Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Obtěžování zápachem upravuje nová vyhláška

7. srpna 2006

Od 1. srpna vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí, která zavádí nová pravidla v kontrole intenzity obtěžování zápachem. Ta by měla přispět k rychlejšímu vyřešení problému.

Nová vyhláška ruší posuzování pachové zátěže pomocí přesných limitů tzv. pachových jednotek a zavádí nový systém založený na množství stížností. Ten by měl lépe odrážet subjektivní pocity lidí. Dříve mohl producent limit dodržovat a přesto mohli lidé v okolí vnímat zápach jako obtěžující. Nyní stačí 20 stížností na zápach od osob majících trvalé bydliště nebo pracujících v okolí zdroje zápachu a Česká inspekce životního prostředí musí provést šetření. To spočívá v kontrole schválených technologických postupů a dodržování všeho, co nařizuje zákon. Pokutu do výše až deseti milionů korun a nápravná opatření pak může inspekce uložit jen tam, kde došlo k pochybení. Tím je ošetřena možnost případného zneužití stížností.

Součástí nové vyhlášky je i příloha, ve které jsou vyjmenovány 3 skupiny stacionárních zdrojů, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek a termíny, do kdy provedou na svých zařízeních měření prostřednictvím autorizované osoby. Limity budou stanoveny až na základě zkušeností z monitorování, které bude probíhat až do roku 2009.

Ekologické centrum Most se mimo jiné zabývá také vyřizováním stížností na pachovou zátěž, přičemž řeší také stížnosti přeshraničního charakteru. "Máme k dispozici hlášení o nestandardních událostech z Chemopetrolu a České rafinérské a on-line data z měřicích stanic čistoty ovzduší. Tyto údaje slouží jako podklad pro objektivní informování veřejnosti nejen na české, ale i na saské straně hranic." informovala Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most, které může v případě potřeby vyslat na místo i mobilní měřicí vůz. Dispečeři se ptají volajících na charakter a intenzitu zápachu a informují je o událostech v podnicích, pokud k nějakým došlo. V souvislosti s platností nové vyhlášky je budou informovat také o možnosti podání stížnosti a dalšího postupu.

Od září zahajuje svoji činnost Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, jehož činnost bude zajišťovat mostecké ekocentrum. Dispečeři centra budou připraveni vyřizovat nejrůznější dotazy a vzhledem k vysoké koncentraci průmyslové výroby v Kralupech, určitě také stížnosti na pachovou zátěž. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou bude stejně jako mostecké ekocentrum fungovat jako informační středisko o životním prostředí, tedy bez kompetence zasahovat, nařizovat nápravná opatření apod. Na jednom telefonu se však lidé dozvědí nejen o aktuální imisní situaci a dění minimálně v pěti průmyslových podnicích, ale dispečeři také poradí kam s kterým odpadem, co dělat, když soused spaluje plasty, jak vybírat ekologicky šetrné prací a čistící prostředky apod.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová