Menu

EC Kralupy

Od října 2006 poskytuje Ekologické centrum obdobné služby také veřejnosti v Kralupech nad Vltavou a v okolí a to pod hlavičkou Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz Zelený telefon: 800 100 584

O nás

Dění v průmyslu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 3.3.2015, 3:45
Ukončeno flérování po uvolnění zařízení z tlaku.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 2.3.2015, 10:00
Spalování plynů, zpočátku s obsahem H2S.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 2.3.2015, 10:00
Plánovaná odstávka zařízení do technolog.zarážky (fléra PS).

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 1.3.2015, 14:30
Hlášení úniku látky poškozující životní prostředí - k úniku top.olej v množství do 100 kg došlo při přetržení stáčecí hadice ze žel. cisterny vlivem aktivit pracovníků firmy UNIDO.

UNIPETROL RPA - 28.2.2015, 8:23
V době od 8:23 do 9:00 proběhlo najíždění reaktoru Shell na výrobně POX. Po dobu najíždění reaktoru byl na polním hořáku spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním jsou eliminovány emise pachových látek. Spalování bylo doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se dodatečně omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).