Stromy a keře, DREYER, Wolfgang a Eva

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/205.1
Detail
Přehled rostlin a živočichů východního Krušnohoří, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/209.2
Detail
Geografický přehled východního Krušnohoří, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/210.3
Detail
Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve, DVOŘÁK, Zdeněk

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-80-7296-074-3
Inventární číslo: 7/216.4
Detail
Biologická rozmanitost v České republice, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/233.5
Detail
Quantification and Evaluation of Forest Functions on the Example of the Czech Republic, VYSKOT, Ilja

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/239.6
Detail
Posázaví,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/241.7
Detail
Česko-německé Krušnohoří,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 7/245.8
Detail
NPR Stará řeka, DRÁBKOVÁ, Markéta

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/249.9
Detail
NPP Rendezvous, MIKLÍN, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/250.10
Detail
NPR Soos, BROŽ, Karel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/251.11
Detail
NPR Broumovské stěny, KOPPL, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/252.12
Detail
NPR Bukačka, KUČERA, Josef

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/253.13
Detail
NPR Lichnice - Kaňkovy hory, BÁRTA, František

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/254.14
Detail
NPR Vrapač, LOVECKÁ, Jiřina

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/255.15
Detail
NPR Čerchovské hvozdy, KADERA, Jiří

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/256.16
Detail
NPR Úhošť, FIŠER, Radek

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/257.17
Detail
NPR Velký a Malý Bezděz, ŠENK, Robert

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/258.18
Detail
NPR Praděd, CHLAPEK, Jindřich

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/259.19
Detail
Co kvete od jara do podzimu, DREYER, Wolfgang a Eva

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/260.20
Detail
Pastva jako prostředek údržby trvalých travnatých porostů v chráněných územích, MLÁDEK, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/269.21
Detail
National Biosafety Framerwork for the Czech Republic, KÁŠ, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/277.22
Detail
Lesy a povodně - souhrnná studie, KANTOR, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/280.23
Detail
Studie - Geneze vlivu životního prostředí 20. století na lesní porosty příměstských lesů Mostecka, PUSCHEL, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/286.24
Detail
Reálné efekty funkcí lesa ČR, VYSKOT, Ilja

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/287.25
Detail
Úvod do permakultury, MOLLISON, Bill

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/288.26
Detail
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví, HRUŠKA, Jakub

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7075-655-1
Inventární číslo: 7/290.27
Detail
Waldzustandsbericht, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/351.28
Detail
Beiträge zum Naturschutz im Mittleren Erzgebirgskreis, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/358.29
Detail
Péče o NP Šumava: mise IUCN, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/365.30
Detail
Mapping the impacts of recent natural disasters and technological accidents in Europe,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/366.31
Detail
Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/367.32
Detail
Nástroje ochrany přírody a krajiny, BOROVIČKOVÁ, Hana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/368.33
Detail
Kyselý déšť stále s námi - zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost, HRUŠKA, Jakub

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/369.34
Detail
Biologická rozmanitost a otázky biologické bezpečnosti, ROUDNÁ, Milena

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/370.35
Detail
Životní prostředí pro Evropany - ochrana biologické rozmanitosti Evropy, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/371.36
Detail
Průvodce chráněnou přírodou Lounska, JANDA, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/372.37
Detail
NATURA 2000 aneb vrchoviště Krušných hor, MAREK, Jaroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/374.38
Detail
Podpora ochrany životního prostředí v České republice, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/375.39
Detail
České středohoří - chráněná území ČR - Ústecko,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/376.40
Detail
Příroda bez hranic,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/377.41
Detail
NATURA 2000, KOTYZOVÁ, Marie

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/378.42
Detail
Chráněná území ČR. Svazek I, Ústecko, MACKOVČIN, Peter

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 80-86064-37-9
Inventární číslo: 7/381.43
Detail
Inženýrská díla v krajině - 1. část, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/382.44
Detail
Ošetřování starých ovocných a výsadba nových ovocných dřevin, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/383.45
Detail
Biotechnické úpravy v krajině, SLAVÍK, Ladislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/384.46
Detail
Mokřady, povodně a biodiverzita v Evropě, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/385.47
Detail
Seznam starých, krajových, netradičních plodin a odrůd, plevelů a dalších rostlin pro rok 2005, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/386.48
Detail
Živiny v krajině, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/387.49
Detail
NATURA 2000 - příležitost pro jižní Čechy, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/388.50
Detail
Průvodce naučnou trasou v areálu Stanice mladých ochránců přírody u Zdenic, NAUŠ, Bohuslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/389.51
Detail
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2003, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/390.52
Detail
Naučná stezka, Přírodou a dějinami Oseka,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/391.53
Detail
Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví, PTÁČEK, Ladislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/392.54
Detail
Východní Krušné hory, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/393.55
Detail
Naturpark - Pflege- und Entwicklungskonzept für den Naturpark ´Erzgebirge/Vogtland´,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/394.56
Detail
Památné stromy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, NĚMEC, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/395.57
Detail
Natura 2000 a nevládní organizace v ČR, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 7/396.58
Detail
Inženýrská díla v krajině - 2. část, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/397.59
Detail
Komunikace a Natura 2000, KOČÍ, Kateřina

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/398.60
Detail
Natura 2000 - otázka a odpovědi, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/399.61
Detail
Beskydy a Horní Vsacko, KŘENEK, D.

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/400.62
Detail
Českobudějovické rybníky, ŠEBESTIÁN, T.

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/401.63
Detail
O Jezeří a jeho okolí, FROUZ, Josef

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/403.64
Detail
Fotografie krajiny severních Čech, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/405.65
Detail
Východní Krušnohoří - geografické hodnocení periferní oblasti, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/407.66
Detail
Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/408.67
Detail
Podpora ochrany životního prostředí v České republice, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/409.68
Detail
Krajina 2002 od poznání integraci, NĚMEC, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/410.69
Detail
Podpora ochrany životního prostředí v České republice, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/412.71
Detail
Strategic Environmental Assessment at the Policy Level, SANDLER, Barry

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/413.72
Detail
Hazardous substances in the European marine environment: Trends in metals and persistent organic pollutants,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/414.73
Detail
Nature´s Treasures, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/415.74
Detail
Příroda vlašimského zámeckého parku, PEŠOUT, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/416.75
Detail
Life for NATURA 2000,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/418.76
Detail
Nelesní dřevinná vegetace, ČÍŽKOVÁ, Stanislava

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/419.77
Detail
Péče o lokality soustavy NATURA 2000, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/420.78
Detail
Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/421.79
Detail
Chráněná území Ústecko - okres Most, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/422.80
Detail
Life and agri-environment supporting NATURA 2000,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/424.81
Detail
Nedoceněné bohatství, JELÍNEK, František

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/426.82
Detail
Strom ve městě II., KOLAŘÍK, Jaroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/427.83
Detail
Rodinné stříbro v ohrožení - fenomén dolního Labe, PÁLENÍK, Marian

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/428.84
Detail
Les včera a dnes co mohl v lese vidět praotec Čech, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/429.85
Detail
Nepůvodní dřeviny a invazní rostliny, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/430.86
Detail
Naučná stezka RESSL, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/431.87
Detail
Pozemkové spolky, MORAVEC, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/432.88
Detail
Stromy v krajině a ve městě a jejich význam, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/433.89
Detail
Šetrné hospodaření na Podblanicku, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/434.90
Detail
Kvantifikace a hodnocení funkcí lesa České republiky, VYSKOT, Ilja

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/435.91
Detail
Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape, KOVÁŘ, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 80-200-1279-6
Inventární číslo: 7/436.92
Detail
Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka, MACHOVÁ, Iva

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/437.93
Detail
Nejkrásnější sbírka krajiny České a Slovenské republiky, NEVRLÝ, Jaroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/473.94
Detail
2003 Environment Policy Review,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/530.95
Detail
Hory a nížiny (zeměpisný lexikon ČR), DEMEK, Jaromír

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/629.96
Detail
Louky Bílých Karpat, JONGEPIEROVÁ, Ivana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-80-903-444-6-4
Inventární číslo: 7/630.97
Detail
Mokřadní ostřice České republiky, ŘEPKA, Radomír

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/631.98
Detail
Místo pro přírodu na vaší farmě, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/633.99
Detail
Geologické podklady pro krajinotvorné programy, HEJNÁK, Josef

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/680.100
Detail
Výzkum v ochraně přírody, TUF, Ivan H.

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN: 978-80-7399-498-3
Inventární číslo: 7/684.102
Detail
Opomíjená místa na Podblanicku I., ZEMEK, Václav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/775.103
Detail
NPR Lovoš, PETERKA, Lubor

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/776.104
Detail
NPR Týřov, JEDLIČKA, Josef

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/779.105
Detail
Proměny Mostecka, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/783.106
Detail
Botanické zahrady České republiky. Historie, význam a přínos k plnění mezinárodních závazků, ROUDNÁ, Milena

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 7/784.107
Detail
Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR, VACEK, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-80-7212-588-3
Inventární číslo: 7/785.108
Detail
Chomutovsko, slovem a obrazem, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 7/786.109
Detail