Vyhodnocení čistoty ovzduší za měsíc leden 2014 Vyhodnocené období od 1.1. - 31.1.2014 Most ČHMÚ
Četnosti SO2   CO   NOx   NO2   NO   O3   PM10  
hodinové Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty Meze Počty
počet hodnot   < 150 - 5000 - 100.0 586 100.0 711 100.0 664 160.0 744 150.0 744
od - do 225 - 7500 - 150.0 63 150.0 0 150.0 25 240.0 0 225.0 0
od - do 300 - 10000 - 200.0 15 200.0 0 200.0 12 320.0 0 300.0 0
od - do 450 - 15000 - 300.0 28 300.0 0 300.0 8 480.0 0 450.0 0
od - do 600 - 20000 - 400.0 13 400.0 0 400.0 2 640.0 0 600.0 0
počet hodnot   > 600 - 20000 - 400.0 6 400.0 0 400.0 0 640.0 0 600.0 0
  Počty měřených hodin, kdy došlo k překročení hodinových imisních limitů pro SO2, NOx, NO, NO2 nebo PM10, případně 8hod. limitu konc. O3 a nebo 1/2hod. limitu 7 µg H2S/m3
  NOx NO2 NO O3 PM10
Nejnižší naměřená koncentrace [µg/m3] 3,3 2,7 0,7 1,1 1,0
Nejvyšší naměřená koncentrace [µg/m3] 558,6 72,7 319,5 76,3 144,0
Průměrná naměřená koncentrace [µg/m3] 72,5 30,9 27,1 14,9 47,9