Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Eko-programy v Oseku

22. října 2020

výuka, Osek, ekologieEkologické centrum Most i v letošním roce uspořádalo, s podporou města Osek, ekologické výukové programy pro osecké žáky. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 13 programů. Novinkou oproti předchozímu roku byla návštěva místní mateřské školky. Jak se dětem programy líbily prozradí náš článek.

Již druhým rokem vyrazilo Ekocentrum Most se svými semináři na Základní školu Osek. Z důvodu pandemie byly programy realizovány částečně i v podzimních měsících.

výuka, Osek, ekologieZačátkem roku proběhly výukové programy pro I. stupeň zaměřené na Dopravu a životní prostředí. Děti se v jeho průběhu dozvěděly např. jakým druhem dopravy se dříve jezdilo, jaké jsou rozdíly mezi fosilními a alternativními palivy a jakým způsobem putuje ropa k cílovému zákazníkovi. Aby se děti v průběhu programu také pobavily, připravili si pro ně lektoři zajímavosti ze světa dopravy – zajímavé zákony v USA, nejnebezpečnější cesty světa a jak například vypadají hřbitovy aut.

výuka, Osek, ekologieDalším byl výukový program "Jak se stát Ekohrdinou", kterého se zúčastnily děti ze čtvrtých tříd. Hlavním cílem programu je vzbudit v dětech zájem o čisté životní prostředí a celou planetu Zemi. V jeho průběhu je kladen důraz na to, aby si děti samy uvědomily, že i ony, navzdory svému věku, mohou být hrdiny každodenního života. Děti velmi zaujala praktická aktivita, při které si vyzkoušely správné třídění a také je velice překvapila doba rozkladu jednotlivých druhů odpadu. Nově nabyté vědomosti si mohly děti otestovat na konci semináře v "ekohrdinských" pracovních listech.

výuka, Osek, ekologieS dalšími výukovými programy – „Jak si žije strom“ a „Jak se stát farmářem“ zavítalo ekocentrum do mateřské školy, konkrétně do Mateřské školy Hornická. V programu zaměřeném na les a stromy se děti dozvěděly více o stromech, jaké má strom části, jak vypadá v různých ročních obdobích, ale také získaly zajímavé informace, např. zdali může strom zhubnout. Pomocí pohybové hry si děti společně s lektorem ukázaly, jak strom roste. V druhé části semináře si děti vlastními silami vyrobily svůj vlastní strom pomocí ruliček z odpadového materiálu, celá třída tak vytvořila krásný barevný les.

Ve stejné školce také probíhal i program "Jak se stát farmářem". Děti si s lektorem povídaly o farmě, o práci farmáře, plodinách a zvířatech, které na farmě žijí. Pomocí zvuků děti hádaly, o jaké zvíře žijící na farmě se jedná a zdali vůbec na farmě žije. Překvapivě nejsložitějším zvířetem na poznání se stala obyčejná moucha. Mezi důležité pomocníky farmáře patří kočka a pes, proto si děti vyrobily zvířecí masky a mohly si s nimi společně pohrát.

Veškeré semináře proběhly se zaujetím dětí, jak v mateřské, tak i základní škole. Děti byly velice aktivní a vnímaví a měly znalosti. Věříme, že získané informace děti dále využijí i v běžném životě.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2020

1.12.2020 Krušnohorské lesy – problematika kloubnatky a kůrovce

30.11.2020 Podpora environmentální výchovy na Lounsku
24.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
18.11.2020 Sukcese jako forma rekultivace
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
2.11.2020 Vodík – palivo současnosti i budoucnosti

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
22.10.2020 Eko-programy v Oseku
19.10.2020 Stromy ve městě jsou důležitější, než si myslíme
12.10.2020 Zvířata a jejich práva
2.10.2020 Projektové dny pro základní školy v Mostě na téma "Jak si žije strom"

28.9.2020 Za uhlím a permoníky
16.9.2020 Šetrná dovolená – ekofarmy v Ústeckém kraji
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině

25.8.2020 Migrační objekty – smysluplné řešení nebo zbytečný luxus?
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
14.8.2020 Jak se stěhují raci...
10.8.2020 Kořenové čističky

30.7.2020 Cyklistika a životní prostředí
21.7.2020 Návrat tradičních luk
14.7.2020 Jak se (ne)daří ptákům v ČR?
10.7.2020 Čisté prádlo s čistým svědomím
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

30.6.2020 Ochrana přírody v Ústeckém kraji
24.6.2020 Včelarství nejen v Ústeckém kraji
11.6.2020 Vlk - plachý predátor
5.6.2020 Krajina Podkrušnohoří – od minulosti po současnost
1.6.2020 Jak se doma bránit horku bez klimatizace

22.5.2020 Ochranné roušky a rukavice jako nová ekologická zátěž
18.5.2020 Problematika plastů
11.5.2020 Proč chránit rorýse?
4.5.2020 Proč byste měli dětem dopřát pravidelný pobyt v přírodě?

27.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
22.4.2020 Hnízdění sokolů stěhovavých v Unipetrolu
16.4.2020 Rekultivace a ochrana přírody – obojživelníci

18.3.2020 Občanská věda a jak se zapojit?
13.3.2020 Jedlý balkón

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf