Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 30.3.2020, 0:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 24.3.2020, 0:30
V souvislosti se sjížděním jednotky VBU do pravidelné odstávky bude docházet ke spalování odplynů na fleře NRL.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hluk a radiace


1. Zdá se Vám, že hluk je neúměrný rozsahu stavby, staví se někde po 22. hodinězobraz odpověď
2. Obtěžuje Vás příliš hlučné prostředí, ve kterém žijetezobraz odpověď
3. Jak se bránit nočnímu hluku z nádražízobraz odpověď
4. Kam se obrátit v otázce měření radioaktivityzobraz odpověď
5. Co je to elektrosmogzobraz odpověď
6. Co je radonzobraz odpověď
7. Jak se radon může dostat do domuzobraz odpověď
8. Jak radon škodí zdravízobraz odpověď
9. Může radon zapříčinit i jiné nemocizobraz odpověď
10. Jaké je riziko onemocněnízobraz odpověď
11. Škodí krátkodobý pobyt v takovém domě např. o dovolené nebo při návštěvězobraz odpověď
12. Jaká koncentrace radonu smí být v domě a jaké jsou v našich domechzobraz odpověď
13. Jsou již známy oblasti s vyšším radonovým rizikemzobraz odpověď
14. Jak se má postupovat při výstavbě nového domuzobraz odpověď
15. Jak lze zjistit, kolik je radonu ve stávajícím domězobraz odpověď
16. Mění se koncentrace radonu v domězobraz odpověď
17. Co se dá dělat v případě, že je v domě naměřena zvýšená koncentrace radonuzobraz odpověď
18. Je možné na tyto protiradonové úpravy získat finanční dotacizobraz odpověď
19. Je nějaké nebezpečí z potravin, které byly vystaveny vyšší koncentraci radonuzobraz odpověď
20. Jaké jsou přínosné a škodlivé efekty rentgenového záření, které se používá ve zdravotnictví k rentgenové diagnostice? Jaké jsou výhody a nevýhody jeho použitízobraz odpověď
21. Pracuji jako asistentka na zubním pracovišti. Pracuji s intraorálním i panoramatickým rentgenem. Ráda bych věděla, hrozí-li v případě těhotenství, mému dítěti nějaké nebezpečí z ozáření, kterému jsem při práci vystavenazobraz odpověď
22. Moje žena nedávno podstoupila zubní rentgenové vyšetření a zjistili jsme že v této době byla ve třetím týdnu těhotenství. Kde mohu najít informace o možném riziku s tímto spojenémzobraz odpověď
23. Jaká jsou rizika při používání ionizujícího záření v medicíně? Kde mohu nalézt informace o možných efektechzobraz odpověď
24. Co s hlukem od sousedůzobraz odpověď
25. Mohou mít telefonní vysílače nad naším bytem vliv na naše zdravízobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]