Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 10.12.2018, 0:10
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru C na výrobně PE1.

Unipetrol RPA - 8.12.2018, 12:00
Ukončení spalování uhlovodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2018.On-line data z měřicí stanice Sněžník ČHMÚ

Síť AIM stanic ČHMÚ Ústí nad Labem, lokalita Sněžník

Měřicí stanice Sněžník-ČHMÚUmístění stanice: rovina, téměř bez zástavby
Typ stanice: pozaďová
Datum vzniku stanice: 20.05.2004
Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu) a jsou automaticky převáděna do grafické podoby.
Aktuální informace o imisní situaci a o nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním dopadem na kvalitu ovzduší můžete získat také na naší bezplatné lince 800 195 342.
Pokud si přejete dostávat informace o překročení limitů pro znečištění ovzduší e-mailem právě z této stanice, zašlete nám e-mail na adresu ecmost@vuhu.cz a do předmětu uveďte SNĚŽNÍK.

Koncentrace SO2 na měřicí stanici Sněžník ČHMÚ Koncentrace NO2 na měřicí stanici Sněžník ČHMÚ Koncentrace O3 na měřicí stanici Sněžník ČHMÚ