Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?

30. ledna 2013

Zvířata, která chováme v zajetí kvůli jejich masu, mléku, vejcím či kožešině, jsme si zvykli označovat jako „hospodářská“. Tato zvířata se nijak zásadně neliší od našich domácích mazlíčků - mohou být stejně či dokonce více inteligentní, citlivá, vnímají podobně bolest a strach. Rádi si hrají, jsou společenská a přátelská. Přesto s nimi zacházíme způsobem, který bychom u psa či kočky pravděpodobně považovali za nepřijatelný. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak se jim vůbec žije, než se ocitnou na Vašem stole?

Historie
Většina hospodářských zvířat má své předky buď mezi vyhynulým nebo divoce žijícími zvířaty, mezi jedny z nejstarších zdomácnělých zvířat patří např. ovce a kozy (před cca 7 000 let). Až do 19. století byla zvířata chována na rodinných farmách, později se začali rozvíjet větší chovy zvířat a vznikat první jatka. Chov, přeprava i porážka v té době sice nedosahovala intenzity srovnatelné s tou dnešní, přesto pro zvířata již tehdy představovala značný zdroj utrpení. O to byla horší situace, že ve většině zemí dlouho neexistovaly žádné zákony, které by zvířata chránily a zacházení s nimi nějak upravovaly.

Welfare = pět a jedna svoboda
Anglický výraz "welfare" nebo také "well-being" asi nejlépe vystihuje české slovní spojení životní pohoda zvířat. Jednou ze stěžejních publikací tohoto odvětví se stala kniha Zvířecí stroje (Animal Machines) od Ruth Harrisonové vydaná ve Velké Británii v roce 1964. Vzbudila mezi veřejností velký ohlas a přiměla britskou vládu k zabývání se otázkou welfare zvířat chovaných v intenzivních chovech a vzniku tzv. Brambellovovi komise, jejímž závěrem bylo formulování „Pěti svobod“:

1. Svoboda od hladu a žízně (nerušený přístup k čerstvé vodě a krmivu dostačující k zachování plného zdraví).
2. Svoboda od nepohodlí (poskytnutí vhodného prostředí včetně úkrytu a místa k odpočinku).
3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci (prevence nebo rychlá diagnóza a léčení).
4. Svoboda uskutečnit normální chování (poskytnutí dostatečného prostoru, vhodného prostředí a společnosti zvířat téhož druhu).
5. Svoboda od strachu a úzkosti (zabezpečení podmínek, které vylučují psychické strádání).
Uznávaný britský etolog prof. John Webster přidal ještě svobodu šestou - vykonávat svobodně a osobně kontrolu nad vlastní životní pohodou (Být svobodný).

Čísla...
Množství zvířat porážených pro lidskou spotřebu je obrovské a těžko představitelné. Světová organizace pro výživu a zemědělství (FAO) udává, že každoročně je poraženo více než 50 miliard zvířat. Současně z jejich statistik vyplývá, že při současném trendu celková spotřeba masa vzroste do roku 2020 na 327 milionů tun. Aktuální data z České republiky mluví za vše – zde a zde (Zdroj: ČSÚ).

Cítí, prožívají, myslí...tedy jsou?
Pocit sám o sobě je subjektivní požitek, který může být sdělen jen nepřímo. Přesto bychom, si neměli myslet, že schopnostmi a myšlením jsme byli obdařeni pouze my - lidé. Je jistě pravda, že mysl člověka je nesrovnatelně složitější než mysl zvířecí, ale je to pouze otázky míry.

Uvedených „pět a jedna svoboda“ nám poskytuje užitečný soubor pravidel, kterými bychom mohli vymezit a analyzovat životní pohodu zvířat, není však zodpovězena otázka, zda určité zvíře trpí, když některá z těchto potřeb není uspokojena, a jak velká je míra tohoto utrpení (např. vystavíme-li zvíře dlouhodobému strádání, může to u něj vyvolat abnormální vzorce chování - stereotyp, závažné změny v náladách, frustraci, beznaděj).

Intenzivní zemědělství a jeho důsledky
Vzhledem k tomu, že převážná část spotřebitelů má jen kusé nebo žádné informace o tom, jak většina hospodářských zvířat žije, podívejme se, jak to chodí v intenzivních chovech.

Brojleři - kuřata chovaná na maso
Kuřata jsou vykrmována ve specializovaných velkochovech, skládající se z velkých hal, ve kterých dokáží zvířata doslova pouze přežít; desetitisíce kuřat jsou natlačena v uměle osvětlených halách, aniž by během svého krátkého neradostného života kdy poznala slunce nebo čerstvý vzduch.
Drůbež je stále více šlechtěna na rychlý růst masa. Porážkové hmotnosti (cca 2 kg) dnes dosahuje v pouhých 5-6 týdnech věku, což je poloviční čas než před třiceti lety. Rychlý růst si svou daň vybírá ve formě obrovského náporu na kosti (bolestivé deformace nohou), srdce a plíce. Jen v ČR se v roce 2009 spotřebovalo kolem 25 kg drůbežího masa na osobu a rok.

Nosnice
Slepice jsou od přírody velmi pohyblivá zvířata - běhají, mávají křídly, protahují si nohy a aby své peří zbavily mastnoty a parazitů, popelí se. Potřebují přespávat na vyvýšeném místě, což je dáno jejich instinktivní potřebou chránit se před dravci.
Jedním z nejsilnějších instinktů slepic je potřeba snést vejce do hnízda. V případě, že slepice nemůže tuto potřebu uspokojit, je silně frustrována.
Na světě je chováno více než 5 miliard slepic, které každý rok snesou přes 50 miliónů tun vajec (v ČR je chováno asi 3,5 milionu slepic). Nosnice moderních vyšlechtěných plemen dnes snášejí asi 300 vajec za rok, což je dvakrát více než před 50 lety.
Od 1.1.2012 platí v celé EU zákaz používání bateriových klecí. Místo nich jsou využívány tzv. obohacené klece. Slepice v nich mají o něco více prostoru (na jednu nosnice připadá 750 m2), mají k dispozici hnízdo, bidýlko, podklad s materiálem k popelení a vybavení na obrušování drápů. Přesto tyto klece nenabízejí prostor pro plnohodnotný pohyb.

Prasata

Prasata jsou inteligentní, hravá zvířata. která si v přirozených podmínkách vytvářejí skupiny a budují si společná místa k odpočinku. Prasnice mají velmi silný mateřský pud, vzhledem k intenzivnímu zemědělství nejsou však tyto přirozené potřeby prasat brány v úvahu.
Díky špatnému welfare jsou zvířata v uzavřených železobetonových kotcích stresována a dochází tak u nich často např. ke kanibalismu (vzájemné ohryzávání ocásků apod.).

Skot
Ve světě je chováno přes 200 miliony krav, u nás okolo 600 tisíc. Dnes jsou chovány krávy na extrémně vysokou produkci mléka, mohou nadojit 40 i více litrů mléka denně. Kráva však většinou zároveň živí tele ve svém těle. Aby mohlo zvíře pokrýt tak vysoké energetické nároky, musí přijímat mnohem více potravy, než je pro něj přirozené. Trávicí systém je přetížen, zvíře je vyčerpané, ale stále hladové a zároveň přejedené. Krávy tak trpí bolestivými záněty vemene a metabolickými poruchami. Velmi často jsou také postiženy bolestivým kulháním (např. nevhodným ustájením).

Biofotony
Biofotony představují slabé částečky světla, které vznikají v jádru buněk a které vyzařuje každý živočich, od jednobuněčného organismu až po člověka. Často jsou nazývány jako "světlo života". Již přes dvacet let se výzkumu těchto částic věnuje i německý kvantový fyzik Dr. F. A. Popp.

Jedním z nejdůležitějších poznatků biofotonů bylo zjištění, že světlo buněk není stejného druhu jako třeba světlo žárovky. Dr. Popp provedl měření biofotonů u dvou různých vaječných žloutků - tedy od „šťastných“ slepic a od slepic chovaných v klecích, ukázalo se, že vejce slepic, které žijí natěsnané v tmavých halách, „září“ jen z poloviny ve srovnání se slepicemi, které prožívají "šťastný život" venku na slunci.
Ze závěru výzkumu tedy vyplývá, že s jídlem nepřijímáme pouze kalorie, vitamíny a další živiny, ale také celkovou "životní informaci" zvířete či rostliny. Je tedy nutné přemýšlet nad odpovědným spotřebitelským přístupem.

Moc spotřebitele
Spotřebitel má ve svém rozhodování neobyčejnou moc, může se rozhodnout, který produkt zakoupí a bude ho preferovat, tím může vytvářet tlak na chovatele, kteří mnohdy neposkytují hospodářským zvířatům dobré životní podmínky a způsobují jim utrpení.

Jak se chová odpovědný spotřebitel?
1. Upřednostňuje potraviny pocházející z ekologického zemědělství (tzv. biopotraviny).
2. Vyhledává potraviny od chovatelů (malochovatelů), kteří chovají zvířata v lepších podmínkách.
3. Nespotřebovává velké množství živočišných výrobků.
4. Hledá způsoby, jak maso, vejce ale i mléko z jídelníčku zcela vyloučit. Vegetariánství (např. lakto-ovo-vegetariánství, tedy vyloučení masa, ale ponechání vajec a mléčných výrobků v jídelníčku) a veganství (vyloučení masa, vajec i mléčných výrobků) jsou způsoby stravování, které nejenže nejsou nevhodné či dokonce nebezpečné, ale dokonce mohou být zdravotně velmi prospěšné. Jako u každého způsobu stravování, je i zde třeba dbát na to, aby strava byla plnohodnotná a vyvážená.
5. Nenosí kožešiny ani kůži.
6. Využívá kosmetiku, která neobsahuje složky získané na úkor zvířat.

Jak se žije zvířatům v České republice?
Od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 359/2012 Sb.. Zákon vychází z mezinárodních předpisů vydaných Radou Evropy a Evropským Společenstvím a ukládá všem osobám v České republice chránit zvířata před týráním a zároveň zakazuje všechny formy propagace týrání zvířat.

Nový zákon reaguje zejména na zvyšující se požadavky EU na kvalifikaci osob, které usmrcují zvířata nebo pracují s pokusnými zvířaty. Zákon v souladu s předpisy EU upravuje např. ochranu zvířat používaných pro vědecké účely či požadavky pro udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností. Vedle toho se zavádějí nové sankce, a to zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit chovateli v dalším týrání zvířat. Novelizací se naopak ruší řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže pořadatelů veřejných vystoupení a obcí.

Počátkem příštího roku dojde podstatné změny i Občanský zákoník, který změní dosavadní normu z roku 1964 – zvíře již nebude věcí. Díky velkému tlaku, především z řad ochránců zvířat, byla v zákoníku ustanovena citace: „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“ Z tohoto znění tedy vyplývají i praktické dopady pro různé právní úkony, např. majitel již nebude moci dát zvíře do zástavy nebo ho exekutor nebude moci zabavit.

V případě, že jste svědky týrání zvířete nebo na špatné zacházení chcete upozornit můžete se obrátit s podnětem na příslušnou krajskou veterinární správu (viz www.statnisprava.cz) nebo kontaktovat obecní úřad obce s rozšířenou působností s podnětem na zahájení přestupkového řízení.

Jak z uvedených faktů vyplývá, schopnosti zvířat „cítit“ jsou jistě podnětem, kterým by se věda měla po právu zabývat, protože mohou mít velký význam pro jejich životní pohodu, a také protože my lidé máme jakousi povinnost poznávat vědomí zvířat, která jsme se rozhodli využívat.

"Otázkou není, zda zvířata dovedou myslet nebo mluvit, ale zda jsou schopna trpět." (Jeremy Bentham)

Autorka článku: Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf