Zelené úřadování, KANICHOVÁ, Kamila

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/207.1
Detail
Pomocný německo-český slovník odborných výrazů z oblasti životního prostředí,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 3/208.2
Detail
Životní prostředí - prostředí pro život?, VOLAUFOVÁ, Lenka

Originální název knihy: Životní prostředí - prostředí pro život?
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-8508-760-4
Inventární číslo: 3/211.3
Detail
V obcích ekologicky: základy ochrany životního prostředí v malých obcích, LEDVINA, Petr

Originální název knihy: V obcích ekologicky: základy ochrany životního prostředí v malých obcích
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7212-460-2
Inventární číslo: 3/212.4
Detail
The Montreal Protocol,

Originální název knihy: The Montreal Protocol
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/214.5
Detail
Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace, KAŽMIERSKI, Tomáš

Originální název knihy: Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-9023-689-9
Inventární číslo: 3/215.6
Detail
Katalog datových a informačních zdrojů MŽP a jeho organizací,

Originální název knihy: Katalog datových a informačních zdrojů MŽP a jeho organizací
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/219.7
Detail
Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2006,

Originální název knihy: Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2006
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/220.8
Detail
Posuzování vlivů na životní prostředí, MAREČEK, Jiří

Originální název knihy: Posuzování vlivů na životní prostředí
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/221.9
Detail
Životní prostředí v České republice 1989-2004, BÍZKOVÁ, Rút

Originální název knihy: The Enviroment in the Czech Republic 1989-2004
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-80-8508-756-7
Inventární číslo: 3/222.10
Detail
Katalog GIS dat o životním prostředí, TRHOŇ, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7212-082-6
Inventární číslo: 3/223.11
Detail
Monitorování ekologických změn, SPELLERBERG, Ian F.

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 80-901855-2-5
Inventární číslo: 3/224.12
Detail
Ekomapa Ostravy 1:15 000,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 3/226.13
Detail
Severozápadní Čechy - katalog cestovního ruchu,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 3/227.14
Detail
Praktikum vybraných ekologických metod, SUCHARA, Ivan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-246-1343-7
Inventární číslo: 3/229.15
Detail
Fakta, data o životním prostředí v České republice, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7212-195-5
Inventární číslo: 3/230.16
Detail
Základy biochemie, biotechnologických procesů v ochraně životního prostředí, HORÁK, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7044-813-X
Inventární číslo: 3/232.17
Detail
The Environment? What Europeans think,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 3/234.18
Detail
Ekodesign, REMTOVÁ, Květoslava

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN: 80-7212-230-4
Inventární číslo: 3/237.19
Detail
Deset let péče o životní prostředí v České republice, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN: 80-7212-137-5
Inventární číslo: 3/238.20
Detail
Občanské aktivity - zkušenosti z Jižní Moravy, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 3/244.22
Detail
Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny, NOVOTNÁ, Dagmar

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 80-7212-192-8
Inventární číslo: 3/246.23
Detail
Ekologické zemědělství a biopotraviny - otázky a odpovědi pro ekoporadny, KOTĚRA, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/261.24
Detail
The Agricultural Situation in the European Union - 2001 Report,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 92-894-5232-3
Inventární číslo: 3/272.25
Detail
Praktická příručka - Metodický pokyn pro ekologické zemědělství,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/285.26
Detail
Ekologické zemědělství , URBAN, Jiří

Originální název knihy: Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 80-7212-274-6
Inventární číslo: 3/292.27
Detail
Lokální agenda 21 v ČR a ve Spolkové republice Německo, FÁRSKÝ, Miroslav

Originální název knihy: Lokalagende 21 in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7044-341-5
Inventární číslo: 3/313.29
Detail
Poplatky k ochraně životního prostředí a jejich efektivnost, JÍLKOVÁ, Jiřina

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-80-7379-002-8
Inventární číslo: 3/320.30
Detail
Globální oteplování: úvod do studia změn klimatu a prostředí, HOUGHTON, John

Originální název knihy: Global warming: the complete briefing
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-200-0636-2
Inventární číslo: 3/353.31
Detail
Kodaňská diagnóza - zpráva světu o nových poznatcích klimatologie, ALLISSON, Ian

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-8730-808-0
Inventární číslo: 3/355.32
Detail
Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Benefit-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research Czech Republic, ROUDNÁ, Milena

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/379.33
Detail
Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny, KENDER, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-80-7212-148-9
Inventární číslo: 3/406.34
Detail
Přírodní katastrofy a rizika, KUKAL, Zdeněk

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/423.35
Detail
Staré ekologické zátěže, MIKULOVÁ, Vladimíra

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 1213-3393
Inventární číslo: 3/425.36
Detail
Standardy zeleného úřadování, LEDVINA, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/458.37
Detail
Sborník ze semináře a workshopu - Zelené úřadování,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 3/459.38
Detail
Standardy kvality pro ekoporadenství v Evropě,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 3/460.39
Detail
Mittelmeerfische, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/489.40
Detail
Putting Europe on a low-carbon diet, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/566.41
Detail
Environment for Europeans , Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/567.42
Detail
Environment for Europeans - 2, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/568.43
Detail
Akční plán ekologického zemědělství, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/638.47
Detail
Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/639.48
Detail
Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi, HRUBÝ, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-85087-86-4
Inventární číslo: 3/648.49
Detail
Evropské životní prostředí - stav a výhled 2010, JOCK, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-92-9213-109-8
Inventární číslo: 3/649.50
Detail
Signály 2011 - globalizace, životní prostředí a my, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/650.51
Detail
Klimatické změny: fakta bez mýtů, METELKA, Ladislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-87076-13-2
Inventární číslo: 3/657.52
Detail
Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji, KURFURST, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-901339-7-5
Inventární číslo: 3/658.53
Detail
Toward a Transatlantic Green New Deal: Tackling the Climate and Economic Crises, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/659.54
Detail
Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky, KURFURST, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/660.55
Detail
Bohouš a Dáša: klima v tísni, KOCIÁNOVÁ, Kateřina

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/664.56
Detail
The climate change performance index - results 2009, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-3-939846-37-6
Inventární číslo: 3/667.57
Detail
Modrá, nikoli zelená planeta…?, KLAUS, Václav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7363-152-9
Inventární číslo: 3/668.58
Detail
Krotitelé aut, LOGAN, Steve

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-254-0151-4
Inventární číslo: 3/669.59
Detail
Karikatury, SINGER, Andy

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/670.60
Detail
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/686.61
Detail
Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level, VÁŇA, Milan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: ISBN 80-85813-88-2
Inventární číslo: 3/689.62
Detail
Zkušenosti podniků s využíváním vybraných dobrovolných nástrojů, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/704.63
Detail
OECD: Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/706.64
Detail
Biopásy: agroenvironmentální dotační titul, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/707.65
Detail
Environment and Mineral Processing, FEČKO, Peter

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/710.66
Detail
Transfer technologií, VACULÍK, Milan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/730.67
Detail
EKOporadenství, DANIHELKOVÁ, Kamila

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-904520-3-9
Inventární číslo: 3/739.68
Detail
Energetická efektivnost bioplynových stanic, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/744.69
Detail
Využití bioplynu v dopravě, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/745.70
Detail
EKOporadenství - druhé vydání, DANIHELKOVÁ, Kamila

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/772.71
Detail
Rozvojové země tisíciletí - manuál globálního vzdělávání, TOŽIČKA, Tomáš

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/782.72
Detail
Genetické modifikace v České republice a opatření k zajištění biologické rozmanitosti, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 3/783.73
Detail