Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Zelené žáby na Zelené lince

18. června 2014

Foto: Michal ProcházkaNa bezplatnou Zelenou linku 800 195 342 přijalo Ekologické centrum od začátku roku více než 1 900 dotazů. Témata jsou různá, ale v letošním roce zvláště neobvyklá, např. proč je tolik klíšťat v porovnání s minulostí a jak se proti nim bránit jinak než očkováním, a žáby!

Zavolala nám bezradná obyvatelka vsi Milá na Mostecku s žádostí o radu. Měla na zahradě mnoho desítek žab neznámého druhu, kterým nechtěla ublížit, ale které byly zároveň takřka všude – a zvláště po setmění bylo těžké se jim vyhnout.

Obrátili jsme se na Správu CHKO České středohoří, jejíž zoolog
Ing. Borek Franěk provedl na místě terénní šetření a zjistil, že jde o ropuchu. V České republice žijí 3 druhy: ropucha obecná, ropucha krátkonohá a ropucha zelená a všechny jsou zde chráněné. V Milé se usídlila ropucha zelená, která je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, řazena mezi silně ohrožené druhy, tedy do druhé nejohroženější kategorie ze tří celkem. Ochrana toho druhu spočívá převážně v evidenci populací a ochraně a údržbě lokalit vhodných k rozmnožování.

Ropucha zelená byla zvolena Českou herpetologickou společností obojživelníkem roku 2009. Je to typický druh stepí a lesostepí, běžně jsou jejím domovem pole, rumiště, zahrady, ideální podmínky jí poskytuje zemědělská krajina teplejších oblastí, zvláště tam, kde se zemědělské plochy střídají s lesy, často se však objevuje i v městské zástavbě. Vodu potřebuje hlavně ke svému rozmnožování, mimo toto období obývá bez problémů i velmi suché kamenité lokality, stejně jako třeba některé ještěrky. Zpravidla v dubnu se vydává ropucha zelená na svou mnohdy i několik kilometrů dlouhou pouť za vodou. Ta může být ve formě mělkých tůněk, zaplavených ploch nebo velkých kaluží, které se vyskytují jen periodicky, například po roztálém sněhu. Ideální je osluněná vodní plocha s hloubkou 15 až 30 cm. Zde nakladou ropuchy tisíce vajíček spojených v dlouhé řetězce. Malí pulci, kteří se z vajíček vylíhnout by bez vody nepřežili, žábrami dýchají kyslík obsažený ve vodě a živí se řasami, aby sílili a zdárně se vyvíjeli, za postupného ubývání ocásku, růstu končetin a vývoje plic, kterými mohou po své proměně v dospělou žábu dýchat i vzdušný kyslík. Jednoho dne se z pulce stane malá žabka, která již nemá žábry a ta se pak s ostatními právě přeměněnými vrstevníky vydává na zpáteční cestu, na suché stanoviště, kde se bude ukrývat pod kameny a v nejrůznějších dutinách, případně se zahrabe do země. Dospělá ropucha zelená umí dobře šplhat a vylézá hlavně za soumraku a v noci, v chladnějších obdobích i během dne. Na svých výpravách za potravou hodně běhá, pohybuje se dokonce rychleji než ropucha obecná, často absolvuje dlouhé cesty až k vzdálenému pouličnímu osvětlení, kde loví hmyz slétávající se ke světlu. Kromě toho se živí plži, červy, pavouky a svinkami. Samečci ropuchy zelené „zpívají“ a „trylkují“ vysokým hlasem, přičemž nadouvají vak pod hrdlem, což ale neocení ten, kdo nemá žáby a zvláště ropuchy zrovna v oblibě.

Jak Ing. Franěk zjistil, pro ropuchy má zahrada obyvatelky Milé ideální podmínky: poskytuje mnoho úkrytů (na několika místech je složený stavební materiál), je obklopená přírodou, je zde vysoká tráva, navíc se v okolí nachází ovčín. Pravděpodobně si ropuchy vyhlédly toto místo pro svou letní kolonii. Je zajímavé, že se tak stalo poprvé po několika letech. Málokdo by možná čekal, že vlhkomilná a svým vývojem na vodě závislá zvířata jako jsou žáby, mohou žít v tak suché oblasti jako je Českého středohoří jižně od Mostu, ale je tomu skutečně tak.

V tomto případě jsme tazatelce příliš nepomohli. To, že má na zahradě tolik zákonem chráněných ropuch, ji příliš nepotěšilo.

Milovníci přírody a krajiny však mohou být potěšení, neboť žáby jsou důkazem toho, že postupnými nepatrnými krůčky dochází ke zlepšení životního prostředí a začínají se objevovat rostliny i živočichové, kterým se na tomto území již před mnoha lety přestalo dařit.

O tom svědčí například i náš další článek o výskytu chráněných rostlin v nově objevených lokalitách. A nejsou to jen žáby a vstavačovité rostliny, v krajině se objevuje četnější zastoupení různých druhů rostlin i zvířat, ať už ptactva, savců nebo třeba hmyzu.

Není každý z nás odborníkem na floru a faunu, ale všimli jste si, jak se rok od rok víc a více modrají trávníky fialkami? Ačkoliv ten, kdo není vyloženě milovníkem ropuch, nemusí být zrovna nadšený jejich přítomností na svém pozemku a raději by se radoval ze skromných modravých kvítků, přesto je přítomnost chráněných obojživelníků i výskyt dalších do přírody se vracejících druhů dobrým znamením.
Pro zajímavost ještě prozradíme, že obojživelníkem roku 2014 je ropucha krátkonohá.

Ing. Vít Joza, Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://amphibia.webzdarma.cz/Ropucha%20zelena.htm
http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/5286/velke-zabi-putovani.html
http://www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=231


Fotografie:
Michal ProcházkaČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf