Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hrozí nám nedostatek vody?

28.března 2014

© PublicDomainPictures/http://pixabay.com Voda je základní podmínkou života a současně nezbytnou součástí většiny lidských činností. Dostatek vodních zdrojů a jejich kvalita má dopad na všechny druhy podnikání. Snižování spotřeby vody je tedy nutnou prioritou při zajišťování udržitelných místních podmínek.

Na konferenci Voda 2014 v Praze 20.03.2014, které se zúčastnila rovněž dispečerka ekologického centra, podepsali představitelé sedmi firem prohlášení Firmy a voda 2014+: pivovary Heineken, právnická kancelář Anbruz a Dark, Plzeňský Prazdroj, Skanska, ČEZ, Škoda auto a hotel Mosaic House. Tímto se firmy přihlásily k odpovědnému hospodaření s vodou. Podepsané prohlášení je zavazuje k zavádění metod snižování odběrů vody z vodovodní sítě i povrchových vod, k co nejvyššímu omezování znečištění vod, k dlouhodobému monitorování a vyhodnocování spotřeby vody ve firmě i ke vzdělávání zaměstnanců v oblasti šetrného nakládání s vodou a k informování veřejnosti. Cílem skupiny je otevřít diskuzi o nakládání s vodou ve firemním sektoru v České republice. Právě velké firmy by měly svým přístupem motivovat ostatní k odpovědnému chování, založenému na principech udržitelného rozvoje. Věříme, že se k této prospěšné aktivitě přihlásí i další firmy.

© stux/http://pixabay.comNa možnost nedostatku vody v ČR vlivem měnících se klimatických podmínek upozornil ve své prezentaci Mark Rieder, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Zásobování vodou u nás zatím funguje bezproblémově, ale nemusí to tak být nastálo. Ze sdělovacích prostředků se dozvídáme pouze o povodních, které jsou mediálně zajímavé, něco se při nich děje. V případě sucha není vidět nic zvláštního, ale ztráty bývají vyšší. V ČR nám do budoucna hrozí nerovnoměrné srážky, kdy se období delšího sucha mohou střídat s mohutnými přívalovými dešti, při kterých se však voda nestačí vsáknout a většina jí odteče do řek. V takovém případě se pak nestačí obnovovat zásoby podzemní vody. Problém ještě zhoršují zastavěné plochy, kde se voda nemůže vsakovat. Na možnost nedostatku vody bychom se měli adaptovat na třech úrovních: státu, firem a jednotlivců. Mark Rieder přitom vyzdvihl jako nutné opatření zvyšování retenční schopnosti krajiny.

Další panelisté hovořili o konkrétních opatřeních firem, jež podepsali prohlášení, k úsporám vody ve firmě, ke snižování spotřeby vody, znečištění vody, k ochraně vodní zdrojů apod. Například hotel Mosaic House využívá teplé šedé odpadní vody k rekuperaci tepla a po vyčištění na zalévání a splachování toalet. Zástupci pivovarů Heineken a Plzeňský Prazdroj hovořili o tom, jak se snaží snižovat spotřebu vody při vaření piva. Z původní spotřeby cca 600 litrů vody na výrobu 100 litrů piva již v některých pivovarech klesla spotřeba vody o třetinu.

© 53084/http://pixabay.comMichal Broža z Informačního centra OSN v Praze upozornil na souvislost vody a energie. 1,3 miliardy lidy ve světě nemá k dispozici elektrickou energii, 2,5 mld lidí nemá základní sanitační zařízení. 770 milionů lidí nemá přístup k nezávadné vodě. V průmyslu se 75% vody využije na výrobu energie, na úpravu vody a pumpování. Při nedostatku vody tedy zároveň hrozí i nedostatek energie. Na celém světě se 70% dostupné pitné vody využívá k výrobě potravin, ku příkladu na výrobu 1 bochníku chleba je zapotřebí 300 litrů vody. Vodu zkrátka potřebujeme všichni ke svému životu, v našich domácnostech, ale také veškeré firmy ke svým činnostem.

Úspora vody může být jedním z prvků udržitelného podnikání pro každou firmu podnikající nejen ve výrobní sféře. V ČR bude otázka vody stále důležitější. Z důvodů klimatických změn a postupně se měnícího rozložení srážek bude nutné v budoucnosti změnit přístup k vodě a věnovat jí větší pozornost.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Použité fotografie - www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf