Průměrné denní koncetrace PM10 v Mostě za rok 2005.
Zpracovalo Ekologické centrum Most na základě operativních dat z měřící stanice AIM ČHMÚ Most.