Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Zářijová výročí

1. září 2015

záříZáří je měsícem babího léta, časem sběru a prvních příprav na zimu. Sklízíme, zavařujeme a zpracováváme úrodu. Užijte si ještě teplé zářijové dny na vycházky do přírody, sbírejte houby, bylinky, rozlučte se s odlétajícími ptáky a připomeňte si také několik významných dnů z hlediska ochrany životního prostředí.

Září – měsíc biopotravin

záříZáří je tradičně Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. V České republice byl poprvé vyhlášen v roce 2005 Ministerstvem zemědělství. Hlavním organizátorem a koordinátorem je každoročně Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO. Měsíc biopotravin je zastřešující akcí pro nejrůznější informační, vzdělávací, poznávací a marketingové aktivity pro české spotřebitele. Jeho cílem je oslovit co nejširší veřejnost, která má během tohoto měsíce spoustu příležitostí poznat domácí biovýrobky a principy jejich produkce.

Součástí akce jsou např. dny otevřených dveří na biofarmách, exkurze po jejich naučných stezkách, pikniky s ochutnávkami, ukázky práce se zvířaty či na poli při sklizni apod. Zapojují se do něj jak výrobci, tak i prodejci, a to nejen ochutnávkami produktů, ale rovněž organizováním besed ve svých prodejnách zdravé výživy.
Oslavit měsíc biopotravin můžete návštěvou některé z biofarem v Ústeckém kraji nebo pořízením biobedýnky plné čerstvé zeleniny a ovoce.

16. září - Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

záříZákladem pro tento významný den se staly tzv. Vídeňská úmluva a Montrealský protokol, jenž doposud jako jediný, mnohostranný, environmentální dokument dosáhl univerzální ratifikace, tzn. jsou jím vázány všechny státy světa. Díky jeho plnění se do konce roku 2009 podařilo vyloučit spotřebu téměř 98% chemických látek regulovaných protokolem. Jsou-li vědecké předpoklady správné, mělo by dojít k obnově ozónové vrstvy na úroveň před rokem 1980 až mezi lety 2050-2075, a to za podmínky, že závazky plynoucí z protokolu budou striktně dodržovány.

U příležitosti Mezinárodního dne ozónové vrstvy probíhá každoročně projekt OZÓN. Skupiny dětí sledují výskyt přízemního ozónu v České republice. Využívají k tomu speciálních kultivarů tabáku, které jsou pěstovány jako bioindikátory. Účastníci projektu pěstují ze semínek tyto až 2 metry vysoké rostliny a z množství skvrn na jejich listech odečítají koncentrace ozónu. Tato netradiční metoda měření škodlivin se ukázala jako velmi přesná a vědecky uznávaná.

Každý z nás může svým dílem přispět k ochraně ozonové vrstvy, a to především tím, že se vyhne používání prostředků obsahujících nebezpečné freony či halony. Důležité je také nahradit starší chladicí a klimatizační zařízení s freony modernějšími přístroji bezpečnými pro ozónovou vrstvu. Dokážeme-li omezit svoji individuální automobilovou dopravu, bude to další příspěvek ke kvalitě životního prostředí i ochraně ozónové vrstvy.

16. - 22. září - Evropský týden mobility

záříEvropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. Kampaň mají pod svými křídly společně Generální ředitelství pro životní prostředí a Generální ředitelství pro mobilitu a transport Evropské komise. Národním koordinátorem akce je v ČR Ministerstvo životního prostředí.

Oslavy Evropského týdne mobility vrcholí Dnem bez aut (22. září). Ten píše svou tradici (pod patronátem Evropské komise) již od roku 2000. Celotýdenní slavnosti měly svou premiéru o 2 roky později. Na českém území se uskutečnil první Den bez aut 15. listopadu 1991 jako reakce na výzvu nizozemské organizace European Youth Forest Action.
Od roku 2002 je tento den součástí Evropského týdne mobility konajícího se od 16. do 22. září. Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

Akce v Ústeckém kraji
Již 12.9.2015 se v rámci Týdne mobility můžete zúčastnit Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2015, který se koná již pátým rokem. Trasa vedoucí areálem chemického závodu Spolchemie se odlišuje od všech ostatních závodů RunCzech běžecké ligy. Kromě chemičky vás trasa zavede po Labské stezce až k hradu Střekov a do centra města, na účastníky čeká velkolepá běžecká oslava a bohatý kulturní program.

19. - 20. září - Ukliďme svět

záříAkce Clean up the World, v ČR konaná pod názvem Ukliďme svět, je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí – v parcích, na cestách, podél břehů řek a potoků, v chráněných územích či místech s černými skládkami.

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí ve svém okolí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. Každý rok se do akce zapojí na 35 milionu dobrovolníků z více než 130 zemí světa.
V České republice je národním koordinátorem kampaně ČSOP, který poskytuje materiální a metodickou podporu všem zájemcům o úklid. Ačkoli většina akcí se v rámci kampaně chystá v jednom termínu, podporovány jsou i akce probíhající kdykoli během roku.

V roce 2014 proběhla poprvé v ČR obdobná akce s názvem Ukliďme Česko. Tato akce nespadá pod Clean Up the World, ale nechala se inspirovat estonským projektem Let´s do it! Jaké akce se v rámci kampaně chystají v Ústeckém kraji, zjistíte zde.

M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: http://pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf