Vyhodnocení čistoty ovzduší za měsíc září 2013 Vyhodnocené období od 1.9. - 30.9. 2013 Litvínov
Četnosti SO2   H2S   NOx   NO2   NO   O3   PM10  
hodinové Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty
počet hodnot   < 150 720 7 - 100 720 100 720 100 720 160 720 150 657
od - do 225 0 10,5 - 150 0 150 0 150 0 240 0 225 0
od - do 300 0 14 - 200 0 200 0 200 0 320 0 300 0
od - do 450 0 21 - 300 0 300 0 300 0 480 0 450 0
od - do 600 0 28 - 400 0 400 0 400 0 640 0 600 0
počet hodnot   > 600 0 28 - 400 0 400 0 400 0 640 0 600 0
  Počty měřených hodin, kdy došlo k překročení hodinových imisních limitů pro SO2, NOx, NO, NO2 nebo PM10, případně 8hod. limitu koncentrací O3 a nebo 1/2hod. limitu 7 µg H2S/m3
  SO2 H2S NOx NO2 NO O3 PM10
Nejnižší naměřená koncentrace [µg/m3] 0,7 - 1,7 0,5 0,3 1,8 0,0
Nejvyšší naměřená koncentrace [µg/m3] 34,0 - 45,3 5,7 26,3 75,7 50,0
Průměrná naměřená koncentrace [µg/m3] 2,8 - 5,1 1,9 1,6 23,6 11,9