Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hluk a radiace


1. Zdá se Vám, že hluk je neúměrný rozsahu stavby, staví se někde po 22. hodinězobraz odpověď
2. Obtěžuje Vás příliš hlučné prostředí, ve kterém žijetezobraz odpověď
3. Jak se bránit nočnímu hluku z nádražízobraz odpověď
4. Kam se obrátit v otázce měření radioaktivityzobraz odpověď
5. Co je to elektrosmogzobraz odpověď
6. Co je radonzobraz odpověď
7. Jak se radon může dostat do domuzobraz odpověď
8. Jak radon škodí zdravízobraz odpověď
9. Může radon zapříčinit i jiné nemocizobraz odpověď
10. Jaké je riziko onemocněnízobraz odpověď
11. Škodí krátkodobý pobyt v takovém domě např. o dovolené nebo při návštěvězobraz odpověď
12. Jaká koncentrace radonu smí být v domě a jaké jsou v našich domechzobraz odpověď
13. Jsou již známy oblasti s vyšším radonovým rizikemzobraz odpověď
14. Jak se má postupovat při výstavbě nového domuzobraz odpověď
15. Jak lze zjistit, kolik je radonu ve stávajícím domězobraz odpověď
16. Mění se koncentrace radonu v domězobraz odpověď
17. Co se dá dělat v případě, že je v domě naměřena zvýšená koncentrace radonuzobraz odpověď
18. Je možné na tyto protiradonové úpravy získat finanční dotacizobraz odpověď
19. Je nějaké nebezpečí z potravin, které byly vystaveny vyšší koncentraci radonuzobraz odpověď
20. Jaké jsou přínosné a škodlivé efekty rentgenového záření, které se používá ve zdravotnictví k rentgenové diagnostice? Jaké jsou výhody a nevýhody jeho použitízobraz odpověď
21. Pracuji jako asistentka na zubním pracovišti. Pracuji s intraorálním i panoramatickým rentgenem. Ráda bych věděla, hrozí-li v případě těhotenství, mému dítěti nějaké nebezpečí z ozáření, kterému jsem při práci vystavenazobraz odpověď
22. Moje žena nedávno podstoupila zubní rentgenové vyšetření a zjistili jsme že v této době byla ve třetím týdnu těhotenství. Kde mohu najít informace o možném riziku s tímto spojenémzobraz odpověď
23. Jaká jsou rizika při používání ionizujícího záření v medicíně? Kde mohu nalézt informace o možných efektechzobraz odpověď
24. Co s hlukem od sousedůzobraz odpověď
25. Mohou mít telefonní vysílače nad naším bytem vliv na naše zdravízobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]