Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Za ptáky našeho okolí

27. listopadu 2017

ptáciV polovině listopadu se lektorka ekocentra zúčastnila semináře „Za ptáky našeho okolí“ pořádaného Českou společností ornitologickou. Obsahem semináře byla ochrana ptáků u nás, představení kampaně Bezpečné zastávky a předání spousty zajímavých informací z ptačí říše. Získané informace rádi předáme dále a představíme Vám možnosti bezpečného soužití ptáků a lidí. Pro školy nabízíme zajímavé tipy na zapojení dětí do ochrany přírody.

Vliv lidské činnosti na ptáky

ptáci Česká společnost ornitologická je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se ochranou ptáků, jejich výzkumem i monitoringem. Synantropní druhy ptáků, kteří žijí spolu s lidmi na jejich obydlích, se denně musí potýkat s řadou nebezpečí, ať už ze strany dopravy, napadení od domácích zvířat (kočky, psi), či zalétnutí do vyvložkovaných komínů, odkud se ptáci nemají možnost dostat ven. Dalším ohrožením pro ptáky je intenzifikace zemědělství a množství postřiků, které se v zemědělských oblastech provádějí. Vlivem postřiku dojde k otrávení hmyzu, který následně zkonzumují vlaštovky, jiřičky a jiní ptáci i živočichové, kteří tak mohou uhynout. Spousta polních ptáků, například koroptve, čejky, byly dříve běžnými ptáky obývajícími pole. Po jejich zahnízdění na poli však proběhne hluboká orba, díky které přijdou o hnízdo, a tak se jejich počet rapidně snížil. Ptáci s námi denně sdílí prostor, ať už ten venkovský nebo městský, kde je pro ně dostatek potravy a možností k hnízdění, a počet jejich nepřátel je zde relativně nízký, a tak je potřeba, aby se lidé naučili s nimi žít.

(Ne)bezpečné zastávky

ptáciMnoho ptáků ročně zemře v důsledku nárazu do skleněných čirých nebo zrcadlících se ploch. Jedna až dvě samolepky siluet dravců nejsou na prosklených zastávkách ani v oknech dostačující. Je potřeba samolepky umístit na vnější skleněnou plochu v rozestupech 10 cm od sebe a nemusí se jednat o siluety dravců. Ta totiž působí stejně nepřirozeně a ptáci v ní dravce nevidí. Motiv může být zvolen jakýkoliv (kolečka, soustředné kruhy, kostky aj.), na barvě nezáleží, jen je potřeba dodržet správné rozestupy.

Existují i samolepky UV efektem, avšak jejich cena je vyšší a životnost pouze 2 roky (mají průhledný vzhled, ale ptáci je vidí modře). Materiál samolepek by měl být také voděodolný. Zajímáte-li se o to, jak ptákům pomoci, můžete se zapojit do mapování (ne)bezpečných zastávek na adrese: http://zastavky.birdlife.cz/, třeba pomocí mobilních telefonů (zastávku je potřeba vyfotit a zaregistrovat na web). Na těchto stránkách naleznete i příklady dobré praxe z polepů zastávek.

Rorýsí školy

Na mosteckém sídlišti žije spousta rorýsů, pojďte je chránit a pozorovat, staňte se „Rorýsí školou“.

ptáciJak se můžete takovou školou stát, to se dozvíte na internetových stránkách: http://www.rorysi.cz/rorysi/rorysiskoly/index.php. Díky zapojení se do tohoto velmi zajímavého a účelného projektu získáte pro svoji školu certifikát, bezplatný přístup k výukovým materiálům s tématikou ochrany ptáků, kterou můžete zařadit do výuky, přednášku o rorýsech k či procházku spojenou s pozorováním ptáků, tištěné propagační materiály a především dobrý pocit z aktivní ochrany ohroženého druhu.

Ornitologická soutěž pro školy

Další aktivitou, do které se může škola zapojit je 1. žákovská ornitologická konference pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Bude se jednat o prezentaci vlastních projektů a výsledků badatelské činnosti. Do soutěže se můžete zapojit buď formou vytvoření posteru nebo ústní prezentací. Vyhodnocení bude uskutečněno v květnu 2018 v Toulcově dvoře v Praze, a na závěr akce proběhne kroužkování ptáků.

ptáciTyto aktivity mají podpořit badatelskou činnost a zvídavost dětí, zvednout jejich zájem o přírodu. Témata musí mít spojitost s ptačí říší, více informací naleznete na webu: http://newnew.birdlife.cz/zakovska-konference-2018/.

Přispět k o ochraně ptáků může každý, a pokud Vás ptačí svět opravdu zaujal, můžete se stát třeba členem ČSO.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com, ČSOČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf