Ochrana horských a podhorských toků, POULÍČKOVÁ, Aloisie

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-902469-5-8
Inventární číslo: 13/45.1
Detail
Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách, PRACH, Karel

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/46.2
Detail
Monitorovaná přirozená atenuace ropných uhlovodíků a chlorovaných alifatických uhlovodíků v podzemní vodě, KROOVÁ, Hana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-72121-936
Inventární číslo: 13/47.3
Detail
Voda v krajině: kniha o krajinotvorných programech, BÍLEK, Josef

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 13/48.4
Detail
Vodní režimy v krajině, SLAVÍK, Ladislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7044-559-9
Inventární číslo: 13/49.5
Detail
Voda nad zlato, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/50.6
Detail
Účast ve správních řízeních při povolování staveb na vodních tocích, BURDA, Vladimír

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-239-4439-8
Inventární číslo: 13/51.7
Detail
Monitoring geofaktorů životního prostředí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/52.8
Detail
Povodí Ohře, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/53.9
Detail
Hodnocení vývoje jakosti vody v tocích a vodárenských nádržích v územní působnosti s.p. Povodí Ohře 1999-2000, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/54.10
Detail
Hodnocení vývoje jakosti vody v tocích a vodárenských nádržích v územní působnosti s.p. Povodí Ohře 1997-1998, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/55.11
Detail
Voda v krajině, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 13/56.12
Detail
Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/57.13
Detail
Quality of bathing water, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN:
Inventární číslo: 13/58.14
Detail
Povodňová katastrofa 20. století na území ČR, MATĚJÍČEK, Josef

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba:
ISBN:
Inventární číslo: 13/59.15
Detail
Water, an essential resource,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/60.16
Detail
Europe´s water: An indicar-based assessment, summary,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/61.17
Detail
Europe’s water: An indicator-based assessment,

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/62.18
Detail
Pravidla pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2002, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/63.19
Detail
Praktické zkušenosti ze vzorkování vod, pevných hmot a půdního vzduchu a jejich vyhodnocování, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/64.20
Detail
Jak získat informace o stavbách v záplavových územích, HANDLÍŘ, Jan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/282.21
Detail
Říční lodní doprava na Labi a Saale: diskutovaná regulační opatření, PETSCHOW, Ulrich

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/404.22
Detail
Plánovaná vodní cesta Dunaj - Odra - Labe z pohledu ochrany přírody a životního prostředí, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/483.23
Detail
August 2002 catastrophic flood in the Czech Republic, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/687.24
Detail
Ekologická studie k ochraně a utváření vodních struktur a břehových zón Labe, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/698.25
Detail
Přírodní čištění vody, ROZKOŠNÝ, Milan

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/774.26
Detail
Vodohospodářské jednohubky …aneb přijďte ochutnat novinky, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/777.27
Detail
Protipovodňová opatření, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/778.28
Detail
Čištění komunálních vod od A do Z, Kolektiv autorů

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN:
Inventární číslo: 13/779.29
Detail
Aplikovaná a technická hydrobiologie, AMBROŽOVÁ, Jana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 978-80-7080-521-3
Inventární číslo: 13/780.30
Detail
Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, AMBROŽOVÁ, Jana

Originální název knihy:
Překladatel:
Žánr:
Vydání:
Vazba: měkká
ISBN: 80-7080-496-3
Inventární číslo: 13/781.31
Detail