Cyklistika pro města, DEKOSTER, J.

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/65.1
Detail
Buďme chytřejší a ekologičtější,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-92-79-15734-9
Inventární číslo: 14/66.2
Detail
Slepá ulice,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/67.3
Detail
Stav světa na přelomu století, BROWN, Lester R.

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/68.4
Detail
Dopravní politika v Evropě z pohledu NGOs, PATRIK, Miroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/69.5
Detail
Doprava - životní prostředí a politika, PATRIK, Miroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/70.6
Detail
Úvod k místním agendám 21 v ČR, KRAJŠEK, Bohuslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/71.7
Detail
Komunitní plánování - věc veřejná, VASKOVÁ, Vladana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/72.8
Detail
Světový summit o udržitelném rozvoji, MOLDAN, Bedřich

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/73.9
Detail
Strategie udržitelné dopravy v Holandsku,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/74.10
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 1 - KLÍČ, HEWITT, Nicola

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/75.11
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 2 - PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PÉČE O ŽP, HEWITT, Nicola

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/76.12
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 3 - INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY LOKÁLNÍ PÉČE O ŽP, BRETSCHNEIDER, Jennifer

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/77.13
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 4 - FINANČNÍ OTÁZKY PÉČE O ŽP, BRETSCHNEIDER, Jennifer

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/78.14
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 5 - NÁSTROJE ŘÍZENÍ V OBLASTI PÉČE O ŽP, STORCKSDIECK, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/80.16
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 6 - EKONOMICKÉ NÁSTROJE NAPLŇOVÁNÍ POLITIKY PÉČE O ŽP, LEVETT, Roger

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/81.17
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 7 - REGULAČNÍ NÁSTROJE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH PROGRAMŮ, STORCKSDIECK, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/82.18
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 8 - METODY KOMUNIKACE PŘI NAPLŇOVÁNÍ POLITIKY PÉČE O ŽP, BRETSCHNEIDER, Jennifer

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/83.19
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 9 - VNITŘNÍ ŘÍZENÍ ORGÁNŮ MÍSTNÍ SPRÁVY S OHLEDEM NA ŽP, STORCKSDIECK, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/84.20
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 10 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU, NADIN, Vincent

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/85.21
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 11 - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, GIESINGER, Thomas

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/86.22
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 12 - OCHRANA A REKULTIVACE PŮDY, OBNOVA ZANEDBANÝCH BUDOV, SIMMLEIT, Norbert

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/87.23
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 13 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Z POHLEDU PÉČE O ŽP, BOYMANNS, Dieter

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/88.24
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 14 - OCHRANA OVZDUŠÍ, VIRTANEN, Teemu

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/89.25
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 15 - OCHRANA KLIMATU A HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, ZAVODI, Zoltan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/90.26
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 16 - STAVEBNICTVÍ A ÚDRŽBA BUDOV, YOVEVA, Antoaneta

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/91.27
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 17 - MĚSTSKÁ DOPRAVA Z POHLEDU PÉČE O ŽP, BRETSCHNEIDER, Jennifer

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/92.28
Detail
Příručka lokální agendy 21 - svazek 18 - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBLASTI KOMUNÁLNÍHO ODPADU, HEWITT, Nicola

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/93.29
Detail
Indikátory životního prostředí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/94.30
Detail
Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, SVOBODOVÁ, Jana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/95.31
Detail
Příprava na integrované povolování podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a integrovaném registru znečišťování,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/96.32
Detail
Příležitosti udržitelné spotřeby, MANOOCHEHRI, John

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/97.33
Detail
Od územního plánování po stavební povolení - kdy a jak se účastnit, ČERNOHOUS, Pavel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/98.34
Detail
Města a obce 21. století - ohlédnutí, ŠULCOVÁ, S.

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/99.35
Detail
Signály EEA 2004, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/100.36
Detail
Ročenka dopravy Ústí nad Labem, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/101.37
Detail
Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba, JEŘÁBEK, Jiří

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/102.38
Detail
Monitorování životního prostředí, KALIČINSKÁ, Jitka

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-86369-13-6
Inventární číslo: 14/103.39
Detail
Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, KAŠPAR, Jakub

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/104.40
Detail
Politika trvale udržitelného rozvoje, PETRŽÍLEK, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/105.41
Detail
ČR 2003: Deset let trvale udržitelného rozvoje, KUŠKOVÁ, Petr

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/106.42
Detail
Týden pro udržitelný život, KULICHOVÁ, Hana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/107.43
Detail
Utváření místa - příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství, MADDEN, Kathleen

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/309.44
Detail
Kapradí 2004 - Škola pro udržitelný život, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/314.45
Detail
Metodika pro místní Agendy 21 v ČR, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/347.46
Detail
Komplexní řešení ochrany a tvorby životního prostředí ve městech a průmyslových oblastech, PRCHLÍK, Vladimír

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/373.47
Detail
Práce s veřejností a místní agenda 21, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/444.48
Detail
Smarter and Cleaner, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/447.49
Detail
Hodnocení vlivů na prostředí ve městech, MACHÁČEK, Jaroslav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/453.50
Detail
Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/461.51
Detail
Agenda 21 a lokální udržitelnost, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/469.52
Detail
Unese Země civilizaci?, BENDL, Jiří

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/476.53
Detail
Co je udržitelný rozvoj, KVASNIČKOVÁ, Danuše

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/531.54
Detail
Deset let udržitelného rozvoje, KUŠKOVÁ, Petra

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/655.55
Detail
Situační zpráva ke strategii udržitelného rozvoje ČR, KOVANDA, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7212-488-6
Inventární číslo: 14/705.57
Detail
Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, MOLDAN, Bedřich

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/722.58
Detail
Indikátory blahobytu, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/727.59
Detail
Krize a rozvojové země, ERNST, Christoph

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/729.60
Detail
Rozvojová pomoc nestačí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-254-6787-9
Inventární číslo: 14/732.61
Detail
Manuál udržitelné spotřeby a výroby, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 14/778.62
Detail
Udržitelný rozvoj, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 14/779.63
Detail