Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice

16. srpna 2016

vd přísečniceV sobotu 10. září 2016 proběhl na vodním díle Přísečnice Den otevřených dveří. Přehrada byla formou organizovaných prohlídek přístupná od 9 do 16 hod. Součástí akce byly zábavné a naučné hry s vodou a o vodě pro rodiny s dětmi, pořádané v rámci „Cesty hastrmana“. Pro dospělé pak byl připraven mimo jiné vědomostní KVIZ u příležitosti 50.výročí založení podniku Povodí Ohře.

Vodní dílo Přísečnice
Vodní dílo Přísečnice je přehradní nádrž v okrese Chomutov, v nadmořské výšce 732,8 metrů, na náhorní planině středních Krušných hor. Má plochu 362 hektarů, průměrná hloubka je okolo 50 metrů. Nejvyšší hloubka je 57,6 metrů.

Nádrž slouží k zásobování měst a obcí okresů Chomutov, Most, Teplice a Louny v podkrušnohorské pánvi pitnou vodou. Přehradu napájí Přísečnický potok a přívodní štolou vedený potok Černá voda. Odtok z přehrady pokračuje na německé území a vlévá se do říčky Zschopau. V zaplavené oblasti stálo staré krušnohorské hornické město Přísečnice, které bylo v letech 1973 až 1974 zbouráno. Kvůli zřízení 1. ochranného pásma musely být zbourány i obce Dolina, Kotlina a Rusová. Stavba 50 metrů vysoké sypané hráze začala v letech 1969 až 1970 a přehrada byla napuštěna v roce 1976. Projekt přehrady vypracoval Hydroprojekt Praha; provozovatelem je podnik Povodí Ohře v Chomutově.

Den otevřených dveří
V sobotu 10. září 2016 byla přehrada v rámci Dne otevřených dveří přístupná veřejnosti. Zaměstnanci Povodí Ohře návštěvníkům prostřednictvím komentovaných prohlídek prezentovali činnost vodohospodářského dispečinku, ukazovali měřící zařízení, přístroje, programy a další vybavení, vysvětlovali účel a historii stavby VD Přísečnice a další podrobnosti. Nejlákavější však byla pro návštěvníky možnost podívat se s průvodcem přímo do hráze přehrady.

Řeky, vodní stopa potravin a KVIZ
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) připravilo pro návštěvníky přehrady doprovodný program; dospělí si mohli zkusit vyplnit vědomostní kviz k 50 letům založení Povodí Ohře, dále pro ně bylo připraveno poznávání osmi českých řek dle indicií a přehled tzv. vodní stopy potravin. Nejvíce návštěvníky zaujala vodní stopa piva.

Cesta Hastrmana
Pro rodiny s dětmi ECM připravilo Cestu hastrmana, která obsahovala 5 stanovišť různých her, soutěží a pohybových aktivit.

Stanoviště č. 1 - Umíte zachránit tonoucího?
vd přísečnice S pomocí 5 studentů a dvou profesorek ze Střední zdravotnické školy v Mostě tu velcí i malí návštěvníci byli seznámeni s první pomocí při záchraně lidského života. Stanoviště bylo vybaveno resuscitačními výukovými modely Little Anne; dospělého člověka, školáka i nemluvněte, a zájemci si dokonce mohli vyzkoušet použití defibrilátoru (lékařský přístroj používaný k defibrilaci, tedy zrušení fibrilace komor při kardiopulmonární resuscitaci). Defibrilátor je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce.

Stanoviště č. 2 - Osvoboď dušičku a kachničku
vd přísečniceNa druhém stanovišti plnily děti hned dva úkoly. Dvojice mezi sebou soutěžila, kdo nejrychleji naplní vaničku po rysku, aby si kachna s kachňaty mohly pohodlně plavat. Druhým úkolem bylo pomocí vodní pistole sestřelit hastrmanův hrníček a tím z něj vysvobodit dušičku.

Stanoviště č. 3 - Ulov rybičku a zachraň lodičku
vd přísečnice Na tomto stanovišti opět dvojice plnila dva úkoly. Děti si zkusily vylovit dřevěné rybičky z rybníčku nebo soutěžit v rychlosti, se kterou dokáží přitáhnout ke břehu parníčky.

Stanoviště č. 4 - Přenes kapičku
vd přísečnice Na čtvrtém stanovišti měly děti za úkol přenést kapku v podobě plastového míčku na nosiči. Aby to neměly tak jednoduché, ještě musely mít na hlavě balanční čepici.

Stanoviště č. 5 - Kdo vyčistí rybníček?
vd přísečniceNa pátém stanovišti se děti s plnou vervou ujaly ekologického úkolu vyčistit hastrmanovi rybník od odpadků, jejich úkolem bylo posbírat všechen odpad a dát ho do pytle rychleji, než jejich soupeř.
vd přísečnice V cíli Cesty hastrmana si děti po splnění všech úkolů ve stánku vyzvedávaly odměny: sladkosti, pexesa, samolepky ryb a především medaile, které pro ně pracovnice ECM vyrobily z nepotřebných CD.

Odměny věnovaly společnosti: Povodí Ohře, státní podnik, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské doly a.s., Český rybářský svaz a Destinační agentura Krušné hory o.p.s.).

vd přísečniceVe stánku ECM byly k dispozici zajímavé materiály i pro dospělé, např. turistické a cyklistické mapy, receptář Rybí pochoutky, pohledy, tipy na výlety v Krušných horách a další propagační materiály. Na všech stanovištích doprovázely děti KAPKA společně s hastrmankou – maskoti akce, se kterými se děti skamarádily a rády se s nimi fotily.

Během akce si děti mohly na stanovišti „Nakresli si hastrmana“ malovat a své obrázky vystavit na tabuli, zatímco se jejich rodiče, babičky a dědové nebo větší sourozenci věnovali luštění vědomostního kvizu. Někteří dospělí neodolali a malovali také.

Vědomostní KVIZ
vd přísečniceNávštěvníci mohli při čekání na prohlídku hráze prověřit své znalosti i umění tipovat a zapojit se do soutěže o knihu „O řece a lidech – 50 let Povodí Ohře“, která byla vydána u příležitosti podnikového jubilea.
Stačilo prostudovat zadání vědomostního KVIZU s 8 otázkami, vyplnit hlasovací lístek, uvést kontakt a vhodit ho do „hlasovací krabice“.

Výherci kvizu
vd přísečnice Ve čtvrtek 15. 09. 2016 proběhla za přítomnosti Ing. Štípkové z Povodí Ohře, státní podnik kontrola správnosti odpovědí na hlasovacích lístcích a ze správných odpovědí byli vylosováni
3 výherci:
František Novák, Místo
Kateřina Melichová, Chomutov
Roman Velc, Jirkov


Výherci budou pozvání k převzetí výhry do sídla Povodí Ohře, kde jim bude výhra slavnostně předána.

vd přísečniceDne 20.9.2016 knihy výhercům předal osobně generální ředitel Ing. Jiří Nedoma, krátce s nimi pohovořil a poté ještě výherce čekala exkurze na vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Ohře.

Nejlepší malíři
vd přísečniceZa přítomnosti Ing. Štípkové z Povodí Ohře, státní podnik byly z množství krásných obrázků vybrány 3 nejlepší a to:
Gabriela Ganyeczová, Jirkov (8 let, Hastrmanka s kapkou a rybičkou)

Adam Vágner, Most (6 let, Přehrada)

Leonka Pejcharová, Chomutov (7 let, Hastrmanka s kapkou)

Co říci závěrem?
Počasí této vydařené akci na VD Přísečnice opravdu přálo, byl krásný teplý sluneční den, takže hastrmance uschly šosy kabátu a maskotovi akce KAPCE bylo trochu „ouvej“, ale návštěvníci byli velmi spokojeni. Největší nadšení bylo vidět u dětí, které plnily aktivity spojené s vodou. Dobrou náladu měli i jejich rodiče, kteří neodolali a na některých stanovištích si také rádi zasoutěžili. Návštěvníci byli z různých koutů Ústeckého kraje, ale přijeli také z kraje Středočeského a dokonce z Moravy i ze Slovenska. Celkový počet návštěvníků se pohyboval kolem 550 lidí; z toho téměř stovka dětí absolvovala „Cestu hastrmana“.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf