Ovzduší

Ovzduší - online

Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 20:59
V čase 20:50 ukončeno spalování plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 19:57
V čase 19:45 zahájeno spalování plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 19:47
V čase 19:45 zahájeno spalování sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 8.7.2020
Na havarijní pochodni polyolefinů, jejíž provoz je povolen integrovaným povolením pro zařízení „Výroba polypropylenu a polyetylenu“ společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. byla zjištěna porucha na redukční klapce páry. Z důvodu této poruchy je omezeno prosazení redukované páry na havarijní pochodni (výduch V031). Při spalování většího množství uhlovodíků na havarijní pochodni se bohužel očekává vytváření doprovodného černého dýmu, za který se společnost předem omlouvá.
Nejbližší vhodný termín na odstavení rozvodu redukované páry a opravy klapky je začátkem září, kdy je plánováno odstavení výrobny PE2. Plánovaná odstávka výrobny PE2 bude 10 dní.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.Hluk

© www.freedigitalphotos.comHluk je jedním z faktorů životního prostředí, který si lidé čím dál víc uvědomují. Především v městských aglomeracích jsou lidé vystavováni nadměrné hlukové zátěži, která se rok od roku zvyšuje, v souvislosti se zvyšováním automobilové i letecké dopravy, ale také stavebního ruchu, průmyslové výroby ale i dalších faktorů (může jimi být například zapnutá televize nebo hudební aparatura v domácnosti). Hlukem se rozumí akustický signál, jehož působení člověka poškozuje, ruší a obtěžuje.

Dlouhodobá expozice nadměrnému hluku může vyvolat závažné účinky, které rozdělujeme:

- specifické (poruchy sluchového ústrojí)
- nespecifické (nervové poruchy, poruchy spánku, soustředění, paměti a u citlivých jedinců i další zdravotní potíže).

Zvlášť citliví bývají starší lidé, lidé pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, lidé s potížemi se spaním. Kromě zdravotních problémů je dalším důsledkem hluku obtěžování.

Nejvýznamnějším zdrojem hluku je doprava, zejména silniční, dále průmyslová výroba, v některých obdobích i zemědělství. Nezanedbatelným zdrojem může být i provoz domácnosti (televize, vysavače a další domácí technika) a trávení volného času (zábava, sport, diskotéky, koncerty – zvláště pod širým nebem).

Hluk se měří přístroji – hlukoměry. Pro měření hladiny intenzity hluku se používá jednotka decibel (dB).

© archiv EC Orientační hladiny hluku:
hranice slyšitelnosti - 0 dB,
šelest listí - 20 dB,
vrčící lednice - 40 dB,
běžná konverzace - 60 dB,
křik, zapnutý vysavač - 80 dB,
jedoucí vlak – 90 dB,
sbíječka - 100 dB,
startující tryskové letadlo – 120 dB.

Provozovatel zdroje hluku má povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřením zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity.
V závažných případech zákon umožňuje limity hluku překračovat (provoz nadlimitního zdroje hluku nebo vibrací dle § 31/1 zákona o ochraně veřejného zdraví), provozovatel ale musí prokázat, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru s ohledem na počet osob vystavovaných nadměrnému hluku.
Výjimky jsou vydávány pouze na dobu určitou, teoreticky ale nic neomezuje jejich další prodlužování.

Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v § 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlukové mapy jsou určeny pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.