Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

7. listopadu 2014

© archiv ECMNa konci října jsme Vás informovali, jak probíhala letošní soutěž Den stromů, a uvedli jsme správné odpovědi k jednotlivým kolům.

Po vyhodnocení soutěže se tedy k tématu vracíme, abychom vyhlásili její celkové výsledky. Připomeňme si jednotlivá kola soutěže.V 1. kole jsme soutěžící vyzvali, aby si vybrali nějaký památný nebo jinak zvlášť významný strom. Cílem tohoto kola bylo upozornit na památné stromy chráněné státem nebo stromy významné či památné z jiného důvodu, např. takové, k nimž se váže nějaká historická událost, pověst apod. Protože však šlo o strom libovolný, každý si snadno vybral ten „svůj“. Pro splnění tohoto úkolu bylo ale rozhodující, zda u fotografie stromu byl soutěžící vyfocen či nikoliv. Na to několik soutěžících bohužel zapomnělo, takže jsme všem za toto kolo udělit bod nemohli.

© archiv ECMNěkteré důvody, proč si soutěžící vybrali určitý strom, byly zvláště zajímavé. Zaujaly nás např. převislá vrba, kterou si vybrala třída 9.B
z 8. ZŠ Most (paní učitelka Marcela Černá), protože je součástí v parčíku před školou, na jaře si z jejích proutků pletou pomlázky, v létě se pod ni žáci schovávají před horkem a na tento nejzajímavější a nejkošatější strom v okolí školy rádi lezli. Dále to byl Pohádkovník – dub, který si před 4 lety vysadili žáci ZŠ a MŠ Chbany na školní zahradě při příležitosti Noci s Andersenem. Vít Roušar s dalšími 6 spolužáky ze SPŠ průmyslové v Mostě nám zase poslal fotografii statné břízy, u které si hráli, když byli menší – sloužila jim jako pikola nebo jako branková tyč a mají na ni mnoho dobrých vzpomínek.

2. kolo bylo zaměřeno na prozkoušení znalostí účastníků soutěže o běžných věcech i zajímavostech ze života stromů. Tento vědomostní kviz, složený z 10 otázek, z nichž u každé bylo možné vybrat ze 3 odpovědí, byl určitě nejtěžším kolem celé soutěže. Otázky jsme vybírali tak, aby bylo možné odpovědi na ně snadno dohledat např. na internetu, takže nás trochu překvapilo, že pouze jedna účastnice zodpověděla všechny otázky správně. Proto jsme do užšího výběru při celkovém hodnocení soutěže vzali i soutěžící, kteří z kvizu dosáhli 9 úspěšných odpovědí.

3. kolem prošli všichni soutěžící bez problémů: šlo o poznávání tří druhů stromů podle jejich detailní fotografie. Každý poznal javor mléč, lípu velkolistou a dub letní.

© archiv ECMStromy nejsou jen krásné, ale potřebujeme je každý den pro život, stejně jako je potřebují i jiné organismy v přírodě. Proto měli soutěžící ve 4. kole soutěže za úkol vyjmenovat alespoň 7 přínosů a užitků, které poskytují stromy. Většina z nich uvedla 7 odpovědí potřebných pro splnění tohoto kola, někteří se ale rozepsali, takže nám přišlo 8, 9 i 11 vyjmenovaných užitečných vlastností a přínosů stromů. Nejvíce jich ale uvedla 5. třída základní školy v Proboštově u Teplic pod vedením paní učitelky Libuše Růžičkové – dohromady jich bylo 15.

Téměř všichni soutěžící si vzpomněli na produkci kyslíku, schopnost zachycovat prach a zmírňovat mikroklima, nevynechali ani potřebnost dřeva pro výrobu nábytku, papíru, hraček, ale i dřeva jako topiva. Mnozí přidali i protierozní funkce jako je zpevnění půdy a hrází rybníků kořeny, zmírnění účinku větru (např. ve větrolamech), omezování hluku, dále že stromy poskytují domov a potravu řadě živočichů a dalších organismů, často se v odpovědích objevil i kulturní a estetický význam stromů ve městě i ve volné krajině pro odpočinek a psychiku člověka. Někteří připsali také přínos ovoce a přírodních léčiv (např. lipový květ a březová míza) ze stromů a produkci javorového sirupu a pryskyřice (např. na kalafunu). Mohli bychom doplnit ještě doplnit další přínosy, protože je jich opravdu celá řada.

V 5. kole měli soutěžící určit, za které panovnice došlo na našem území k největšímu vysazování alejí. Šlo o Marii Terezii; ani tato otázka nečinila nikomu z účastníků potíže.

© archiv ECMSoutěže se celkem zúčastnilo cca 200 účastníků, jednotlivců (9) i kolektivů (26). Protože byla soutěž otevřená všem zájemcům, rozhodli jsme se hodnotit obě tyto kategorie zvlášť.

Jak jsme hodnotily v soutěži Den stromů

Při závěrečném hodnocení soutěže se ukázalo, že pouze jedna účastnice prošla všemi koly se 100% úspěšností - Ing. Ludmila Růžičková z Loun – stala se tak vítězkou v kategorii jednotlivců. Někteří ze soutěžících se bohužel vyřadili z možnosti bojovat o ceny třeba tím, že hned v 1. kole poslali fotky, na kterých byl sice vyfocený strom, avšak bez soutěžícího. Proto jsme do hodnocení přibrali také ty uchazeče, kteří splnili všechna kola soutěže a z vědomostního kvizu v 2. kole (ten byl zřejmě nejnáročnější, ačkoliv odpovědi na každou z 10 otázek bylo možné najít např. internetu) měli 9 bodů z celkových 10 možných.

© archiv ECMDo konečného hodnocení tak postoupily pouze 3 kolektivy: děvčata Eisenmayerová, Bodnárová a Cerhová z 5.A z 11. ZŠ Most (paní učitelka Pavla Novotná), žáci 5.B ze stejné školy Rejč, Krátká, Pješčáková a Maule (paní učitelka Blanka Hlavatá) a dále děvčata z kroužku ekologie při ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích (paní učitelka Eva Solnařová). Hodnotitelé se poté již soustředili pouze na výsledky 1. kola (fotografie). Posoudili obsah fotografie a doprovodný text, kterým soutěžící popsali svůj vztah ke stromu na fotografii.
Jako vítěz byl vybrán kroužek ekologie při ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích. Přestože šlo o jedny z nejmladších účastníků, měli velmi pěkné odpovědi a poslali nám i pěknou fotku do 1. kola.

Pořadí ostatních účastníků soutěže jsme z výše uvedených důvodů neuváděli.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se soutěže Den stromů zúčastnili. Doufáme, že všechny soutěž inspirovala a těšíme se na účast na dalších akcích připravovaných Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří.

Soutěž byla organizována ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Nadací Partnerství.

Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Fotografie: D. Fenyková, V. Roušar, L. Růžičková, E. SolnařováČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf