Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě - Tržné rány v krajině a jak je léčit, SÁDLO, Jiří

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/6.1
Detail
Územní ekologické limity těžby v SHP, ŘÍHA, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/7.2
Detail
Libkovice: Zdař bůh, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 80-902379-1-6
Inventární číslo: 15/8.3
Detail
Severočeské doly a.s. Chomutov a prostředí pro život, ŠTÝS, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 15/9.4
Detail
45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 15/10.5
Detail
Přehled výsledků geologických prací zaměřených na výzkum a ochranu horninového prostředí v roce 1994, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/11.6
Detail
Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/12.7
Detail
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1995, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/13.8
Detail
Mostecko, země znovuzrozená, ŠTÝS, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/14.9
Detail
Proměny měsíční krajiny, ŠTÝS, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/15.10
Detail
Seminář: Tvorba finančních rezerv, sanace, rekultivace, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/16.11
Detail
Proměny měsíční krajiny, ŠTÝS, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/17.12
Detail
Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy, ŠTÝS, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 15/18.13
Detail
Land reclamation, The Environment, Future, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/19.14
Detail
Rekultivace, Životní prostředí, Budoucnost, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/20.15
Detail
Možnosti použití geofyzikálních metod, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/21.16
Detail
Revitalizace bývalých těžebních ploch a oblastí, HERTLING, Heike

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/22.17
Detail
Rekultivační materiály, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/23.18
Detail
Návraty vypůjčených krajin, ŠTÝS, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/24.19
Detail
Biotechnológie v úprave uhlia, FEČKO, Peter

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/225.20
Detail
Mineral raw materials and mining activity of the 21st century - part I, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/247.21
Detail
Mineral raw materials and mining activity of the 21st century - part II, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/248.22
Detail
Historické hornictví v euro-oblasti Krušnohoří - cíl turistiky, RIEDEL, Lothar

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/264.23
Detail
Těžba uhlí, problém prostředí, modernita, MUSIL, Libor

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/274.24
Detail
Ochrana životního prostředí v hornictví, BERNARD, Michal

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/316.25
Detail
Vracíme život krajině,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/402.26
Detail
Surovinové zdroje České republiky, nerostné suroviny, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/653.27
Detail
Ekologické spalování mosteckého uhlí , Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/708.28
Detail
Mezinárodní konference Hnědé uhlí a energetika, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/717.29
Detail
Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi, ŘEHOUNEK, Jiří

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/742.30
Detail
Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér, BRTNICKÝ, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7375-456-3
Inventární číslo: 15/763.31
Detail
Regenerace, rekultivace, revitalizace krajiny, BRTNICKÝ, Martin

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 15/764.32
Detail
Krajina naděje - proměny území mezi Kadaní a Březnem, ŠTÝS, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 15/765.33
Detail
20 let Severočeský dolů, DVOŘÁK, Zdeněk

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 15/766.34
Detail