Průměrné hodinové koncentrace NOx, NO a NO2v Litvínově za měsíc Březen  2006
Zpracovalo Ekologické centrum Most na základě operativních dat z měřící stanice AIM ČHMÚ Most.