Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 6:02
Od 0:05h dochází k překračování emisních hodnot H2S a CO na komínovém analyzátoru Clausových jednotek. Příčina události: Odstavení PS4320 - NTI pro plánovanou opravu části zařízení. Doba trvání události: cca 8hod. O ukončení opravy a zpětném najetí jednotky NTI budete informováni.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 6:01
Ukončeno flérování plynů s obsahem sulfanu kvůli odstavení NTI. Doba trvání události: 6 hodin.

UNIPETROL RPA - 20.8.2019, 0:15
Zahájení spalování uhlovodíků s obsahem sulfanu kvůli odstavení termického incinerátoru NTI)z důvodu opravy kompenzace. O ukončení spalování vás budeme informovat.

UNIPETROL RPA - 18.8.2019, 11:00
Od 11 hodin bude docházet ke spalování přebytků odplynů s obsahem H2S. O ukončení spalování budete informováni.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hluk a radiace


1. Zdá se Vám, že hluk je neúměrný rozsahu stavby, staví se někde po 22. hodinězobraz odpověď
2. Obtěžuje Vás příliš hlučné prostředí, ve kterém žijetezobraz odpověď
3. Jak se bránit nočnímu hluku z nádražízobraz odpověď
4. Kam se obrátit v otázce měření radioaktivityzobraz odpověď
5. Co je to elektrosmogzobraz odpověď
6. Co je radonzobraz odpověď
7. Jak se radon může dostat do domuzobraz odpověď
8. Jak radon škodí zdravízobraz odpověď
9. Může radon zapříčinit i jiné nemocizobraz odpověď
10. Jaké je riziko onemocněnízobraz odpověď
11. Škodí krátkodobý pobyt v takovém domě např. o dovolené nebo při návštěvězobraz odpověď
12. Jaká koncentrace radonu smí být v domě a jaké jsou v našich domechzobraz odpověď
13. Jsou již známy oblasti s vyšším radonovým rizikemzobraz odpověď
14. Jak se má postupovat při výstavbě nového domuzobraz odpověď
15. Jak lze zjistit, kolik je radonu ve stávajícím domězobraz odpověď
16. Mění se koncentrace radonu v domězobraz odpověď
17. Co se dá dělat v případě, že je v domě naměřena zvýšená koncentrace radonuzobraz odpověď
18. Je možné na tyto protiradonové úpravy získat finanční dotacizobraz odpověď
19. Je nějaké nebezpečí z potravin, které byly vystaveny vyšší koncentraci radonuzobraz odpověď
20. Jaké jsou přínosné a škodlivé efekty rentgenového záření, které se používá ve zdravotnictví k rentgenové diagnostice? Jaké jsou výhody a nevýhody jeho použitízobraz odpověď
21. Pracuji jako asistentka na zubním pracovišti. Pracuji s intraorálním i panoramatickým rentgenem. Ráda bych věděla, hrozí-li v případě těhotenství, mému dítěti nějaké nebezpečí z ozáření, kterému jsem při práci vystavenazobraz odpověď
22. Moje žena nedávno podstoupila zubní rentgenové vyšetření a zjistili jsme že v této době byla ve třetím týdnu těhotenství. Kde mohu najít informace o možném riziku s tímto spojenémzobraz odpověď
23. Jaká jsou rizika při používání ionizujícího záření v medicíně? Kde mohu nalézt informace o možných efektechzobraz odpověď
24. Co s hlukem od sousedůzobraz odpověď
25. Mohou mít telefonní vysílače nad naším bytem vliv na naše zdravízobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]