Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě

17. října 2017

zvířataZvířata nás provázejí na každém kroku, žijeme s nimi, chováme je pro užitek, dělají nám společnost. Zvířata mají velkou přizpůsobivost, jsou však tak přizpůsobiví i lidé vůči nim? Ve městě se denně musejí potýkat s mnoha nástrahami, ať už se jedná o dopravu, omezenost prostoru, který mohou využívat či překonání nesnášenlivého chování některých lidí vůči nim. Važme si živočichů, kteří s námi sdílí městský prostor, bez nich by bylo ve městě dosti pusto.

S jakými zvířaty se ve městě můžeme setkat
zvířataV Mostě je výskyt divokých zvířat poměrně hojný, v parku Šibeník se prohání veverky, srnky, zajíci. Mezi panelovými domy můžeme shlédnout typicky synantropní druh, rorýse obecného (Apus apus), jehož populace z více jak 95 % hnízdí na lidských stavbách.

Na Mostecku se hojně vyskytují i netopýři, konkrétně silně ohrožený druh netopýra rezavého (Nyctalus noctula). Dalším zvířecím spolubydlícím ve městě je poštolka obecná (Falco tinnunculus), která občas zahnízdí na balkónech, např. v truhlíku nebo za okny panelových domů. Je vítaným obyvatelem sídlišť, jelikož do její potravy můžeme zahrnout i holuby. Straka obecná (Pica pica) nebývá oblíbeným ptákem, protože krade a vybírá ostatním ptákům z hnízd vajíčka či mláďata. Avšak několik studií a rozborů prokázalo minimální zastoupení ptáků, jejich vajec a mláďat v potravě straky obecné a tento pták je hodnocen jako užitečné zvíře kvůli lovu hrabošů a přezimujících stádií škodlivého hmyzu. V Mostě se strakám zalíbilo a populace tohoto černobílého ptáka se čím dál více rozrůstá. V městském prostoru si však straky hledají potravu i v odpadkových koších, kolem nichž je následně vidět značná spoušť, jelikož ptáci pohazují odpadky kolem, aby se dostali k dalším úlovkům.

zvířataČastým obyvatelem měst je i holub domácí (Columba livia f. domestica), který není zrovna oblíbeným tvorem, jelikož svým trusem znečišťuje prostranství. Někteří lidé holuby krmí a přijímají je jako běžnou součást města, jiní však tato stvoření považují za přenašeče nemocí a tyto ptáky ve městě vidět nechtějí. Holuby není třeba krmit, a už vůbec ne pečivem nebo jinými, pro ně nepřirozenými, potravinami. Dříve byli poštovní holubi využíváni pro zasílání zpráv, dnes jsou již zájmem chovatelů.

Nejen mezi panelovými domy, ale život lze najít například v zatravněných kruhových objezdech, které v Mostě máme. Díky shluku okrasných trav a rostlin, která se v těchto místech vysazují, zde nalezneme několik zástupců hmyzí říše a samozřejmě i půdní živočichy. Představte si, že by se jednalo o pouhý kus betonové skruže, kterou byste auty objížděli. Beton, který má nádech života a barvy přírody, působí na okolní svět přeci jen příznivěji.

Ochrana zvířat ve městě
zvířataKaždé zvíře, stejně jako člověk, potřebuje někde bydlet, avšak s postupnou opravou domů se prostor pro tato zvířata ztenčuje. V nezateplených objektech se rorýsi ukrývají mezi spárami panelů nebo v dutinách ventilačních otvorů. Vzhledem k situaci, že je rorýs obecný zvláště chráněným druhem dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vztahují se na něj opatření týkající se ochrany těchto ptáků, jejich mláďat i vajíček.

Netopýři sídlí například na půdách domů nebo v různých spárách nezateplených objektů. Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů, z čehož vyplývá, že jim nesmí být nijak ublíženo a musí být chráněn i biotop, ve kterém žijí. Netopýři se nemohou přemnožit, nemají početné vrhy mláďat, samice během jednoho roku porodí max. jedno až dvě mláďata. Není třeba se obávat, že by v místech, kde netopýři sídlí došlo ke zničení použitého stavebního materiálu, nestaví si žádné hnízdo, ani nezvětšují otvory, kterými vletují do úkrytu a neničí dřevěné obložení. Problémem může být moč a trus, které produkují, ale proti tomu existují určitá opatření (např. natažení fólie do půdního prostoru).

Opravy domů a zvířata
S postupnou sanací panelových domů v Mostě došlo k uzavření vstupních otvorů do větracích systémů střech a zatmelení spár, místa pro úkryt živočichů se tak snížila. Před zahájením plánované opravy domu je vždy nutné nechat zpracovat průzkum výskytu chráněných živočichů, který musí provést odborní zoologové. Ohledně netopýrů je na místě oslovit např. organizaci ČESON.

zvířataPři výskytu těchto druhů v oblasti, kde je prováděna sanace domu, je potřeba nejprve zažádat o tzv. Výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. A následně zajistit, aby již v samotných projektech při stavebních úpravách domu, bylo zahrnuto i náhradní obydlí pro rorýse a netopýry, kteří se v místě nacházejí. Pokud Odbor životního prostředí a mimořádných událostí zjistí porušení podmínek pro ochranu živočichů, může vydat rozhodnutí, které povede až k přerušení stavby.

zvířataBudky pro rorýse a netopýry jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu nebo z dřevocementu a při sanaci domu jsou zabudovány tak, že splynou se samotnou stavbou. Zkuste se někdy zadívat do výšky panelových domů při cestě Mostem, a zjistěte sami, v jaké lokalitě se těmto živočichům nejvíce daří.

Proti náletu holubů je možno chránit se například zasíťováním balkónů nebo umístěním pásů s hroty na budovy, do okapů a jiných míst, na kterých následně holubi nemohou přistát. Avšak někteří jedinci naleznou cestu i mezi těmito hroty a směle se mezi nimi prochází. Někdy jsou ve městě vysazeni i dravci, aby holuby odchytávali.

Zajímavosti ze světa zvířat žijících v Mostě
zvířataVčely jsou nepostradatelnou součástí přírody, a je potřeba se o tyto vzácné živočichy řádně starat. V České republice vznikl za účelem rozšíření včelařství neformální Klub střešních včelařů, jehož cílem je kromě výměny zkušeností hlavně propagace včelařství, při kterém se úly umisťují na střechy objektů. Tento způsob včelaření se velmi osvědčil v zahraničí a nyní se stává trendem i u nás. Pokud byste sami chtěli přispět k rozšíření chovu, můžete se více dozvědět na internetových stránkách www.klub-stresnich-vcelaru.webnode.cz.

zvířataŠest úlů bylo postaveno i na střeše Městské knihovny v Mostě, a spolu s dalším proskleným úlem umístěném v atriu, vytvořily Naučnou včelí stezku, která slouží k rozšíření povědomí lidí o životě včel v úlu a možnosti jejich chovu i mezi panelovými domy ve městě. Naučná stezka byla financována z dotace Ústeckého kraje. Knihovna již v loňském roce vyzkoušela, zda se včelám bude na střeše dařit. A povedlo se, včely bez problému přežily celý rok, blízkost parků, hlavně pak Šibeníku, jim poskytuje dostatečný prostor pro sbírání pylu a nektaru. Naučná včelí stezka je přístupná v běžné otevírací době knihovny a během všech pořádaných akcí. Přijďte se na život včel do knihovny podívat (na střechu po předchozí domluvě), třeba Vás včelaření osloví natolik, že si vybudujete vlastní úl na vaší střeše. Zajímavostí je v knihovně i voliéra s australskými papoušky, na které se můžete přijít podívat i během zimních měsíců.

Každý den sdílíme svůj prostor se zvířaty, ať žijeme kdekoliv, třeba na sídlišti plném panelových domů. Zkuste vypozorovat kolik zvířat kolem sebe potkáte třeba cestou z práce nebo se projděte třeba podél Naučné stezky Šibeník, a zjistěte kolik druhů zvířat se v parku nachází.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv autorky, www.pixabay.com, https://commons.wikimedia.org

Zdroje:
www.praha10.cz, www.ceson.org, www.sousednetopyr.cz, www.priroda.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf