Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ovzduší na Zelené lince

17. ledna 2014

Zdroj: ECMObčané na Mostecku se mohou zdarma dozvědět, jaká je aktuální čistota ovzduší. V Mostě totiž sídlí Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, jehož dispečerky jsou připraveny podat jim informaci i vysvětlit další souvislosti a to nejen o ovzduší, ale i o dalších otázkách, týkajících se životního prostředí.

V Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM), které sídlí v budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, provozuje již od roku 2000 bezplatnou Zelenou linku 800 195 342, na které se občané mohou dozvědět aktuální stav čistoty ovzduší na Mostecku, Litvínovsku, Teplicku, Chomutovsku a to v pracovní dny v době od 6:00 do 22:00 hod.

Jen za minulý rok přijalo ECM na Zelené lince celkem 2 713 dotazů, v převážné většině právě na stav ovzduší. Na stav ovzduší se nejvíce ptají mateřské školky a základní školy, které se dle odpovědi ECM rozhodují, zda s dětmi či žáky podniknou venkovní aktivitu nebo zda setrvají v prostorách školky či školy; případně pobyt venku zkrátí. Největší podíl tazatelů na Zelené lince jsou pak Mostečané (1763), v menší míře pak obyvatelé Chomutovska, Teplicka a Lounska.

Zdroj: ECM

Kromě dotazů na ovzduší, se občané ptají např. na nakládání s odpady, jak naložit s autovrakem, co s eternitovou krytinou, kde jsou kontejnery na textil, provozní dobu otevření sběrného dvora. Obvyklé jsou také dotazy na kácení dřevin a údržbu městské zeleně.

ECM přijalo i 28 stížností, které se týkaly především ovzduší (zápach), ale i např. občanského soužití (chov zvířat v panelovém domě).

Mimo Zelené linky se mohou občané dozvědět aktuální stav ovzduší na webových stránkách ECM www.ecmost.cz, kde naleznou mapku měřicích stanic imisního monitoringu, ze kterých ECM stahuje aktuální data. Při kliknutí na zvolenou lokalitu (např. Most) se jim zobrazí grafický průběh hodnot koncentrací jednotlivých škodlivin v ovzduší za posledních 24 hodin.

Mapka stanic imisního monitoringu
Zdroj: ECM

Návštěvnost webových stránek ECM za rok 2013 byla v počtu 32 804 uživatelů, kdy uživatelé nejvíce vstupovali na web ECM v měsících leden až březen a listopad a prosinec, tedy období, kdy nastává období zhoršených rozptylových podmínek a vzniku smogových situací. Nejčastěji navštěvovanými odkazy na webu ECM byla právě sekce ovzduší.
Zdroj: ECM

V případě, že občané si přejí být bezplatně informování o vyhlášení či odvolání smogové situace, stačí telefonickou či elektronickou cestou na adresu ecmost(zavinac)vuhu.cz o tuto službu požádat. ECM eviduje již 280 žadatelů.

Samozřejmě, že mimo telefonu, webu či elektronické pošty je možné osobně do ECM přijít (tř. Budovatelů 2830/3, Most, budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., 1. patro) a seznámit se bezplatně se způsobem monitorování a vyhodnocování imisní situace, zeptat se na znečišťující látky v ovzduší a jejich vliv na zdraví či na ostatní otázky, týkající se životního prostředí a to v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod.

Na webových stránkách ECM občané naleznou i mnoho zajímavých informací, týkajících se ovzduší, neboť ECM zpracovává a umisťuje v průběhu roku na web odborné články, např. za rok 2013:

25.02.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
28.02.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
05.03.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?
11.03.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
10.04.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
26.04.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
22.05.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.06.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
16.07.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
16.07.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
12.09.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
02.10.2013 Zápach nebo vůně?
31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
05.12.2013 Nebojme se mlhy!

Rok 2013 byl z hlediska smogových situací relativně příznivý, protože v důsledku zvýšených koncentrací prachu (PM10) byla vyhlášena jen 1 smogová situace v období 22.01.- 29.01.2013; obdobně tomu bylo i v roce 2012 v období od 12.02.-16.02.2012. Rok 2011 naproti tomu obyvatele regionu potrápil nepříznivými rozptylovými podmínkami a vyhlášením smogových situací v důsledku zvýšených koncentrací prachu (PM10) hned 6 x a to jak v lednu, únoru a březnu, tak i v listopadu.

Rok 2013 byl však výjimečný v počtu vyhlášení smogových situací v důsledku zvýšených koncentrací ozonu (O3) a to v letních měsících a hned 3x; v měsíci červnu, červenci a srpnu.

Zájem o kvalitu ovzduší na Mostecku ze strany občanů stále stoupá, jak je vidno i ze vzrůstajícího počtu tazatelů, žadatelů a návštěvníků webových stránek ECM. Přejeme všem příznivcům ECM hezký nový rok 2014 a těšíme se na další komunikaci a spolupráci v zájmu a péči o životní prostředí.

Autorka článku: Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf