Ovzduší

Ovzduší - online

Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 29.1.2020, 13:20
Dnes od 13:20 do 14:10 hodin probíhá najíždění reaktoru Shell na výrobně POX. Po dobu nájezdu reaktoru je na polním hořáku B 201 spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním jsou eliminovány emise pachových látek. Spalování je doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se dodatečně omlouváme.

UNIPETROL RPA - 29.1.2020, 13:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s proplachem potrubí C3- ze zásobníků H 01 na VZP, výrobny EJ.

UNIPETROL RPA - 29.1.2020, 09:19
Ukončeno spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu hlášené dne 2.1.2020.

UNIPETROL RPA - 29.1.2020, 08:05
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 28.1.2020, 11:00
Spalování plynů CHx s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

On-line data z měřicí stanice Štětí ČHMÚ

Síť AIM stanic ČHMÚ Ústí nad Labem, lokalita Štětí

Měřicí stanice Štětí-ČHMÚUmístění stanice: ulice Dlouhá a Lukešova
Typ stanice: pozaďová
Datum vzniku stanice: 1.1.2018

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu) a jsou automaticky převáděna do grafické podoby.
Aktuální informace o imisní situaci a o nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním dopadem na kvalitu ovzduší můžete získat také na naší bezplatné lince 800 195 342.
Pokud si přejete dostávat informace o překročení limitů pro znečištění ovzduší e-mailem právě z této stanice, zašlete nám e-mail na adresu ecmost@vuhu.cz a do předmětu uveďte ŠTĚTÍ.

Koncentrace SO2 na měřicí stanici Štětí ČHMÚ
Koncentrace NO2 na měřicí stanici Štětí ČHMÚ
Koncentrace O3 na měřicí stanici Štětí ČHMÚ
Koncentrace PM10 na měřicí stanici Štětí ČHMÚ