Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 13.10.2018, 23:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru C na výrobně PE1.

Unipetrol RPA - 13.10.2018, 0:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C na výrobně PE1.

Unipetrol RPA - 12.10.2018, 14:22
Na polním hořáku výrobny POX ukončeno spalování neodsířeného syntézního plynu, po odstavení provozního souboru PS 300 B.

Unipetrol RPA - 12.10.2018, 8:05
Z důvodu odstavení provozního souboru PS 300 B na výrobně POX po malém požáru na potrubí syntezního plynu (uhašen do 6 min), je na polním hořáku spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním jsou eliminovány emise pachových látek. Spalování je doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se omlouváme.

Unipetrol RPA - 11.10.2018, 13:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s odtlakováním separátoru D 201 na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 5/2018.On-line data z měřicí stanice Ústí n.L.-město ČHMÚ

Síť AIM stanic ČHMÚ Ústí nad Labem, lokalita Ústí n.L.-město

Měřicí stanice Ústí nad Labem-město ČHMÚUmístění stanice: rovina, zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Typ stanice: pozaďová
Datum vzniku stanice: 01.01.2005
Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu) a jsou automaticky převáděna do grafické podoby.
Aktuální informace o imisní situaci a o nestandardních událostech v průmyslových podnicích s potenciálním dopadem na kvalitu ovzduší můžete získat také na naší bezplatné lince 800 195 342.
Pokud si přejete dostávat informace o překročení limitů pro znečištění ovzduší e-mailem právě z této stanice, zašlete nám e-mail na adresu ecmost@vuhu.cz a do předmětu uveďte ÚSTÍ n./LABEM.

Koncentrace SO2 na měřicí stanici Ústí nad Labem-město ČHMÚ Koncentrace NO2 na měřicí stanici Ústí nad Labem-město ČHMÚ Koncentrace PM10 na měřicí stanici Ústí nad Labem-město ČHMÚ