Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Zahradníkem v městské džungli

17. července 2014

D. KovaříkováI velká města začíná ovládat trend návratu k přírodě. Malé i větší záhony a předzahrádky u panelových domů dělají nejen radost svým autorům, ale často rozzáří i oči kolemjdoucích. Je to milé, barevné, dodává to pestrost fádním, někdy přerostlým a jindy vysušeným a oholeným trávníkovým plochám, je to jiskra života na anonymním sídlišti, kde si lidé ničeho nevšímají a ničeho neváží. Milovníci přírody, nemaje zahrádky ani balkonu, se pouští do zahradničení či jen zkrášlování okolí svého bydliště. Chcete-li i vy zkusit třeba zvelebit předzahrádku u vašeho paneláku, vybudovat zeleninovou zahrádku ve vnitřním dvoře činžáku a nebo zkrášlit jiné zanedbané místo ve městě, neunáhlete se. Není to jen tak jednoduché a mohli byste se kvůli tomu dostat do potíží.

V první řadě je vhodné zjistit, komu pozemek, který chcete zkrášlit, patří. S největší pravděpodobností se bude jednat o městský pozemek. A dle městské vyhlášky je na městských pozemcích zakázáno provádět svévolné výsadby okrasných dřevin a užitkových rostlin i jakkoliv zasahovat do veřejné zeleně. I když tedy budete chtít vysadit pouze okrasné rostliny, doporučujeme obrátit se nejdříve na odbor životního prostředí Magistrátu města Most nebo příslušné obce. Jestliže pozemek patří jinému vlastníkovi, doporučujeme taktéž požádat o svolení s výsadbou přímo jeho.

Pakliže dá vlastník pozemku vašemu konání souhlas, v rámci dobrých sousedských vztahů oznamte svůj úmysl též ostatním obyvatelům domu. Třeba mezi nimi narazíte na budoucí spoluzahradníky. A nebo třeba jenom narazíte.

Předzahrádky

D. KovaříkováTéměř každý se již někdy setkal s vyzdobenou rozkvetlou předzahrádkou, malým proužkem pozemku, který přiléhá ke vchodu sídlištního domu. Takový pohled rozhodně potěší. Ne však každý je stvořen pro to, být třeba i jen minizahradníčkem. Výsadba rostlin má svá pravidla, i když není pro každý záhonek zapotřebí konzultace se zahradním architektem. Nejen, že nevhodně zvolené rostliny nemusí na záhonku vůbec prospívat, ale mohou zamořit a zaplevelit i přilehlá území se samostatnou sadovnickou úpravou, je třeba také vhodně zvolit keře či stromky, aby časem nenarostly do nežádoucích rozměrů. Rozhodně však bez svolení vlastníka pozemku není možné ani zasahovat do řezu či tvarování původně vysázených dřevin. A velice důležitá je následná péče. Každý, kdo se pustí do vlastní zahradnické činnosti v rámci městské zeleně, musí počítat s tím, že o vytvořený záhonek či předzahrádku se bude muset pravidelně a důsledně starat. Pokud tomu tak nebude, další potenciální zájemci o zkrášlení městské zeleně těžko přesvědčí úředníky z odboru životního prostředí, aby jim byla udělena nějaká další výjimka a povolena vlastní výsadba.

V Mostě si dobře vedou například nájemníci z bl. 501 v ulici Bohuslava Martinů, kteří se starají o předzahrádky náležejících jejich družstvu. Fotografie jejich svěžích předzahrádek doprovázejí celý tento článek.

Komunitní zahrady

D. KovaříkováDalším způsobem zahradničení ve městě jsou tzv. komunitní zahrady. Ty nečastěji vyrůstají v uzavřených vnitřních dvorech domů či u domů s oploceným prostranstvím okolo. Důvod je jasný. Oplocení zabrání případným krádežím výpěstků. Komunitní zahrady se ve velké míře zaměřují na pěstování ovoce a zeleniny, ale stejně tak je lze ozvláštnit i květinami. Ruku v ruce s tímto druhem zahradničení jde i komunitní kompostování – využití domácích bioodpadů.

Jestliže se rozhodnete pro komunitní způsob zahraničení, je vhodné (už z podstaty věci) oslovit blízké sousedy o spolupráci. I v tomto případě je třeba mít ale vyřešený vztah k majitelům pozemku, na kterém chcete zahradu vybudovat – ať už to jsou sousedé, společenství vlastníků, bytové družstvo či město. Pro tento způsob je obvykle vhodné vytvořit občanské sdružení.

Více informací o komunitních zahradách lze získat např. na webu obecně prospěšné společnosti KOKOZA.

Guerilla gardening

D. KovaříkováExistuje skupina lidí, kteří se nehodlají zdržovat se souhlasy a vyjádřeními vlastníků pozemků, tzv. guerilla gardening (partyzánské zahradničení). Ti se rozhodli na vlastní pěst rozsévat květinky na různých místech ve městě – tu do opuštěných skruží, tu do opuštěných záhonků, u nevzhledných zdí…atd. I přes ilegalitu guerilla gardening, bývá tato činnost mile přijímána, neboť tihle novodobí partyzáni si vybírají ke svému partyzánskému výsadku místa, která údržba městské zeleně opravdu opomíná a na která nestačí. O tom, co vše lze osvěžit zelení, je možné se přesvědčit po zadání hesla „guerilla gardening“ do webového prohlížeče.Pamatujte ale, že tento typ zahradničení, ačkoli je víceméně vítán, je stále tak trochu na hraně s předpisy. Více k této problematice můžete najít na webu organizace Frank Bold (dříve Ekologický právní servis).

Získáte-li svolení vlastníků a tím možnost realizovat své zahradnické sny ve městě, budete muset překonat i jiné překážky, kterými jsou obvykle bezohlední lidé, kteří vaši práci pošlapou, a to jak obrazně, tak i fyzicky. Patří mezi ně třeba i někteří pejskaři, jež své miláčky nechají bezohledně venčit na čerstvě upraveném záhonku, kuřáci, co si otevřené okno pletou s popelníkem, i jiní nájemníci domu, co čistotu v bytě řeší vyhazováním odpadků rovnou z okna. A pak také ti milovníci přírody, co vám v nestřeženém okamžiku očešou dozrálé plody nebo si spletou váš rozkvetlý záhonek se samoobslužným obchodem s květinami. Překonáte-li prvotní překážky a nenecháte se odradit, odměnou vám mohou být nejen obdivné pohledy kolemjdoucích, ale třeba také vlastní výpěstky zeleniny i nová přátelství.

Mgr. Renáta Červenková a Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: D. KovaříkováČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf