Studie - Geneze vlivu životního prostředí 20. století na lesní porosty příměstských lesů Mostecka, PUSCHEL, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Ilustrace:
Autor obálky:
Žánr:
Podžánr:
Edice:
Série:
Pořadí v sérii:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
URL:
Hodnocení: 50 %
Vlastní hodnocení:


Tato práce hodnotí stav městských lesů v okrese Most. Na vybraném pokáceném modřínu opadavém ze severního svahu Resslu nad Autodromem byly odebrány vzorky a ty poté analyzovány a posouzeny.


Zpět