mírné a nerojivé včely. Z patnácti vaňovských úlů by mohlo být za jeden rok stočeno až 450 kg medu. Včely hrají nezastupitelnou roli při opylování kvetoucích rostlin, a tak se ústecká univerzita nemusí radovat pouze ze získaných produktů, ale také z pozitivního činu směrem k okolní přírodě.

Mezi další nadšence do včelařství z Ústeckého kraje patří mladá bioložka, která chová včely na varnsdorfském Špičáku. Paní Štěpánka Dlouhá také využila při svých začátcích podporu Ústeckého kraje. Kousek za zahradou svého domu má umístěno několik úlů mezi loukou a lesem, což je pro včely ideální místo. U paní Štěpánky si můžete zakoupit nejen med, ale také obrázky, které vznikají v kaučukových formách z vosku.

včely, Ústecký kraj, podporaV České republice již několik let funguje program Climate Challenge, který se snaží podpořit firmy, startupy, neziskové organice a jiné, v nápadech na projekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Jedněmi z takových výherců je šestice nadšených ajťáků-včelařů z Brna, kteří se zabývali problémem vysokého množství úhynu včelstev a založili startup Forsage. Produktem této organizace je speciální senzor, který dokáže z úlu získat pro včelaře cenná data – měří zvuk, teplotu, vlhkost nebo váhu. Monitorovací senzory se umisťují do úlů a včelař dostane upozornění, zda se v něm děje něco neobvyklého, co vyžaduje jeho pozornost.

Pokud se zatím rozhodujete, zda vlastnit či nevlastnit svůj úl, můžete vyzkoušet kurz "Včelařem na zkoušku". Na včelí farmě pod Kamenolomen Dubičná vás provedou světem včel, předvedou nářadí, s kterým včelař pracuje a vyzkoušíte si práci včelaře. Převlečete se do včelařských obleků a zažijete přímí kontakt se včelami např. v období, kdy jsou trubci, je možnost si je "pochovat" v rukou.

Vodáci se mezi sebou zdraví Ahoj, myslivci Lovu zdar, rybáři Petrův zdar a i včely mají svůj pozdrav, za který se zasloužil právě odborník na včely Augustin Uváčik – Včelám dík. Tímto mohou včelaři vyjádřit své poděkování a nejen oni, protože vše, co včela činní, dobré je.

Bc. Jana Nachnlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto:pixabay.com

Zdroje:
https://krasnyrok.cz/vcelarkou-z-lasky/
http://eagri.cz/public/web/file/644880/Titera_uhyny_vcelstev_pro_MZe.pdf
https://www.vcelarstvi.cz/zaciname-vcelarit/
https://www.vcelarstvi.cz/
https://www.universitas.cz/osobnosti/3636-vcely-bez-nas-mohou-zit-my-bez-nich-ne https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/vcely-prinaseji-vcelari-radost-med-je-az-pridana-hodnota-40007013
https://www.eprin.cz/vcelarime.html
https://youtu.be/Z5wm2Me4w-Q
http://www.homerlive.cz/ustecky-kraj-podporuje-zacinajici-vcelare/
http://ekozpravodaj.wz.cz/vcelarstvi.html
https://www.startupjobs.cz/newsroom/ajtaci-pecujici-o-vcely-jsou-nejlepsi-ekologicky-startup-v-cesku-se-rozjel-prvni-ekologicky-akcelerator
https://www.universitas.cz/osobnosti/3636-vcely-bez-nas-mohou-zit-my-bez-nich-ne
https://beeinfo.cz/6-dulezitych-funkci-vceli-delnice/
https://docplayer.cz/29921514-Ustecky-kraj-program-pro-rozvoj-eko-agro-oblasti-v-usteckem-kraji
https://www.najdisivcelare.cz/23-prodej-medu-ustecky-kraj
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-na-ustecke-univerzite-vytocili-svuj-prvni-med-20190523.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-univerzita-ma-svoje-vlastni-vcely-20180619.html
https://www.universitas.cz/aktuality/3290-na-ustecke-univerzite-vytocili-prvni-vlastni-med
http://annkas.eu/
https://www.minor.cz/workshopy/vcelam-dik/Články a tiskové zprávy z roku 2020

1.12.2020 Krušnohorské lesy – problematika kloubnatky a kůrovce

30.11.2020 Podpora environmentální výchovy na Lounsku
24.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
18.11.2020 Sukcese jako forma rekultivace
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
2.11.2020 Vodík – palivo současnosti i budoucnosti

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
22.10.2020 Eko-programy v Oseku
19.10.2020 Stromy ve městě jsou důležitější, než si myslíme
12.10.2020 Zvířata a jejich práva
2.10.2020 Projektové dny pro základní školy v Mostě na téma "Jak si žije strom"

28.9.2020 Za uhlím a permoníky
16.9.2020 Šetrná dovolená – ekofarmy v Ústeckém kraji
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině

25.8.2020 Migrační objekty – smysluplné řešení nebo zbytečný luxus?
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
14.8.2020 Jak se stěhují raci...
10.8.2020 Kořenové čističky

30.7.2020 Cyklistika a životní prostředí
21.7.2020 Návrat tradičních luk
14.7.2020 Jak se (ne)daří ptákům v ČR?
10.7.2020 Čisté prádlo s čistým svědomím
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

30.6.2020 Ochrana přírody v Ústeckém kraji
24.6.2020 Včelarství nejen v Ústeckém kraji
11.6.2020 Vlk - plachý predátor
5.6.2020 Krajina Podkrušnohoří – od minulosti po současnost
1.6.2020 Jak se doma bránit horku bez klimatizace

22.5.2020 Ochranné roušky a rukavice jako nová ekologická zátěž
18.5.2020 Problematika plastů
11.5.2020 Proč chránit rorýse?
4.5.2020 Proč byste měli dětem dopřát pravidelný pobyt v přírodě?

27.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
22.4.2020 Hnízdění sokolů stěhovavých v Unipetrolu
16.4.2020 Rekultivace a ochrana přírody – obojživelníci

18.3.2020 Občanská věda a jak se zapojit?
13.3.2020 Jedlý balkón

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf