Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).Odpady


1. Co bych v žádném případě neměl vyhazovat do sběrných nádob na domovní odpadzobraz odpověď
2. Co mám dělat s odpadem, který se dá recyklovat jako papír, sklo, plastyzobraz odpověď
3. Co, když před naším domem nemáme nádoby na separovaný odpadzobraz odpověď
4. Potřebuji vyměnit starou či rozbitou popelnici (kontejner) nebo zajistit větší množství odpadních nádobzobraz odpověď
5. Prováděl jsem v bytě (domě) drobné stavební úpravy, jak se mohu zbavit stavebního odpaduzobraz odpověď
6. Potřebuji se zbavit starého nábytku, koberců, elektrospotřebičů apod..zobraz odpověď
7. Kam se starším šatstvem, obuví, knihami a hračkamizobraz odpověď
8. Kam mohu odevzdat kovový odpadzobraz odpověď
9. Kde lze odevzdat staré pneumatikyzobraz odpověď
10. Potřebuji se zbavit autovrakuzobraz odpověď
11. Jak je možné nakládat s tonerovými kazetami co nejšetrněji vzhledem k životnímu prostředízobraz odpověď
12. Kam mohu odevzdat nebezpečný odpadzobraz odpověď
13. Kde mohu odevzdat vyjeté olejezobraz odpověď
14. Kam mohu odnést vybité baterie nebo staré lékyzobraz odpověď
15. Kam se starou ledničkouzobraz odpověď
16. Kam patří starý či rozbitý teploměrzobraz odpověď
17. Objevili jste někde černou skládkuzobraz odpověď
18. Viděli jste někoho jak vysypává odpad z nákladního auta na volné plochy, v lese, do potoků atd.zobraz odpověď
19. Spaluje někdo odpadky, třeba i na vlastním pozemkuzobraz odpověď
20. Zapaluje někdo odpadky v popelnicích nebo kontejnerechzobraz odpověď
21. Dává někdo do sběrných nádob odpad, který tam nepatřízobraz odpověď
22. Vyhazuje firma svůj odpad do kontejneru pro komunální odpadzobraz odpověď
23. Potřebujete se poradit v oblasti odpadového hospodářstvízobraz odpověď
24. Jakými způsoby je možno recyklovat PVCzobraz odpověď
25. Kam patří čisté kelímky od jogurtů, igelitové sáčky apod.zobraz odpověď
26. Co dělat s domácími spotřebiči, které byly zatopeny během povodnízobraz odpověď
27. Jaká je technologie zpracování směsných plastůzobraz odpověď
28. Co nepatří do kontejneru na plastyzobraz odpověď
29. Jak se zpracovávají výstupní surovinyzobraz odpověď
30. Je lepší používat obaly nevratné skleněné nebo plastovézobraz odpověď
31. Jaké konkrétní látky se uvolňují při spalování plastů a jak se projeví jejich dopad na zdraví občanůzobraz odpověď
32. Jaké materiály je možno spalovat v kamnechzobraz odpověď
33. Jak třídit plast do plastových kontejnerůzobraz odpověď
34. Proč sundavat uzávěry z PET láhve? Kam tedy s uzávěryzobraz odpověď
35. Kdo v ČR zpracovává staré autobateriezobraz odpověď
36. Kde likvidovat textilní odpad tak, aby byl druhotně využitzobraz odpověď
37. Jsou žvýkačky v přírodě rozložitelné a z čeho jsou vůbec vyrobenézobraz odpověď
38. Berou v separačních dvorech také hliníkové fólie? (Od másla, sýrů, jogurtů...)zobraz odpověď
39. Existuje nějaký program na podporu firem, recyklujících PET lahvezobraz odpověď
40. Co je vlastně recyklacezobraz odpověď
41. Jsou do ekologických výhod skleněných obalů zahrnuty vlivy silniční dopravyzobraz odpověď
42. Jsou staré součástky z počítače toxické, kam s nimizobraz odpověď
43. Dají se tetrapakové obaly recyklovatzobraz odpověď
44. Kam s plechovkami od koly a jiných nápojů, z jakého jsou vlastně materiáluzobraz odpověď
45. Kam s polyesterenovými výplněmi z krabic krabiczobraz odpověď
46. Kam s vysloužilou zářivkuzobraz odpověď
47. Zápach šířící se ze skládky, ČOV, třídící linky, kompostárny, sběrného dvora či jiných zařízení a podnikůzobraz odpověď
48. Potřebujete se zbavit sutizobraz odpověď
49. Když nevíte, jak naložit s drogistickým zbožím, které jste zakoupili a které nemá návod k použití v českém jazycezobraz odpověď
50. Co už do kontejneru na papír nepatří zobraz odpověď
51. Co už do kontejneru na plasty nepatřízobraz odpověď
52. Co už do kontejneru na sklo nepatřízobraz odpověď
53. Co už do kontejneru na ostatní odpad nepatřízobraz odpověď
54. Kam s tužkovými bateriemizobraz odpověď
55. Spalování plastů - lze získat konkrétní údajezobraz odpověď
56. Kapesníky - lepší papírové nebo látkovézobraz odpověď
57. Použití kořenové čističky pouze na odpad z kuchyně, nebo raději kompostzobraz odpověď
58. Recyklace pneumatikzobraz odpověď
59. Kam hlásit opuštěný autovrakzobraz odpověď
60. Objevili jste černou skládkuzobraz odpověď
61. BIOODPAD z domácnostizobraz odpověď
62. Co dělat s autovrakemzobraz odpověď
63. Co si představíte pod pojmem bioplastyzobraz odpověď
64. Kam s objemným plastemzobraz odpověď
65. Jak se ekologicky likvidují DVD a CD nosičezobraz odpověď
66. Jak ekologicky zlikvidovat starou střechu z vlnovky obsahující azbestová vlákna? Je na to sběrný dvůr vybavenzobraz odpověď
67. Jak můžeme zamezit vzniku odpadůzobraz odpověď
68. Který typ nápojových obalů je z hlediska životního prostředí nejlepšízobraz odpověď
69. Jaký materiál je vhodné ke kompostovánízobraz odpověď
70. Jak jsou plasty značenézobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]