Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Voda, co nás drží nad vodou

21. listopadu 2013

alt Prameny, potoky, říčky a řeky lidé využívají po staletí.
První osídlení podél úrodné země v údolích čistých řek je toho důkazem. Keltové i Slované vnímali vodu jako zdroj života a čistoty. Souzněli s přírodou a s jejími pravidly natolik intenzivně, že ji uctívali a věřili v její sílu.

S postupným vývojem naší civilizace a rozvojem výroby však začal člověk vodu využívat i zneužívat a to k výrobě energie, zavlažování, chovu ryb i v průmyslu. Voda, dříve živel nespoutaný lidmi, se v zajetí lidských rukou podrobila postupem času našim úmyslům a činnostem. Voda přímo na sobě odrazila vliv negativní lidské činnosti. Znečištěná voda odtékala volně do krajiny, kde postupně umíral život. Regulované toky ztrácely možnosti přirozených podmínek pro existenci rostlin a živočichů. Vodní toky svedené do betonových koryt odváděly velmi rychle vodu z krajiny a její význam pro okolí byl tak minimální.

alt

Mostecko je příkladem takového vývoje. V místě, kde Krušné hory klesají do údolí a pánví, se zrodila jedna z nejhezčích krajin v zemi. Její život však netrval dlouho, nejvíce do krajiny zasáhla těžba hnědého uhlí, která značně pozměnila přírodní charakter území. Celá krajina včetně vodních toků, rostlin, živočichů ustoupila těžbě. Vodní toky byly svedeny jiným směrem do betonových koryt a potrubí, původní vodní nádrže zmizely, kvalitní půda byla odtěžena, vesnice zbourány a zlikvidovány a obyvatelé přesídleni. Genius loci vybydlených obcí se vytratil. Život se začal měnit a vodní toky také. Svahy Krušných hor si zachovaly svou přirozenost v podobě podélných a příčných údolí, kudy protékají horské potoky a bystřiny směřující dále k nížinným podhůřím, aby jako přítoky splynuly v řece Bílině. Dolní části tras vodních toků v podkrušnohorské pánvi byly změněny úplně. Od konce 19. století člověk v důsledku těžby hnědého uhlí postupně měnil charakter dolních částí toků natolik, že jejich původní trasu nelze dnes zjistit. Pouze na starých mapách a fotografiích můžeme prstem objevovat meandry a zákoutí potoků i rybníčku, které jsou dnes minulostí.

altNejvíce ovlivněnou řekou na území Mostecka byla Bílina. Její název sám napovídá, že kdysi dávno to byla voda čistá a průzračná. Bílina si v horní části toku zachovává přírodní charakter, směrem dále už svou přirozenost ztrácí. Střední část toku, protékající krajinou přetvořenou povrchovou těžbou, je už značně pozměněna. Bílina je v této části silně regulována a v místě Ervěnického koridoru je dokonce svedena do potrubí. Dříve protékala Komořanským jezerem, které také zaniklo – bylo vysušeno. Řeka Bílina protéká dále městy Most, Bílina a po 82 km své cesty končí vtokem do Labe v Ústí nad Labem. Bílina se kvůli znečištění stále řadí mezi nejznečištěnější řeky, i když v průběhu let se kvalita vody řeky Bíliny mírně zlepšila.

alt Lidé se však postupně poučili z chyb a začali se o své prostředí i vodu starat. Vznikala první nápravná opatření ke změně úprav toků, napřímené vodní toky byly vysvobozeny z „betonových korzetů“ a vrátily se do své původní podoby, byl obnoven přírodní charakter toků a postupně se začal do vody vracet život – rostliny a živočichové začali objevovat zapomenutá místa jejich předků. Proces opatření vedoucí k obnově říčního systému nazýváme revitalizací.

V některých částech vodních toků musí být regulace zachovány a to z důvodu protipovodňových opatření. V intravilánech obcí a před obcemi lze dopady regulačních opatření také upravit. Vodní toky v některých městech již nepředstavují jen zahloubené vodní betonové kanály. Jako základ postačí malé úpravy koryta např. vydláždění koryta, které jej zdrsní nebo je doplněno kameny a balvany pro lepší proudění vody. Právě kameny a balvany jsou úkrytem mnoha živočichů, kteří se rádi pod ně schovají. Voda se tím v korytě zpomalí a teče klidněji.

S rozvojem ochrany životního prostředí a trendů pro jeho záchranu vznikají projekty na obnovu území, krajiny a ochranu dalších složek životního prostředí jako je voda, ovzduší, půda. Voda patří mezi nejdůležitější složky životního prostředí. Dnes už dobře víme, že vodu musíme chránit, s úctou o ni pečovat.

Zdravá voda představuje zdravý život pro lidstvo, ekosystémy a organismy.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf