Menu

EC Kralupy

Od října 2006 poskytuje Ekologické centrum obdobné služby také veřejnosti v Kralupech nad Vltavou a v okolí a to pod hlavičkou Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz Zelený telefon: 800 100 584

O nás

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.-26.9.2014 (průběžně)
V úterý 23. 9. 2014 budou zahájeny provozní manipulace ke zprovoznění mezinárodního dálkovodu etylenu po ukončení plánovaných revizí a oprav. Po dobu těchto provozních činností bude probíhat spalování uhlovodíků na polním hořáku Etylenové jednotky, které bude doprovázeno světelnými a zvukovými efekty. Předpoklad zprovoznění mezinárodního dálkovodu etylenu je v pátek 26. 9. 2014.

UNIPETROL RPA - 22.9.2014, 9:30
V pondělí 22.9.2014 bude probíhat najíždění A linky do provozu na výrobně POX po ukončení zarážkových činností. Najíždění bude spojeno se spalováním odsířeného syntézního a vodíkového plynu na polním hořáku výrobny POX, které bude doprovázeno světelnými, případně zvukovými efekty, za které se předem omlouváme. Předpoklad ukončení najíždění A linky je zítra 23.9.2014 ve večerních hodinách.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 2.9.2014, 8:58
Ve dnech 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29. září a 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29. října v době od 12:45 do 13:30 hodin bude probíhat plánovaný požární výcvik preventivních požárních hlídek. Součástí výcviku bude nácvik hasebního zásahu, který bude prováděn za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrolu RPA, s.r.o. na zabezpečeném prostoru bloku 27 – bývalá jednotka OXO společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Vedlejším efektem nácviku může být výskyt kouřových plynů pozorovatelných i za hranicemi průmyslového areálu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).