Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

Litvínov Litvínov ZÚ
Teplice Teplice ZÚ
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Tušimice Tušimice
Chomutov Chomutov ČHMÚ
Rudolice Rudolice v Horách
Most Most ČHMÚ
Teplice Teplice ČHMÚ
Krupka Krupka

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.

Zasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 2.3.2015, 10:00
Spalování plynů, zpočátku s obsahem H2S.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 2.3.2015, 10:00
Plánovaná odstávka zařízení do technolog.zarážky (fléra PS).

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 1.3.2015, 14:30
Hlášení úniku látky poškozující životní prostředí - k úniku top.olej v množství do 100 kg došlo při přetržení stáčecí hadice ze žel. cisterny vlivem aktivit pracovníků firmy UNIDO.

UNIPETROL RPA - 28.2.2015, 8:23
V době od 8:23 do 9:00 proběhlo najíždění reaktoru Shell na výrobně POX. Po dobu najíždění reaktoru byl na polním hořáku spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním jsou eliminovány emise pachových látek. Spalování bylo doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se dodatečně omlouváme.

UNIPETROL RPA - 27.2.2015, 14:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I po odtlakování usazováku M 241 B na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 27.2.2015, 7:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH1, odtlakování usazováku M 241B na výrobně Polypropylenu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 10/2014.