Vyhodnocení čistoty ovzduší za měsíc listopad 2013 Vyhodnocené období od 1.11. - 30.11.2013 Most ČHMÚ
Četnosti SO2   CO   NOx   NO2   NO   O3   PM10  
hodinové Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty
počet hodnot   < 150 - 5000 - 100.0 608 100.0 684 100.0 657 160.0 719 150.0 720
od - do 225 - 7500 - 150.0 35 150.0 0 150.0 19 240.0 0 225.0 0
od - do 300 - 10000 - 200.0 17 200.0 0 200.0 5 320.0 0 300.0 0
od - do 450 - 15000 - 300.0 16 300.0 0 300.0 3 480.0 0 450.0 0
od - do 600 - 20000 - 400.0 7 400.0 0 400.0 0 640.0 0 600.0 0
počet hodnot   > 600 - 20000 - 400.0 1 400.0 0 400.0 0 640.0 0 600.0 0
  Počty měřených hodin, kdy došlo k překročení hodinových imisních limitů pro SO2, NOx, NO, NO2 nebo PM10, případně 8hod. limitu koncentrací O3 a nebo 1/2hod. limitu 7 µg H2S/m3
  NOx NO2 NO O3 PM10
Nejnižší naměřená koncentrace [µg/m3] 3,5 3,1 0,7 1,1 1,0
Nejvyšší naměřená koncentrace [µg/m3] 436,1 74,7 244,1 75,2 109,0
Průměrná naměřená koncentrace [µg/m3] 50,6 24,8 16,8 25,0 26,5