Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Objevy zkamenělin na Mostecku

14. prosince 2017

zkamenělinyBěhem posledních dvou století bylo v odtěžovaných vrstvách skrývky při těžbě uhlí nalezeno ohromné množství zkamenělin, zejména rostlinných. Díky zkamenělinám máme široký obraz toho, jak naše krajina vypadala dříve, v období třetihor, stáří nálezů se odhaduje na dvacet miliónů let i více. Některé z nich Vám přiblížíme v následujícím článku. Zároveň Vám dáme tip, kam se za takovými poklady můžete podívat.

Jak to vypadalo na Mostecku dříve

zkamenělinyPřed 100 miliony lety docházelo k velkým horotvorným pohybům a oblast České republiky byla zaplavena mořem. Koncem druhohor, tj. před 65 milióny let, docházelo ke změlčování moře a celé území se změnilo v souš. V této době díky vulkanické činnosti vznikalo České středohoří, následně se před 20–25 milióny lety vytvořila vodní síť včetně řeky nazvané Praohře, také vznikaly obrovské rozlohy rašelinišť. Z této doby pochází hnědé uhlí. Krušné hory začaly vznikat následnými geologickými pochody, které je vytlačovaly ze zemského povrchu. Dnes zde z těchto dob minulých nacházíme převážně rostlinné exponáty, nikoliv živočišné ostatky, jelikož kyselé rašeliništní vody rozkládají vápencové schránky a kosti a jen zcela výjimečně konzervují měkké tkáně a ostatky živočichů minerálního složení. Výjimečný způsob zachování zkamenělin a množství ve kterém byly objeveny, dělají z mostecké pánve jedno z nejvýznamnějších evropských nalezišť. Díky prováděné těžbě, krajina odkryla svá tajemství a máme tak možnost objevovat svět, který zde byl před námi.

A jak je možné takové zkameněliny vůbec nalézt? Asi si řeknete, že při těžbě se na ně nebere ohled, avšak každá těžební společnost má své geology, kteří mají průzkumy během těžby na starost. A podmínkou k započetí těžební činnosti je mimo jiné nutnost provést archeologický průzkum. Za poslední dvě desítky let byly geology zachráněny tisíce jednotlivých zkamenělin a minerálů, a to například z Dolů Nástup Tušimice nebo z Lomů Bílina, ČSA, Vršany či z Radovesické výsypky.

Nálezy zkamenělé flóry

zkamenělinyMezi vzácný nález patří například dub porýnský (Quercus rhenana), jehož protáhle oválné až obkopinaté listy dorůstaly délky do 40 cm. Vyskytoval se na území dnešního areálu Hipodrom. Objeveny byly i zkamenělé větve, šišky a listy stromů, jejichž reliktní druhy dnes rostou na území Spojených států, jedná se o tzv. živoucí fosilie. Dále byly nalezeny pozůstatky předchůdců dnešních druhů vrb, olší, jilmů, javorů, ale také bříz a líp. Avšak nejhojněji se zde dříve vyskytovaly skořicovníky a palmy. Jedním z nálezů byl i 5 m dlouhý kmen stromu, o průměru 130 cm, jehož stáří se odhaduje na 15 – 20 miliónů let a je mimořádný zachováním přesného tvaru. Objeveny byly i otisky jehličnanů, listů kapradin a stovky dalších druhů rostlin. Z Dolu Bílina byla zachráněna zkamenělina otisků listů rostliny, nazvaná podle svého nálezce geologa Zdeňka Dvořáka, „sloní uši Dvořákovy“, jedná se o jediný exemplář, který byl doposud na planetě objeven.

Nálezy zkamenělé fauny

zkamenělinyMezi nejcennější vzorky uložené v Oblastním muzeu v Mostě patří zkamenělý krunýř želvy, jež pocházela právě z období třetihor. Výzkum této zkameněliny potvrdil, že se jedná o nový fosilní druh želvy, která byla následně pojmenována Trionyx pontanus (pons znamená v latině most). Neméně významnou zkamenělinou, která dokladuje život dinosaurů a jejich výskyt i v České republice, je část ploutve ještěra. Dále byly na území lomů a výsypek objeveny kostry velkých mloků, čelisti chameleonů, části různých prehistorických druhů plazů a také zástupci aligátorů. Představte si, že se na území Mostecka procházeli tito 15 m velcí obři, jejichž život nám dnes odhalují objevy zubů, pancéřnatých štítků z jejich těla nebo části čelistí. Mezi další nálezy fauny patří zástupci netopýrů, hlodavců, bobrů, kočkovitých, kunovitých a medvědovitých šelem, ale také nosorožců a prasat či jelenů (objeveny parůžky). Prehistoričtí živočichové zanechali své stopy a otisky, které dnes máme možnost odhalit na různých zkamenělinách, např. hmyzem vykousaný list nebo provrtané pecky, dalšími zajímavými nálezy jsou kosti a klouby okousané od predátorů, patrný je také skus čelisti krokodýla na kosti jelínka. Nesmíme opomenout ani nálezy měkkýšů, hmyzu (patrné z otisků křídel), obojživelníků a ryb.

Minerály Mostecka

zkamenělinyKrušné hory jsou bohaté zejména na rudy stříbra, železa, cínu a uranu. S postupem těžby byly objeveny naleziště polodrahokamů ametystů a jaspisů. Z těchto objevených lokalit byly vytěženy a poskytnuty suroviny na výzdobu Karlštejna a Chrámu sv. Víta v Praze. Z nálezů v důlních prostorech můžeme jmenovat markazit, achát, sádrovec, pyrit a různá mineralizovaná dřeva, duxit (druh fosilní pryskyřice), whewellit (nachází se v Evropě již pouze u nás), zeolit, aragonit a spousta dalších.

Archeologové

zkameněliny Krajina pod Krušnými horami patří již od pravěku k nejhustěji osídleným oblastem střední Evropy, a to díky dobrým klimatickým podmínkám, úrodným půdám a velkému množství nerostných surovin. Při povrchové těžbě uhlí byly nalezeny hmotné pozůstatky po činnosti lidí ve formě sídlišť nebo pohřebišť. Objeveny byly i různé nástroje, které naši předci používali – keramika, zbraně, šperky, kosti zvířat (zbytky potravy). Díky antropologickým výzkumům můžeme nahlédnout do života lidí, kteří naše území obývali před námi.

V roce 2017 našli archeologové Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, nedaleko vrchu Ressl pod Slatinickou výsypkou, kde probíhají přípravy na pokračování těžby uhlí, dva hroby s kostrami staré přes čtyři tisíce let. Výzkumem se v oblastech těžby zabývá i Archeologický odbor krajského muzea v Teplicích. Pozůstatky po bývalých civilizacích objevené na území Mostecka sahají až do doby před 7 tisíci lety, tj. mladší doby kamenné: http://www.uappmost.cz/wp/vyzkumy/2010-2/predpoli-dolu-bilina-okr-most-k-u-libkovice/

Kam se za nálezy podívat

Spousta druhů zkamenělin je k vidění v Oblastním muzeu v Mostě. Nejvýznamnější vzorky minerálů z Krušných hor jsou uloženy především v Národním muzeu v Praze, Vídni a saském Freibergu. Velké množství nálezů je uchováno v soukromých sbírkách badatelů, ti se však snaží pravidelně poskytovat své poklady pro různé výstavy, na kterých pak milióny let staré zkameněliny a minerály máte možnost shlédnout. Zajímavé objevy můžete vidět i při prohlídce Regionálního muzea v Teplicích, v Muzeu města Ústí nad Labem nebo v Podkrušnohorském technickém muzeu v Mostě. Zkameněliny můžete nalézt i sami při pořádaných exkurzích do některého z lomu nebo na výsypku.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv Oblastního muzea v Mostě, www.pixabay.com

Zdroje:
www.mostecky.denik.cz, www.muzeummost.cz, www.usti.idnes.cz
Dvořák Z.: 20 let severočeských dolů, Severočeské doly a.s., 2013, ISBN 978-80-260-4956-2
Dvořák Z. a kol.: Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve, Severočeské doly a.s. – nakl. Granit, 2010, ISBN 978-80-7296-074-3Články a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf