REACH, SCHÖLING, Inge

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/265.1
Detail
Dvoustranné mezinárodní dohody,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 12/266.2
Detail
Implementation of Council Directive 91/676/EEC,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/281.3
Detail
EIA - posuzování vlivů na životní prostředí v ČR v širších souvislostech, ČEČÁK, František

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/291.4
Detail
Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí, PROKOP, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/300.5
Detail
Právem proti korupci - praktický průvodce občana, NEZHYBA, Jiří

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/301.6
Detail
Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí, DOHNAL, Vítězslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/302.7
Detail
Budeme je žalovat? Právní možnosti ochrany životního prostředí a lidských práv, ČERNÝ, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/303.8
Detail
Právo v ochraně ovzduší, POVOLNÁ, Vendula

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/305.9
Detail
Legislativa evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody, ROTH, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/306.10
Detail
Legislativní opatření v oblasti biologické bezpečnosti, DOUBKOVÁ, Zuzana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN: 80-7212-313-0
Inventární číslo: 12/307.11
Detail
EIA - posuzování vlivů na životní prostředí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/310.13
Detail
Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování - I. díl, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/311.14
Detail
Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování - II. díl, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/312.15
Detail
Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/315.16
Detail
Sborník dokumentů z průběhu screeningu legislativy životního prostředí ČR, JECH, Karel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/317.17
Detail
Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí, DAMOHORSKÝ, Milan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/321.18
Detail
Azbest a paragrafy, Skládkování a paragrafy, VIŠINKOVÁ, Markéta

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-86544-07-9
Inventární číslo: 12/322.19
Detail
Velká výzva - krok po kroku, rok po roku, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/323.20
Detail
Mnohostranné mezinárodní úmluvy,

Originální název knihy: IV. Díl - Příroda a krajina
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/325.21
Detail
Návod k aproximaci environmentální legislativy Evropské unie, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7212-045-1
Inventární číslo: 12/326.22
Detail
Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR, GREMLICA, Tomáš

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7212-237-0
Inventární číslo: 12/327.23
Detail
Mnohostranné mezinárodní úmluvy ,

Originální název knihy: II. Díl - Ovzduší
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/329.24
Detail
Mnohostranné mezinárodní úmluvy,

Originální název knihy: I. Díl - Ovzduší
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/330.25
Detail
Metodika posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/341.26
Detail
Metodologické přístupy práva životního prostředí zejména ve vztahu k právní regulaci ochrany vod,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/342.27
Detail
Economic instruments of enviromentantal policy in the Czech republic, HÁJEK, Miroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/343.28
Detail
Zákon o ochraně ovzduší - II. aktualizované vydání, ŘÍMANOVÁ, Dana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/364.29
Detail
Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR, GREMLICA, Tomáš

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/521.31
Detail
Přístup soudů při ochraně životního prostředí, ČERNÝ, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/528.32
Detail
Právo životního prostředí Evropských společenství, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 12/529.33
Detail