Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Vypalování trávy

3. května 2006

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. Namísto pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozují tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si jakým způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 800 oC) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení, kouřové zplodiny ohrožují živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výšky tří metrů. Na vypalování trávy doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších dírách. Ničivý dopad má vypalování také na plazy, z nichž převážná většina patří mezi ohrožené druhy. Ve stanicích pro handicapované živočichy každý rok končí i pár zvířat s popáleninami, často se jedná o ježky. Negativní dopad vypalování trav se netýká pouze živočichů, ale také rostlinných společenstev a půdních mikroorganizmů. Výsledkem bývá snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, živočichů a mikroorganizmů. Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne je dobrým hnojivem a že tím naopak obohatí půdu o živiny. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat.

Podle zákona o ochraně ovzduší může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálů. Město Most tuto problematiku ve vyhlášce neřeší, platí tak zákazy dané výše zmíněnými zákony. Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům ale také k tisícům organismů, pro které může být kousek trávníku domovem.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová