Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech

12. prosince 2011

V souladu se stavebním zákonem proběhlo v pondělí dne 28. listopadu 2011 od 10 hodin v budově Magistrátu města Mostu Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech. Veřejné projednání je součástí územního řízení a svolává je stavební úřad, jemuž tato povinnost vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Projekt EVO Komořany je vyvíjen ve spolupráci společností United Energy, a.s. (UE) a EVO Komořany, a.s. (EVO). Přípravné práce na projektu zahájila teplárenská společnost United Energy. Nositelem projektu, investorem a budoucím provozovatelem zařízení na energetické využívání odpadů pak bude akciová společnost EVO Komořany. Mezi společnostmi byla uzavřena dohoda o spolupráci. Projekt zahrnuje přípravu, výstavbu a následné provozování zařízení s roční kapacitou 150 000 tun komunálního odpadu. Dle harmonogramu projektu je předpokládáno zprovoznění zařízení v roce 2015.

V zasedací místnosti bylo přítomno cca 45 účastníků. V úvodu jednání byli přítomní seznámeni s procesy územního řízení a souhlasnými stanovisky, které stavební úřad ke dni konání veřejného projednání obdržel; tj. např. Policie České republiky, Krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí Magistrátu města Mostu, Stanovisko EIA atd. Poté zástupce investora prezentoval fakta a záměry projektu a to včetně legislativy EU v oblasti nakládání s odpady, která je pro Českou republiku závaznou, porovnání produkce emisí se stávajícího zařízení UE a z budoucí spalovny odpadů EVO s tím, že část produkce tepla a elektřiny, vyrobená energetickým využitím odpadů nebude současně vyrobená i z UE; tzn. produkce emisí se oproti stávající nejen nezvýší, ale dokonce sníží díky přísnějším emisním předpisům pro spalovny oproti uhelným teplárnám, dále hovořil i o technologii spalování, která je v souladu s BAT (zkratka pro "Best Available Techniques" - nejlepší dostupné techniky) atd.

Zástupce investora informoval rovněž o podpoře výstavby EVO v České republice ze strany MŽP, kdy do roku 2015 jsou mimo EVO Komořany plánovány další 2 spalovny a to na Ostravsku tzv. KIC (Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji - Karviné) a Plzeňsku (Spalovna Chotíkov – ZEVO; tj. moderní Zařízení na Energetické Využití Odpadů)

Spalování odpadu je ve „starých“ členských státech EU běžnou praxí. V roce 2007 bylo v České republice v přepočtu na hlavu spáleno asi 40 kg ročně. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je to ale velmi málo. V Dánsku, které je největším unijním „spalovačem“ odpadu, ročně spálí 400 kg na hlavu, v Rakousku pak 150 kg.

Zástupce upozornil na to, že akciová společnost EVO-Komořany spustila na začátku listopadu nové webové stránky www.evokomorany.cz, na nichž mohou občané Mostu a okolí najít podrobné informace o projektu výstavby zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů v Mostě, Komořanech.

Po prezentaci projektu probíhala diskuse jak ze stran veřejnosti ( občané), tak i ekologických organizací (Hnutí Duha, Arnika) či právnických osob (zástupce LUAS, VUAS, AUTODROM MOST a.s.). Byly předneseny a předány písemné připomínky a námitky, které bude nutné v souladu se stavebním zákonem řádně ze strany Odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu a investora vypořádat. Připomínky se týkaly smluvního zajištění komunálních odpadů pro energetické využití, vlastností produktů po spalování odpadů a smluvního zajištění jejich ukládání po dobu životnosti zařízení EVO, zvýšení dopravního zatížení regionu v souvislosti se svozem odpadů atd.

Dle správního řádu vydá do 30 dnů Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu rozhodnutí a to buď kladné nebo záporné; případně řízení přeruší či pozastaví.


Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf