Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 11:00
Dnes tj. 13.08.2020 přibližně od 11:00 proběhnou na nové kotelně EJ tlakové zkoušky spalinových cest, které budou doprovázeny kouřovými efekty na komínu nové kotelny, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 07:15
Spalování části produkce vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Zhoršující se stav kompresoru 1392-K02/1.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 12.8.2020, 21:05
Od 21:05 do 21:45 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí

29. ledna 2018

zvířataČasto dnes slýcháme z různých medií, že se do české krajiny vracejí zvířata, která byla v minulosti vyhubena jako např. vlk, rys, los či medvěd. Především kvůli lidské činnosti dochází k tomu, že se v minulosti, ale i v současnosti daleko víc živočichů už zpátky nevrátilo. Dokonce na území ČR přicházejí úplně noví živočichové. Zda je to dobře či špatně, na to se hledají neustále odpovědi.

Živočichové mizí z planety nejrychleji od doby vymření dinosaurů. Bývá to důsledek lidské činnosti a odborníci před tímto procesem často varují. Vymírání zvířat je bohužel celosvětový trend týkající se i ČR. Od roku 1982 početnost populací běžných druhů ptáků v ČR setrvale klesá, celkově se mezi lety 1982–2016 snížila o 5,4 %. Početnost populací lesních druhů ptáků poklesla o celkových 14,9 %, početnost populací ptáků zemědělské krajiny klesla o 33,5 %.

V roce 2016 bylo evidováno ohrožených druhů: 26 druhů savců, 123 druhů ptáků, 11 druhů plazů, 19 druhů obojživelníků, 20 druhů ryb a kruhoústých a 116 druhů bezobratlých. Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se stupně ohrožení dělí na ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy. Nejvyšší podíl ohrožených druhů na celkovém počtu je v případě plazů (100 %, tedy všechny druhy vyskytující se na území ČR spadají do alespoň jedné z kategorií ohrožení) a obojživelníků (90,5 %). Nejnižší je tento podíl u hub (1,8 %) a bezobratlých (0,3 %).

Dle červených seznamů ČR je ohroženo 5 554 druhů živočichů, z toho 175 obratlovců a 5 379 bezobratlých. Červené seznamy jsou rozčleněny do sedmi kategorií, z nichž tři určují stupeň ohrožení (kriticky ohrožené – C1, ohrožené – C2, zranitelné – C2). Do kategorie C1 kriticky ohrožené je zařazeno 1 477 druhů živočichů (57 obratlovců a 1 420 bezobratlých), do kategorie C2 patří 1 756 druhů živočichů (50 obratlovců a 1 706 obratlovců), kategorie C3 zahrnuje 2 312 druhů živočichů (68 obratlovců a 2 185 bezobratlých). Druhy z červeného seznamu se nejčastěji na území ČR nacházejí ve zvláště chráněných oblastech a podél vodních toků.

zvířata

Do české přírody se vracejí některá zvířata, která byla v minulosti vyhubena např. rys, vlk, … Stejně tak, jako mizí živočichové z naší planety, tak dochází k šíření nepůvodních druhů živočichů. Nepůvodní druhy se šíří do Česka často kvůli transportu rostlin, plodin i dalšího zboží z jiných kontinentů. Kvůli klimatické změně i stále intenzivnější dopravě se mnoho druhů rozšiřuje do nových lokalit a do nových částí světa. Tam se přizpůsobují novým podmínkám a některé se vyvíjí a proměňují v druhy nové.

Nepůvodních živočichů bylo zdokumentováno celkem 278 druhů, z nichž je 113 invazních. Z hlediska dopadů na biologickou rozmanitost představují největší riziko norek americký, mýval severní, sika japonský, řada druhů ryb (např. střevlička východní, karas stříbřitý aj.) nebo severoamerické druhy raků (rak pruhovaný a signální), přenášející račí mor. Nejvyšší počet invazních druhů se na území ČR vyskytuje podél velkých měst, vodních toků a komunikací, které vytvářejí snadno prostupné koridory pro průnik a šíření těchto druhů.

zvířata

Jíž zmiňovaný mýval severní dělá největší problém na Hané, nejpočetnější populace přitom žije na jih od Olomouce, kolem Věrovan a Tovačova. Na náš kontinent se dostal úmyslně, jako kožešinové zvíře. Přivezli ho němečtí obchodníci v období mezi dvěma světovými válkami. Obtěžují tím, že loví ostatní zvířata, jsou hluční a narušují celý ekosystém.

zvířataPlzák španělský je plž, který se dostal na naše území po sametové revoluci spolu s dovezenou zeleninou. Nemá u nás žádné přirozené nepřátele, je především imunní vůči parazitům, kteří napadají na našem území bezobratlé. Vyhovuje mu také naše klima, s jeho oteplováním má stále výhodnější podmínky pro rozmnožování. Problém je i v tom, že se jej nedaří dostatečně dobře likvidovat; umí přečkat pro něj nepříznivá období, miluje sucho, které u nás, v souvislosti s klimatickou změnou, přibývá.

Závěrem je nutno říci, že záplavy nepůvodních druhů živočichů mají nejvíce negativní dopad na původní druhy živočichů, které vytlačují nebo dokonce zabíjejí. Zatímco ještě před páry lety byly naše toky plné raků říčních, dnes je zázrak, když je v nich někdo původní druh objeví. Vytlačili je příbuzní ze severní Ameriky.

Evropská unie zakázala dovážet některé invazivní druhy do všech svých států. Přesto se v České republice objevili tropičtí komáři, kteří jsou spojováni s malárií, octomilky z Japonska nebo agresivní housenky, které na východní Moravě zdecimovaly buxusy.

Záplavy nepůvodních druhů živočichů, ničení přirozeného životního prostředí, nadměrný lov, znečištění ovzduší a klimatické změny mají za následek ubývání původní druhů živočichů a to až tak, že jsou buď na pokraji vyhynutí, nebo už k vyhynutí došlo.

Šíření nepůvodních druhů a ubývání původních zvířat je daní za globalizaci a také, že se příroda stala součástí lidského světa. Riziko vymírání mnoha druhů zvířat je podceňováno, přitom snižování biodiverzity má vážné ekologické, ekonomické i sociální dopady. Naše civilizace je závislá na rostlinách, zvířatech a mikroorganismech, které jsou základem pro funkční složky ekosystému jako opylování či zajištění vhodného klimatu.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com, https://cs.wikipedia.org

Zdroje:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2016-20171211.pdf
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-ceske-prirody-mizi-mnoho-druhu-hmyzu-jine-prichazeji
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/smutna-zprava-o-stavu-prirody-mizi-zvirata
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060023
http://www.rozhlas.cz/priroda/zvirata/_zprava/692231
http://www.enviweb.cz/53955
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-priroda-prisla-o-10-milionu-ptaku-ubytek-trva/r~i:article:651695/?redirected=1515580306
https://echo24.cz/a/w4ZUc/pratur-jeseter-i-zlutasek-zvirata-ktera-zmizela-z-ceske-prirody
https://wave.rozhlas.cz/zadnou-paniku-nove-zivocisne-a-rostlinne-druhy-vznikaji-na-svete-rychleji-nez-5961608
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2124666-nejhorsi-invazivni-druhy-v-cesku-se-nedaji-zastavit
http://ceskapozice.lidovky.cz/zmeny-zpusobene-lidmi-stale-vice-ohrozuji-prirodni-zdroje-poa-/tema.aspx?c=A180117_155800_pozice-tema_lubeČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf