Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Zelená úsporám II.

20. září 2012

S koncem letošního roku skončí i slavně neslavný dotační program Zelená úsporám, který podporoval především úspory energií v objektech a obnovitelné zdroje energie. Blýská se však na lepší časy, podle všech dostupných zdrojů by se minimálně od poloviny roku 2013 měl rozběhnout další, trochu jiný dotační program zatím pracovně nazvaný Zelená úsporám II.

Jak to bylo...

Dotační program Zelená úsporám byl zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (tepelná čerpadla, solární kolektory, biomasu), ale také na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bylo podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů (později se podpora rozšířila i na panelové domy), náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech. Program měl původně fungovat od roku 2009 do roku 2012, žádostí však bylo tolik, že už v roce 2010 muselo být jejich přijímání pozastaveno. Letos se příjem žádostí opět obnovil (od 1.4.2012) a na dotaci tak dosáhli i ti zájemci, kteří svou žádost nestihli podat před pozastavením programu v roce 2010 (před 29.10.2010). Výše přidělené dotace se odvíjela od dosažených energetických úspor. V mnohých případech šlo dosáhnout návratné podpory až do výše cca 67 %.

Jak to je...

V současnosti je příjem žádostí zastaven, nyní již s konečnou platností. Stále však probíhá zpracování a výplata podaných žádostí, jelikož všichni žadatelé, kteří splnili podmínky, musí dostat své peníze do konce tohoto roku.
Poslední zpráva SFŽP ČR ze dne 20.7.2012 říká:
„Administrace žádostí v programu Zelená úsporám, která se od počátku roku dostala do vysokých obrátek, překročila v letošních výplatách hranici 5 miliard korun. K dnešnímu dni je tak vyplaceno celkem 15,7 miliardy Kč, tedy více jak 65 tisíc žádostí.
Oproti předchozím rokům, kdy v roce 2009 bylo vyplaceno 3,3 milionu Kč, v roce 2010 2,0 miliard Kč a v roce 2011 8,6 miliardy Kč, za letošní půlrok to je již 5,1 miliardy Kč.“

Jak to bude...

Kdy by měl programu Zelená úsporám II. začít fungovat zatím nikdo přesně neví, nejčastěji je však uváděna polovina či konec roku 2013. Jisté je, že dotace na zateplení budou ale nižší než na jaké byli žadatelé doposud zvyklí. Příspěvek by se měl pohybovat pouze mezi 30 - 40 % nákladů. Celkový chod programu by měl být financován z prodeje povolenek (EU ETS)*, jejichž aukce začne v zemích EU na počátku příštího roku. Emisní povoleny začnou být prodávány postupně – v prvním roce pouze 30 %, zbylý počet dostanou firmy bezplatně. Postupně by objem povolenek měl narůstat až na 100 %.
Původní program Zelená úsporám čerpal finance z jiného zdroje - kjótských kreditů**, což je fakticky jiný druh povolenek, s nimiž se obchoduje celosvětově.

Jaká bude tedy Zelená úsporám II.?

Ač není program ještě zcela hotový, jisté je, že dotační systém bude „úspornější“ a v podávání žádostí daleko jednodušší.
Na energetická opatření se počítá s cca 25 až 55 mld. korun. Oproti původnímu programu Zelená úsporám bude podpora snížena. Příjmy žádostí se budou předkládat formou výzev na předem stanovené období. Jejich vyhlášení proběhne vždy 6 měsíců před příjmem žádostí, aby bylo možné připravit samotnou žádost a také projektovou dokumentaci. Výzvami současně bude současně regulován počet přijatých žádostí.

- Financování
Zásadní otázkou však stále zůstává výše podpory. Jak již bylo zmíněno, tak vysoké procento jako u Zelené úsporám I. to určitě nebude.
Občané si v tomto programu budou moci požádat o levné dlouhodobé půjčky s nízkou úrokovou sazbou a předpokládanou splatností až 30 let. Předpoklad je, že výše úročení bude od 2 %. Výše úroků by měla zůstat po celou dobu splácení úvěru stejná. Součástí dotace bude nejen úvěr, ale i tzv. nevratný bonus, který by měl být zhruba výši 25 % celkové nákladů.
Základní myšlenka je taková, že by žadatel o podporu splácel státu část peněz ze skutečných úspor energií, kterých docílí. A tyto prostředky, které budou žadatelé splácet, by měly jít opět na podporu dalších žadatelů.


- Podpora
V novém programu jde především o rekonstrukce objektů ve veřejném sektoru (školy, školky, kulturní zařízení apod.), podporovány by však měly být i rekonstrukce soukromých domů a to v následujících třech okruzích:

1. Novostavby v pasivním standardu
2. Opatření na snížení energetické náročnosti na nízkoenergetický standard
3. Podpora projektu

Jedním z hlavních důvodů, proč budou primárně podporovány úspory ve veřejných budovách je evropská směrnice – 2010/31/EU - EPBD II – ke které se ČR zavázala. Ta požaduje, aby od roku 2019 dosahovaly nové veřejné budovy „téměř nulové spotřeby energie“ a ve „značné míře“ využívaly obnovitelné zdroje. Nový program bude muset být tedy otevřen i nové výstavbě, což Zelená úsporám I. neumožňovala.

Program Zelená úsporám I. byl, navzdory všem skandálům, které ho provázely, velice úspěšný projekt. Mnozí z nás si rapidně snížili výdaje na vytápění, popř. zvýšili i komfort svého bydlení. Popřejme tedy tomuto starému projekt v novém kabátě ať se mu daří. Ať především slouží lidem a jejich potřebám a hlavně ať napomáhá ke snižování nejen energetické náročnosti budov, ale potřeby energie vůbec.

Autor: M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
www.zelenausporam.cz
www.sfzp.cz
www.mzp.cz
www.tzb-info.cz

Vysvětlivky:

* Evropský systém emisního obchodování je v současnosti celosvětově největší fungující systém obchodovatelných povolení na světě. Do EU ETS je zahrnuto téměř 12 000 zařízení ze sektorů energetiky, výroby oceli a železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-keramického a rafinérií. Systém pokrývá více než 2 miliardy tun emisí CO2.

** Systém obchodování s jednotkami AAU je odlišný od schématu obchodování s povolenkami Evropské unie, v jehož rámci obchodují jednotliví znečišťovatelé, tedy podniky. Jednotka AAU je jednotka definovaná v Kjótském protokolu a představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období 2008 – 2012. Přebytek svých jednotek může země, která snížila emise více, než se v Kjótském protokolu zavázala, prodat ostatním zemím.

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf