Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky

12. ledna 2011


Dnem 3. 12. 2010 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva životní ho prostředí České republiky č. 337/2010, o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, která zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.

CO TO VLASTNĚ JSOU TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY?

Těkavé organické sloučeniny jsou všechny organické sloučeniny antropogenního původu, jiné než methan, které jsou schopné vytvářen fotochemické oxidanty reakcí s oxidy dusíku v přítomnosti slunečního záření, např. ethylen, ethanol, aceton, benzen, toluen, formaldehyd a další; celkem asi 90 látek. Z halogenových sloučenin tam patří např. chloroform, trichlorethylen, tetrachlorethylen.

Mezinárodní označení pro těkavé organické látky je VOC (Volatile Organic Compounds), v České republice se používá také zkratka TOL.

VOC mají negativní vliv na kvalitu ovzduší a životní prostředí s důsledky pro lidské zdraví a biosféru. Jsou hlavními prekurzory tvorby fotochemického smogu, tzn. že přispívají k tvorbě přízemního ozonu.

Hlavním cílem vyhlášky je stanovení emisních limitů a plán snížení emisí pro následujících 14 kategorií (zdrojů):

1. Polygrafie 2. Odmašťování a čištění povrchů 3. Chemické čištění 4. Aplikace nátěrových hmot 5. Navalování navíjených drátů 6. Nanášení adhesivních materiálů 7. Impregnace dřeva 8. Laminování dřeva a plastů 9. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu 10. Výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev 11. Výroba obuvi 12. Výroba farmaceutických směsí 13. Zpracování kaučuku, výroba pryže 14. Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků

Plán snížení emisí:
a) Obecný
Obecný plán je soubor technických a organizačních opatření směřujících k výslednému množství emisí těkavých organických látek, které nepřesáhne emisní limity stanovené vyhláškou. Roční rámec obecného plánu snížení emisí je splněn, pokud množství vyprodukovaných emisí za rok (stanovené s využitím roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel dle přílohy č. 3 vyhlášky), nepřesáhne velikost cílových emisí.

b) Specifický
Specifický plán může krajský úřad uložit provozovateli zdroje v některých specifických případech namísto obecného plánu snížení emisí těkavých organických látek plán specifický, spočívající ve stanovení konkrétních požadavků uvedených ve vyhlášce.
Vyhláška rovněž upřesňuje podmínky provozování zdrojů a předepisuje způsob nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, včetně značení výrobků při jejich uvedení na trh. Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek musí být opatřeny štítkem s označením kategorie a subkategorie, uvedením nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek v g/l a maximálního obsahu těkavých organických látek ve výrobku ve stavu připraveném k použití v g/l.
Pro provoz čerpacích stanic se neuvádějí emisní limity, ale tyto jsou nahrazeny technickými podmínkami provozu čerpacích stanic v příloze č. 4, kde jsou specifikovány požadavky na skladovací zařízení terminálů, na zařízení pro plnění a stáčení, na zařízení pro spodní plnění, sběr par a ochranu před přeplněním silničních cisternových vozidel, požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se provádí meziskladování par a také podmínky pro provoz čerpacích stanic.

Plné znění nové vyhlášky: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/10-337.htm

Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf