Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Plánujete sázet stromy?
Můžete požádat o příspěvek nebo se účastnit pokusu o rekord !

13. července 2011

Nadace Partnerství nabízí všem obcím, školám, občanským sdružením a zájmovým organizacím příspěvek na výsadbu stromů. Maximální výše nadačního příspěvku je 20 tisíc korun a lze jej uplatnit při koupi sazenic stromů a keřů a na další nezbytné náklady spojené s výsadbou. Žádat o Malý grant můžete až do 18. srpna 2011. Malé granty spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí.

Stromy jsou dominantní růstovou formou většiny přírodních ekosystémů. V ČR by přirozená vegetace bez vlivu člověka byla tvořena z 99 % lesními porosty. Množství stromů na planetě Zemi bylo prudce sníženo člověkem především kvůli zemědělství a využití dřeva pro průmysl a na palivo.

Stromy jsou největšími producenty kyslíku, proto jsou označovány jako „plíce Země". Mají však ještě spoustu dalších funkcí, důležitých pro náš život: z ovzduší filtrují prach, plyny a radioaktivní látky, mají schopnost zadržet vodu v krajině, brání erozi a sesuvu půdy, jsou útočištěm mnoha druhů rostlin a zvířat, mají vliv na vodní srážky. Mnohé stromy nám dávají kromě svého dřeva také obživu.

Nezanedbatelný je vliv zeleně také na naši duševní pohodu v městském prostředí, kde jsme jinak vystaveni stresu a prakticky odtrženi od přírody. Je proto dobré mít stále na paměti, že stromy jsou nejen krásné, ale i velmi prospěšné člověku a ostatním živočichům na Zemi. Výsadba stromů je vždy vítána.

Chcete sami vysadit dřeviny?

Pokud je to na vašem pozemku, samozřejmě můžete. V případě veřejného prostranství můžete sázet stromy jen se souhlasem vlastníka, popřípadě dalších dotčených osob (správce inženýrských sítí apod.). Při výběru místa je důležité si uvědomit skutečnou velikost, do které vysazovaný strom po několika letech doroste, a volit vhodnou vzdálenost stromku od budov, komunikací apod.

Využijte příležitosti, kterou nabízí Nadace partnerství o.p.s. všem obcím, školám, občanským sdružením a příspěvkovým organizacím, a zažádejte si o příspěvek na výsadbu. Maximální výše nadačního příspěvku je 20 tisíc korun a lze jej uplatnit při koupi sazenic stromů a keřů a na další nezbytné náklady spojené s výsadbou. Žádat o Malý grant můžete až do 18. srpna 2011.

Rekord v sázení

Pokud letos plánujete sázet stromy, můžete se připojit k jedinečnému pokusu o rekord v sázení. Hromadné sázení stromů a stromků proběhne 28. října 2011 po celé České republice. Rekord spočívá v celkovém počtu zasazných stromů v tento den. Sázet může kdokoliv na své zahrádce, před domem, v městském parku, na školní zahradě, na pozemku firmy, v blízkosti prodejny, jen je potřeba se zareistrovat. Zvolit si místo výsadby a počet stromů, který ten den zasadíte, a můžete se do pokusu o rekord v sázení také zapojit.

Připojit se může opravdu každý - jednotlivci, skupiny přátel, rodiny, občanská sdružení a spolky, školy, školky, neziskové organizace, města, vesnice, sourkomé firmy, podniky, farnosti. Stačí se zaregistrovat, stromy vysadit a dodržet jednoduchá pravidla registrace rekordu.

Od roku 2004 se díky grantům Nadace Partnerství podařilo v České republice vysadit téměř 40 tisíc kusů stromů a keřů. „Zájem o sázení je stále vysoký, lidé si čím dál častěji uvědomují důležitost stromů v krajině. Chtějí vylepšit vzhled své vesnice a jejího okolí, ale také rádi využijí stromů jako ochrany před větrem nebo prachem a hlukem ze silnice,“ uvádí Ivana Adámková z Nadace Partnerství a dodává, že společnou výsadbu stromů zároveň využívají k posílení společenských vztahů v obci i mezi obcemi a upevnění vazby lidí k místu.

Jak se zaregistrovat?

Zaregistrovat se můžete do 20. října 2011 na adrese strom.zivota@nap.cz. Uveďte, prosím, jméno kontaktní osoby, e-mail a telefonní číslo. Dále také informaci o místu, kde výsadba proběhne a plánovaný počet vysazených stromů a zapojených lidí. Do předmětu zprávy uveďte heslo "rekord". Pravidla pro uznání rekordu obdržíte následně mailem.

Zdroje: www.nadacepartnerstvi.cz

Autorka článku: Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf