Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 22.6.2018, 08:15
Zahájeno najíždění provozních souborů na výrobně POX, po tuto dobu bude na polním hořáku spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním jsou eliminovány emise pachových látek. Spalování bude doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se předem omlouváme. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

Unipetrol RPA - 21.6.2018, 22:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu propylenových cisteren na VZP.

Unipetrol RPA - 21.6.2018, 1:00
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu propylenových cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2018.

On-line data z měřicí stanice Teplice ZÚ

Síť měřicích stanic ZÚ Teplice, lokalita Teplice

Hodnoty jsou aktualizovány každý všední den, vždy v 6, 8, 11, 14, 17 a 20 hodin.
Aktuální informace o imisní situaci a o nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním dopadem na kvalitu ovzduší můžete získat také na naší bezplatné lince 800 195 342.
Pokud si přejete dostávat informace o překročení limitů pro znečištění ovzduší e-mailem právě z této stanice, zašlete nám e-mail na adresu ecmost@vuhu.cz a do předmětu uveďte TEPLICE ZÚ.

AKTUÁLNĚ - 8/2015 Dle sdělení provozovatele měřicí stanice Teplice ZÚ probíhá příprava stěhování pracoviště a systém měření a přenosu dat je zajištěn pouze v režimu provizorního mobilního připojení. Z toho důvodu dochází k častým výpadkům přenosu a ECM nemůže pravidelně poskytovat informace o aktuálním stavu ovzduší z této stanice. V těchto občasných případech nelze sledovat stav ovzduší ze ZÚ Teplice ani v grafech na našich stránkách. Prosíme za pochopení a trpělivost a věříme, že provoz stanice bude v průběhu příštího měsíce stabilizován, včetně obnovení dlouhodobě přerušeného měření prachových částic PM10.

Koncentrace SO2 na měřicí stanici Teplice ZÚ Koncentrace NO2 na měřicí stanici Teplice ZÚ Koncentrace PM10 na měřicí stanici Teplice ZÚ Koncentrace O3 na měřicí stanici Teplice ZÚ