Menu

EC Kralupy

Od října 2006 poskytuje Ekologické centrum obdobné služby také veřejnosti v Kralupech nad Vltavou a v okolí a to pod hlavičkou Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz Zelený telefon: 800 100 584

O nás

Dění v průmyslu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., 22.7.2014, 19:00
Překročení emisních limitů H2S ve dvou po sobě následujících půlhodinových intervalech v čase 17:30-18:30 hod. výpadek NTI. Termický incinerátor okamžitě v provozu - režim jednotky stabilizován.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., 21.7.2014, 13:00
Najetí recontaktingu po opravě, ukončení spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu, doba trvání 8,5 hodiny.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).