Mnohostranné mezinárodní úmluvy - 3. díl - Voda, odpady, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Ilustrace:
Autor obálky:
Žánr:
Podžánr:
Edice:
Série:
Pořadí v sérii:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
URL:
Hodnocení: 50 %
Vlastní hodnocení:


Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.Protokol k Dohodě mezi vládami SRN a ČR, SR a Evropským hospodářským společenstvím o Mezinárodní komisi na ochranu Labe z 8.10. 1990. Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.Úmluva o hodnocení vlivu na ŽP přesahujícího státní hranice. Český a anglický text v publikaci.


Zpět