Průměrné denní koncetrace NOx, NO2 a NO v Mostě za rok 2005.
Zpracovalo Ekologické centrum Most na základě operativních dat z měřící stanice AIM ČHMÚ Most.