Ovzduší

Ovzduší - online

Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.Hluk

© www.freedigitalphotos.comHluk je jedním z faktorů životního prostředí, který si lidé čím dál víc uvědomují. Především v městských aglomeracích jsou lidé vystavováni nadměrné hlukové zátěži, která se rok od roku zvyšuje, v souvislosti se zvyšováním automobilové i letecké dopravy, ale také stavebního ruchu, průmyslové výroby ale i dalších faktorů (může jimi být například zapnutá televize nebo hudební aparatura v domácnosti). Hlukem se rozumí akustický signál, jehož působení člověka poškozuje, ruší a obtěžuje.

Dlouhodobá expozice nadměrnému hluku může vyvolat závažné účinky, které rozdělujeme:

- specifické (poruchy sluchového ústrojí)
- nespecifické (nervové poruchy, poruchy spánku, soustředění, paměti a u citlivých jedinců i další zdravotní potíže).

Zvlášť citliví bývají starší lidé, lidé pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, lidé s potížemi se spaním. Kromě zdravotních problémů je dalším důsledkem hluku obtěžování.

Nejvýznamnějším zdrojem hluku je doprava, zejména silniční, dále průmyslová výroba, v některých obdobích i zemědělství. Nezanedbatelným zdrojem může být i provoz domácnosti (televize, vysavače a další domácí technika) a trávení volného času (zábava, sport, diskotéky, koncerty – zvláště pod širým nebem).

Hluk se měří přístroji – hlukoměry. Pro měření hladiny intenzity hluku se používá jednotka decibel (dB).

© archiv EC Orientační hladiny hluku:
hranice slyšitelnosti - 0 dB,
šelest listí - 20 dB,
vrčící lednice - 40 dB,
běžná konverzace - 60 dB,
křik, zapnutý vysavač - 80 dB,
jedoucí vlak – 90 dB,
sbíječka - 100 dB,
startující tryskové letadlo – 120 dB.

Provozovatel zdroje hluku má povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřením zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity.
V závažných případech zákon umožňuje limity hluku překračovat (provoz nadlimitního zdroje hluku nebo vibrací dle § 31/1 zákona o ochraně veřejného zdraví), provozovatel ale musí prokázat, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru s ohledem na počet osob vystavovaných nadměrnému hluku.
Výjimky jsou vydávány pouze na dobu určitou, teoreticky ale nic neomezuje jejich další prodlužování.

Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v § 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlukové mapy jsou určeny pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.