České perverzní dotace, KOTECKÝ, Vojtěch

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/213.1
Detail
Environmentální výhled OECD, JECH, Karel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 926-41-8615-8
Inventární číslo: 4/228.2
Detail
Příhohy I, II, III - k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin platné od 12. ledna 2005, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/235.3
Detail
Příprava vstupu ČR do EU v oblasti ochrany životního prostředí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/236.4
Detail
Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, CHMELÍK, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7201-543-5
Inventární číslo: 4/243.5
Detail
Alternativní trendy dopravní politiky v ČR, PATRIK, Miroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-9013-3959
Inventární číslo: 4/267.6
Detail
Spolužití průmyslu a obcí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/270.7
Detail
V podniku ekologicky, KANICHOVÁ, Kamila

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/271.8
Detail
Program APELL - pro případy ohrožení - osvěta a připravenost na místní úrovni, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/278.9
Detail
Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb, ČERNÝ, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-902570-3-8
Inventární číslo: 4/304.11
Detail
Posuzování životního cyklu - metoda LCA, REMTOVÁ, Květoslava

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7212-232-0
Inventární číslo: 4/319.12
Detail
Životní prostředí a Evropská komise, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/324.13
Detail
Právo na informace o životním prostředí, KUŽVART, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 4/328.14
Detail
Státní politika životního prostředí 2001, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/484.15
Detail
Systém environmentálního managementu a auditů v malých a středních podnicích, KUBÍNOVÁ, Zuzana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7212-037-9
Inventární číslo: 4/486.16
Detail
České podnikání a ochrana životního prostředí v čase příprav na vstup ČR do EU, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/496.17
Detail
OECD - Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí (ČR), ŠPÁLTOVÁ, Iveta

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/521.10
Detail
Čistší produkce, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/523.18
Detail
LCA - Life-Cycle Assesment, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/524.19
Detail
EMAS - The Emas Programme in the Czech Republic, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/525.20
Detail
Pověz mi, kdo je nejkrásnější IV aneb parlament a životní prostředí v letech 1998-2002, DRHOVÁ, Zuzana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-238-8639-8
Inventární číslo: 4/532.23
Detail
Stav implementace a transpozice IPPC v ČR, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/533.24
Detail
Čistší produkce jako součást systému environmentálního managementu a auditů (EMAS), Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/534.25
Detail
EIA, IPPC, SEA, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/535.26
Detail
Politika, stav a vývoj životního prostředí,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/535.27
Detail
NGOs and EMAS: a win/win path to sustainable development,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/537.28
Detail
Environment for Europeans,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/538.29
Detail
Staatliche Umweltpolitik der Tschechischen Republik, ŠEVČÍK, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/540.30
Detail
Staatliche Umweltpolitik der Tschechischen Republik,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/541.31
Detail
State Environmental Policy,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/542.32
Detail
Čistší produkce, REMTOVÁ, Květoslava

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/543.33
Detail
The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) in small and medium-sized Enterprises,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/544.34
Detail
Eco-Labelling in the Czech Republic, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/545.35
Detail
Ekolabelling v České republice, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/546.36
Detail
Příručka ke směrnici Rady 96/61/EC (IPPC),

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/547.37
Detail
Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-901914-9-5
Inventární číslo: 4/548.38
Detail
EMAS - pomocník pro získání integrovaného povolení,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/549.39
Detail
EMAS - Manual on Obtaining an Integrated Permit,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/550.40
Detail
EMAS - program EMAS v ČR,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/551.41
Detail
Ekologické značení v České republice,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/552.42
Detail
Příručka pro stanovení a aplikaci BAT v rámci povolovacího řízení, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/554.43
Detail
Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí, GREGOR, Filip

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-905188-1-0
Inventární číslo: 4/556.44
Detail
Nové trendy v zadávání veřejných zakázek, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/770.46
Detail
Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany, MATĚJKOVÁ, Pavla

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 4/771.47
Detail
Průvodce zadáváním veřejných zakázek, MRAVCOVÁ, Jana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-87110-16-4
Inventární číslo: 4/773.48
Detail