Menu

Ökozentrum Kralupy

Seit Oktober 2006 funktioniert auch die Ökolgischen Zentrum in Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz das Grüntelefon: +420 800 100 584

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Ausserordentliche Schadensfälle

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Fackel durch Inbetriebnahme des R-6-Reaktors. Dauer: 90 Minuten von 15:13 bis 16:45 Uhr.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Heute wird in Unipetrol RPA folgende Tests durchgeführt: Die Systemklangräume zum Zeitpunkt von 9.30 bis 11.00 Uhr, und das Testsystem Warnungen und Benachrichtigungen PCH zwischen 20.00 bis 20.30 Uhr.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Überschreitung der Sulfanemissionsgrenzwerte im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Claus-Einheiten 3 und 4 ohne das NTI-Endverbrennungssystem. Die NTI-Einheit wurde aufgrund eines Lecks am Einlass der Sulfangasleitung zur Verbrennungsanlage 4320-B02 abgeschaltet.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Allgemeine Informationen über den Fackel betrieb (Die Verbrennung auf dem Feldbrenner).

Kontakten

kontakt

Wir siedeln im Objekt des Forschunginstitut für die Braunkohle in Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Tel.: 722 076 526
E-mail: ecmost@vuhu.cz
URL: www.ecmost.cz, www.vuhu.cz
Das Grüntelefon: 800 195 342

Kontaktpersone - EC Most

Martina Černá - Zentrumsleiterin
cerna@vuhu.cz, tel.: 606 622 528

EC Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 727 808 644
Das Grüntelefon: 800 100 584